Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera."— Presentationens avskrift:

1 bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera länets energianvändning ska

2 Minus 30% år 2014 T ex -Varannan bensinbil som byts ut 2011-2014  förnybart -Var fjärde dieselfordon som byts ut 2011 – 2014  förnybart -Årligen byta ut en tiondel av all eldningsolja 1-5 mot förnybara alternativ -Minska all kvarvarande användning av fossila bränslen med 5% genom effektivisering. Dock ett mål om 10% energieffektivisering, därigenom finns utrymme för tillväxt. Minus 50% år 2020 T ex -Hälften av alla fossila drivmedel  förnybara -Byta all eldningsolja 1-5 mot förnybara alternativ (undantaget 2% reservkraft) -Minska all kvarvarande användning av fossila bränslen med 10% genom effektivisering. Dock ett mål om 20% energi- effektivisering, därigenom finns utrymme för tillväxt. Basår: 1990

3 Mål och utmaningar/förslag för Samlade klimatutsläpp Vägtrafik – persontrafik och gods Biogas Energieffektivisering – off sektor, industri El från förnybara källor Uppvärmning Hållbar tillväxt Upphandling

4 Ambitiösare delmål år 2020? 70%? Vi ska nå (nästan) 100% år 2030 Lägre ambitionsnivå transporter 2014? T ex utsläppen från transportsektorn ska inte överstiga 1990 års nivå Hur arbeta bäst med MM och attityder? Utveckla regionala mobilitetskontoret Biogas – fler utmaningar och förslag Befintliga hus, 20% lägre energiförbrukning än idag. Ambitiösare mål? Ytterligare delmål mht kommunala EE-stödet? Ska KK föreslå tuffare mål för EE i offentliga fastigheter än vad som föreslås generellt, dvs ska offentlig sektor gå före? Är produktionsmålet för förnybar el år 2020 riktigt och rimligt? Profilering solfångare/solceller?


Ladda ner ppt "Bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera."

Liknande presentationer


Google-annonser