Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET. JURIDIKEN • Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  • Lag (2011:846)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET. JURIDIKEN • Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  • Lag (2011:846)"— Presentationens avskrift:

1 KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

2 JURIDIKEN • Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  • Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1 juli 2011) + • Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster §

3 • Använda offentliga aktörers upphandling för att skapa en ”kritisk massa” - för att få igång en marknad och sänka priserna på miljöfordon • ett led i att nå 20-20-20-målen • minskade klimatutsläpp, • minskat beroende av olja • spara energi • bättre luftkvalitet etc. Syftet

4 I KORTHET När offentliga aktörer köper fordon eller kollektiv-trafiktjänster ska de väga in följande miljöpåverkan: • Energi • Koldioxidutsläpp • De lokala utsläppen av  NO X  NMHC  Partiklar

5 HUR GÖR MAN DET DÅ? 3 möjliga sätt: 1.Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” = sätta tröskel 2.Energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier = utvärdera vilket anbud som ger mest miljönytta och väga detta mot pris, kvalitet etc. 3.Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt den metod som beskrivs i direktivet/förordningen = ekonomisk internalisering, direkt jämförbart med pris

6 1.Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” miniminivå som måste uppfyllas av anbudsgivaren • Miljöstyrningsrådets riktlinjer ger 2 nivåer • Baskrav: minimikrav, fordonen tillgängliga överallt Ex: Miljöbil! • Avancerade krav: för den som vill mer och är beredd att betala lite extra om behövs Ex: Miljöbilsberäkning baserad på 75/132 g

7 2.Använda energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier Räknesnurra där du först värderar vilken vikt du vill lägga på olika utsläpp och hur tungt detta ska väga jfrt med pris. Se Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier

8 3.Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt direktivet = direkt jämförbart med pris. Räknesnurra där anbudsgivaren matar in utsläppsvärden och bränsleförbrukning  direkt kostnad som läggs ovanpå priset. Metoden finns i direktivet/förordningen NYTT!

9 Men… …den monetära metoden ger en del märkliga resultat…

10 2 3 Fuel CO 2 WTW (g/km) NO X (mg/km) PM10 (mg/km) NMHC (mg/km) Energy (kWh/km) Miljö- kostnad (€) Inköp (€) Total kostnad (€) E85 8516,80,543,157 9 94233 14043 082 Diesel 13594,10,32?45 8 68633 95342 639 Petrol 18438,81,4549,763 11 54733 72145 268 Biogas 8327,30,26,460 12 73336 62849 361 1 4 Monetära metoden enligt Direktivet 4 så gott som identiska bilar VW Passat Master, Euro 5 4 olika drivmedel

11 VARFÖR BLEV DET SÅ? a) Direktivet räknar CO 2 från avgasröret istället för hela livscykeln = energieffektivitet snarare än klimatpåverkan b) Energi är mycket högt värderat jämfört med klimat och lokala emissioner

12 VARFÖR BLEV DET SÅ?

13 FLER KNEPIGHETER • Officiell siffra för utsläpp/km och energiförbrukning/km saknas för tunga fordon Förordning 6 § För bilar som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren.

14 VAD BETYDER DET? Med Euro VI (2014) kommer standardiserade testmetoder för tunga fordon Till dess 1.SORT-värden (för bussar) 2.Egna definitioner (Stockholm/Göteborg) 3.Egna test (kostnadsdrivande) 4.Lita på tillverkarens uppgifter

15 HUR GÖR MAN DET DÅ? 3 möjliga sätt: 1.Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” = sätta tröskel 2.Energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier = utvärdera vilket anbud som ger mest miljönytta och väga detta mot pris, kvalitet etc. 3.Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt den metod som beskrivs i direktivet/förordningen = ekonomisk internalisering, direkt jämförbart med pris

16  Direktivet och lagen påverkar bara marginellt kommuner som redan ställer miljökrav och vet vad de vill ha  Direktivets inbyggda räknemodell fungerar dåligt i svensk kontext. Framför allt är den ett sätt att jämföra olika fossila alternativ.  Upphandlingen kräver dock lite extra eftertanke när man upphandlar tunga fordon eller kollektivtrafiktjänster SLUTSATSER

17 Miljöbilar i Stockholm MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.miljobilar.stockholm.se Tack för uppmärksamheten! Jonas Ericson Jonas.Ericson@stockholm.se 08-508 28 946


Ladda ner ppt "KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET. JURIDIKEN • Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  • Lag (2011:846)"

Liknande presentationer


Google-annonser