Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

North European Power Perspectives (NEPP) Utmaningarna i energiomställningen Bo Rydén Seminarium på Elfack 14 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "North European Power Perspectives (NEPP) Utmaningarna i energiomställningen Bo Rydén Seminarium på Elfack 14 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 North European Power Perspectives (NEPP) Utmaningarna i energiomställningen Bo Rydén Seminarium på Elfack 14 maj 2013

2 Vår studie – Några resultat och slutsatser 1.Utmaningarna i klimatomställningen i Sverige och EU är mycket stora; vi måste inse det och inte förledas att tro att omställningen är enkel. - Även en mer måttlig omställningstakt och omfattning till 2050, innebär en stor utmaning. - Att nå 100 % förnybart till 2050 är osannolikt. 2.Industri och transporter är de sektorer som förväntas ställa om mest i Sverige. Här är också utmaningarna som störst. - Det måste prägla förväntningsbilden! 3.Vi kan inte ställa om till ett klimatneutralt energisystem till 2050 utan att el- och CO 2 -priserna stiger kraftigt; - det är lika bra att vi är tydliga med det budskapet. 4.Vi måste ägna mer kraft åt eleffekten, för att säkra kapacitetstillgången i elsystemet; - för industrin är leveranssäkerheten av el avgörande viktig! 5.Vi gör klokt i att gå i takt med vår omvärld! - Vi bör vara noga med att hålla samma takt och samma omfattning i omställningen som EU och världen i övrigt. Att ”gå före” i politisk ambition för globala sektorer som industri och transporter kan leda fel.

3 CO2-utsläpp i EU-27 – enligt Roadmap 2050

4 Scorecard: ett mått på utmaningarna i omställningen Rött – mycket stora utmaningar: ● CCS och CO 2 -infrastrukturetablering ● Mer än 25% andel vind- och solkraft i elsystemet ● Mycket stor kraftnätsutbyggnad ● Mycket stora strukturomvandlingar i industri och transporter ● Mycket stora effektiviseringar i användarledet Gult – stora utmaningar: ● Ny- och reinvestering i kärnkraft ● 10-25% andel vind- och solkraft i elsystemet ● Stor kraftnätsutbyggnad ● Stora strukturomvandlingar i industrin och transportsektorn ● Stora effektiviseringar i användarledet

5 Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard Diversified supply technologies scenario

6 Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard High renewable scenario

7 Reduktion av CO2-utsläpp – enligt Scorecard High renewable scenario Ett mått på utmaningar i: Infrastrukturexpansion, Acceptans, Trögheter, Försörjningssäkerhet, Teknikutveckling Marknadsförändringar

8 CO2-priser i EU-27 – enligt Roadmap 2050

9 Reduktion av CO2 i Sverige – enligt Scorecard Våra scenarioanalyser

10 Potential för reduktion av CO2-utsläppen i Kemiindustrin (inkl. raffinaderier) Grön: effektiviseringar och process- optimeringar inom raffinaderierna Gul: bränslesubstitution olja till naturgas Ljusröd: inledande råvaruskifte till förnybart (petrokemin) Röd: genomgripande råvaruskifte till förnybart, CCS 2-5% cirka 10% upp till 70%

11 Potential för reduktion av CO2-utsläppen i Järn- och stålindustrin i Sverige Grön: processoptimeringar, effektiviseringar Gul: bränslebyten till naturgas Ljusröd: ytterligare bränslebyten, visst byte av reduktionsmedel Röd: storskalig substitution till biomassa (råvaruskifte),CCS, elektrolys/vätgas, direktreduktion 10% > 10% 50% Metallindustrin: Nuvarande utsläpp cirka 0,5 Mton. Har en åtgärdsbild för reduktion likt J&S ovan.

12 ● Omställningen skapar mycket stora utmaningar ● Så stora att det är svårt att tro att vi klarar dem till 2050 ● Utmaningarna är lika stora, oavsett Roadmap ● Större utmaningar 2010-2050 än 1970-2010 ● Omställning ger stora prisökningar (CO 2, certifikat, el…) ● Kommer att kräva mycket kraftfulla styrmedel ● Mycket tuffa politiska beslut och direktiv/normer krävs ● Ekonomiska styrmedel räcker inte! Tidiga slutsatser:

13 Nettoutsläpp av växthusgaser ”Nollvisioner” Energi och klimatscenarier (schematisk bild) Vad är en realistisk framtidsbild? Omställningsscenarier Basnivå

14 Elpriser i Norden – enligt våra scenarier - Systempriser (inkl. certifikat)

15 Elproduktionskapacitet i Norden - Två NEPP-scenarier Omställningsscenario Nollvision - förnybart

16 www.nepp.se Tack!


Ladda ner ppt "North European Power Perspectives (NEPP) Utmaningarna i energiomställningen Bo Rydén Seminarium på Elfack 14 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser