Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för kontor. Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för kontor. Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för kontor

2 Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner. Inspiratör, bollplank och rådgivare

3 Innehåll Varför? Två steg till bättre energiutnyttjande Åtgärder Hjälp i det fortsatta arbetet

4 Varför? Det är lönsamt att energieffektivisera! Minskad miljöpåverkan! Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare.

5 Elanvändningen i kontor, exklusive ventilation och kyla

6 Två steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2 Maximera andelen förnybara bränslen

7 Steg 1: Minska energibehovet Fundera över: El, fjärrvärme, kyla, pellets, olja – vad använder vi? Hur mycket köps in? Till vad används energin? Vilken energianvändning kan man påverka –som hyresgäst? –som fastighetsägare?

8 Exempel: Kommunförbundet Skåne Elanvändningen kan minska med 12% Stänga av under natten Kopiator, dator, skrivare

9 Exempel: Kommunhuset i Finspång Minskad elanvändning med 65 % Byte av belysningsarmatur Installerad effekt sjönk med 2/3 Bättre arbetsmiljö

10 Exempel: Kv Spektern i Stockholm Kyla- och ventilationsanläggning nästan 30 år Kombinerade åtgärder för att spara energi Åtgärder: Fjärrkyla, isolerfönster, ny fjärrvärmecentral, ny värmeväxlare Resultat: Sänkt kylbehov, sänkt värmeanvändning från 200–116 kWh/m 2

11 Belysning ” Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, ekonomichef AB Bandindustri i Kumla ”Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny teknik! Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80%!” Belysningsbranschen

12 Mer om belysning Mindre allmänljus, bättre ljus där det behövs Rätt placering av armaturer Närvarostyrning Nya armaturer: –Bättre reflektion –Mer ljus per installerad Watt => färre ljuskällor och armaturer –Längre livslängd

13 Kontorsmaskiner Stäng av, använd grenuttag, timer och tidur Använd energi- sparfunktionerna Ställ krav vid inköp Engagemang och delaktighet är nyckeln till framgång!

14 Ställ krav vid inköp! TCO Energy Star Tester och teknikupphandling Ekodesigndirektivet Miljöanpassad upphandling www.msr.se

15 TCO-märkning Global kvalitets- och miljömärkning Elektronik (faxar, bildskärmar, kopiatorer, skrivare, mobiltelefoner) Omfattar fler områden än energi, t.ex. ergonomi, elektriska och magnetiska fält, elsäkerhet, ekologi, återvinning.

16 Energy Star Märkning av energieffektiv kontorsutrustning inom EU, USA, Japan med flera länder Underlättar jämförelser mellan olika produkter Energikalkylator www.eu-energystar.org/se

17 Ekodesign EU-direktiv Gäller som svensk lag sedan 1 maj 2008 Produkter som är energikrävande Kraven omfattar energiaspekter, miljöpåverkan under livscykeln, återvinning och skrotning. Berör främst tillverkare och importörer

18 Värme, kyla och ventilation Minska kylbehovet –Energieffektiva kontorsmaskiner –Solavskärmning –Energieffektiv belysning –Acceptera större temperaturdifferenser Minska energin till ventilation –Stäng av under icke kontorstid

19 Steg 2: Öka andelen förnybar energi Välj Grön el Fastighetsägare: Byt uppvärmning Hyresgäst: Ställ krav på förnybar uppvärmning

20 Klimatkompensation Klimatneutralt företag Frivillig kompensation för koldioxidutsläpp Mer information på www.energimyndigheten.se > Företag

21 Mer information Energimyndigheten www.energimyndigheten.se > Företag Kommunala energi- och klimatrådgivarna Ljuskultur www.ljuskultur.se Energystar www.eu-energystar.org/se TCO märket www.tcodevelopment.se Miljöstyrningsrådet www.msr.se

22 Sammanfattning Energieffektivisera – varför? Steg 1. Minska energibehovet Hur går man tillväga? Steg 2. Öka andelen förnybar energi Var kan man få hjälp? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Energiråd för kontor. Energi- och klimatrådgivning Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns."

Liknande presentationer


Google-annonser