Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight EU-Kommissionen och Energimyndigheten inbjuder Er att delta i GreenLight.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight EU-Kommissionen och Energimyndigheten inbjuder Er att delta i GreenLight."— Presentationens avskrift:

1 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight EU-Kommissionen och Energimyndigheten inbjuder Er att delta i GreenLight

2 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Gemensamt uppdrag •GreenLight är ett initiativ av EU-kommissionen •I Sverige leds programmet av Energimyndigheten i samarbete med Belysningsbranschen •Programmet har sitt ursprung från USA där det drivits med framgång

3 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION 13 länder deltar •Grekland •Italien •Portugal •Spanien •Storbritannien •Danmark •Finland •Nederländerna •Norge •Sverige •Frankrike •Tyskland •Österrike

4 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Till vem riktar sig GreenLight? •GreenLight är ett frivilligt program som är riktat till företag, offentliga institutioner och organisationer.

5 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLights tre ben ….

6 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Hur påverkar elanvändningen i Sverige växthuseffekten?

7 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION År Kraftvärme

8 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Hur ”ren” är elen i Norden?

9 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION 1 kWh el = 1kg CO 2

10 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Miljöpåverkan vid användning av energi

11 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION

12 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Elanvändning per år för belysning •Fastighetsförvaltning5,5 TWh •Bostäder3,5 TWh •Industri och jordbruk2,0 TWh •Elintensiv industri1,0 TWh •Vägbelysning, samfärdsel1,5 TWh •Övrigt0,5 TWh •TOTALT14 TWh

13 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Dyrt med ineffektiv belysning •Belysning står för ca 30 % av elförbrukningen i offentliga och kommersiella lokaler. •30 – 50% av belysnings elen kan sparas med stöd av investeringar i energieffektiva system.

14 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Krav/rekommendationer •Arbetsmiljölagen –Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42 –Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 •Energimyndighetens programkrav för belysning •Belysningsbranschens rekommendationer ”Belysning inomhus”

15 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Energimyndighetens programkrav •Kontor •Vårdlokaler •Industri •Skolor •Livsmedelsbutiker •Sporthallar •Flerbostadshus

16 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION För god belysning •Ställ funktionskrav vid upphandling! •Följ upp i färdig anläggning! •Planera för underhållet!

17 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight är en lönsam investering Ca 70 % av de totala belysningskostnaderna är energikostnader För att uppnå en lönsam investering måste energikostnaderna ingå i kalkylen

18 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight Tekniska potentialer för ny belysningsteknik

19 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Ny teknik - nya möjligheter 100 % 30 % 70 % Gammal anläggning Nya reflektorer och bländskydd Högfrekvens- drift 50 % Reglering 1970 2000 År 25 % Bästa teknik idag

20 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION ICA Tuna •Före •356 armaturer •4*36 W •Totalt 66 kW •321 MWh per år •800 lux •Efter •240 armaturer •2*49W •Totalt 24 kW •120 MWh per år •800 lux

21 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Ny teknik - nya möjligheter 66 kW 24 kW 36 kW Gammal anläggning Nya reflektorer och bländskydd Högfrekvensdrift 1970 År 2000 År ICA Tuna

22 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Ny gatubelysning i Sundsvall •Före: •24 261 armaturer •Kvicksilver 1*140 W •Totalt 3 400 kW •13,6 miljoner kWh •Efter: •24 261 armaturer •Högtrycksnatrium 1*95 W •Totalt 2 300 kW •9,2 miljoner kWh Besparing ca 2,2 miljoner kr per år

23 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight är en överenskommelse mellan företaget/organisationen och Energimyndigheten

24 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Företaget/organisationen ansvarar för att… •I befintliga lokaler –Förbättra belysningen i 50% eller mer i de egna lokalerna där så är ekonomiskt lönsamt eller –Reducera den totala elanvändningen för belysning med minst 30% OBS! Nu även för specifika byggnader

25 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Ombyggnad ? •LCC-kalkyl avgör •Arbetsmiljöskäl - frivilligt

26 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Företaget/organisationen ansvarar för att… •I nya lokaler –Välja den för ändamålet, bästa lösningen •Bästa lösning = lösning som uppfyller krav/rekommendationer på god arbetsmiljö samt är så energieffektiv som ekonomin tillåter

27 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION I överenskommelsen ingår även att… •beslutade åtgärder genomförs inom 5 år. •skicka en årlig lägesrapport till Energimyndigheten. •utse en GreenLight ansvarig på företaget.

28 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Energimyndigheten ansvarar för att: •Erbjuda stöd och rådgivning under planering och genomförande. –ex vis tillhandahålla verktyg för beräkning av kostnadsbesparingar. •Förmedla belysningskonsulter och annan expertis. •Erbjuda utbildning/information till anställda. •Tillsammans med EU presentera de medverkande företagen i olika offentliga sammanhang.

29 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Utbildning inom GreenLight •Lönsamhetskalkyler •Belysningsteknik •Arbetsmiljö/synergonomi •Styrning och reglering •Utvärdering/inventering •Formulera krav vid upphandling •mm mm

30 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Hur blir GreenLight uppmärksammat? •Internet •Mässor •Miljöseminarier •Anslutna företag får använda GreenLight logotypen i sin egen marknadsföring. •Varje år utses årets GreenLight företag

31 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Bli uppmärksammad som ett offensivt miljöföretag! Genom att delta i GreenLight visar ert företag att ni tar ansvar för personalens arbetsmiljö samtidigt som ni bidrar till att minska växthuseffekten!

32 Det är vi som driver utvecklingen framåt!

33 An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Kontaktpersoner för GreenLight •Projektledare EU: Paolo Bertoldi •Projektledare Sverige: Lotta Bångens •Energimyndighetens hemsida: www.stem.se •EUs hemsida för projektet: www.eu-greenlight.org •Kontaktinformation i broschyr


Ladda ner ppt "An initiative of the EUROPEAN COMMISSION GreenLight EU-Kommissionen och Energimyndigheten inbjuder Er att delta i GreenLight."

Liknande presentationer


Google-annonser