Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet"— Presentationens avskrift:

1 Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

2 Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1 juli 2011) + Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

3 Syftet Använda offentliga aktörers upphandling för att skapa en ”kritisk massa” - för att få igång en marknad och sänka priserna på miljöfordon ett led i att nå målen minskade klimatutsläpp, minskat beroende av olja spara energi bättre luftkvalitet etc.

4 I Korthet När offentliga aktörer köper fordon eller kollektiv-trafiktjänster ska de väga in följande miljöpåverkan: Energi Koldioxidutsläpp De lokala utsläppen av NOX NMHC Partiklar

5 Hur gör man det då? 3 möjliga sätt: Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” = sätta tröskel Energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier = utvärdera vilket anbud som ger mest miljönytta och väga detta mot pris, kvalitet etc. Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt den metod som beskrivs i direktivet/förordningen = ekonomisk internalisering, direkt jämförbart med pris

6 Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” miniminivå som måste uppfyllas av anbudsgivaren
Miljöstyrningsrådets riktlinjer ger 2 nivåer Baskrav: minimikrav, fordonen tillgängliga överallt Ex: Miljöbil! Avancerade krav: för den som vill mer och är beredd att betala lite extra om behövs Ex: Miljöbilsberäkning baserad på 75/132 g

7 Använda energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier
Räknesnurra där du först värderar vilken vikt du vill lägga på olika utsläpp och hur tungt detta ska väga jfrt med pris. Se Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier

8 Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt direktivet = direkt jämförbart med pris.
Räknesnurra där anbudsgivaren matar in utsläppsvärden och bränsleförbrukning  direkt kostnad som läggs ovanpå priset. Metoden finns i direktivet/förordningen NYTT!

9 Men… …den monetära metoden ger en del märkliga resultat…

10 2 1 3 4 Monetära metoden enligt Direktivet
4 så gott som identiska bilar VW Passat Master, Euro 5 4 olika drivmedel Fuel CO2 WTW (g/km) NOX (mg/km) PM10 NMHC Energy (kWh/km) Miljö- kostnad (€) Inköp Total kostnad E85 85 16,8 0,5 43,1 57 9 942 33 140 43 082 Diesel 135 94,1 0,32 ? 45 8 686 33 953 42 639 Petrol 184 38,8 1,45 49,7 63 11 547 33 721 45 268 Biogas 83 27,3 0,2 6,4 60 12 733 36 628 49 361 2 1 3 4

11 Varför blev det så? a) Direktivet räknar CO2 från avgasröret istället för hela livscykeln = energieffektivitet snarare än klimatpåverkan b) Energi är mycket högt värderat jämfört med klimat och lokala emissioner

12 Varför blev det så?

13 Fler knepigheter Officiell siffra för utsläpp/km och energiförbrukning/km saknas för tunga fordon Förordning 6 § För bilar som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren.

14 Vad Betyder det? Med Euro VI (2014) kommer standardiserade testmetoder för tunga fordon Till dess SORT-värden (för bussar) Egna definitioner (Stockholm/Göteborg) Egna test (kostnadsdrivande) Lita på tillverkarens uppgifter

15 Hur gör man det då? 3 möjliga sätt: Tekniska specifikationer = ”Skall-krav” = sätta tröskel Energi- och miljöprestanda som Tilldelningskriterier = utvärdera vilket anbud som ger mest miljönytta och väga detta mot pris, kvalitet etc. Monetarisering av energi- och miljöprestanda enligt den metod som beskrivs i direktivet/förordningen = ekonomisk internalisering, direkt jämförbart med pris

16 slutsatser Direktivet och lagen påverkar bara marginellt kommuner som redan ställer miljökrav och vet vad de vill ha Direktivets inbyggda räknemodell fungerar dåligt i svensk kontext. Framför allt är den ett sätt att jämföra olika fossila alternativ. Upphandlingen kräver dock lite extra eftertanke när man upphandlar tunga fordon eller kollektivtrafiktjänster

17 Tack för uppmärksamheten!
Jonas Ericson MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN


Ladda ner ppt "Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser