Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energieffektivisering  Energiförsörjning  Politiska mål  De 10 budorden (energi) 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energieffektivisering  Energiförsörjning  Politiska mål  De 10 budorden (energi) "— Presentationens avskrift:

1 1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energieffektivisering  Energiförsörjning  Politiska mål  De 10 budorden (energi)  Intro LCC

2 2 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult 2  35 % av energin  50 % av elen  1 000 miljoner ton vatten  8 000 miljarder m 3 luft Sektorns miljöpåverkan  15 % direkta/indirekta växthusgaserna  5 % av avfallet  Utsläpp..

3 3 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Primärenergi Primärenergi = energi som ännu inte, av människan, har omvandlats till annan form av energi.

4 4 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energikällor  Fossila energikällor  Exempel på fossila energikällor är naturgas, råolja och stenkol.  Uran som är råvaran för kärnbränsle.  Förnybara energikällor  Vatten-, vind- och vågenergi  Biomassa  Geotermi  Mellanting  T ex torv

5

6

7 7 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult 23 %37 % 40 %

8

9 9 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Fjärrvärme 1.Panna 2.Värmeväxlare 3.Fjärrvärmesystemet, rör Värmeväxlare i fastighet 4.Retur till fjärrvärmepanna Enbart värme! Verkningsgrad ca 90 %!

10 10 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Kondenskraft 1.Panna. Vatten värms till ånga. 2.Turbinen. 3.Generatorn. 4.Kondensor. I kondensorn kyls ångan ner. 5.Vattnet pumpas tillbaka till pannan. Enbart el! Verkningsgrad ~40 %!

11 11 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Kraftvärme 1.Vatten värms till ånga. 2.Turbin 3.Generator Fjärrvärme 1.Kondensor. I kondensorn kyls ångan ner 2.Vattnet pumpas återigen tillbaka till pannan El och värme! Verkningsgrad > 90 %!

12 12 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energieffektiviseringsdirektivet - primärenergi enligt EU ./. 20 % till 2020 ./. 50 % till 2050 Jämfört med 1995  NäraNollEnergihus fr o m 31 december 2020 12 Politiska mål

13 13 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult EPDB 2

14 14 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Definition ”NNE” “...very high energy performance….,... the very low amount of energy required... covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced on- site or nearby” Föreslagen svensk tolkning : NNE = BBR 19 – nu gällande BBR – (från och med 1 januari 2012) 14

15 15 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult EPBD 2 Fr o m den 31 dec 2020  Nya byggnader vara NäraNollEnergibyggnader (NNE-byggnader)  Vid ombyggnad, om möjligt, krav på NNE-byggnader. 15

16 16 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult  Krav, kWh/kvm (A temp ), år  Zon I130  Zon II 110  Zon III 90  Krav på verifiering av energianvändning.  Normalt brukande kan beräknas enligt ”Sveby”. Energikrav, BBR, nya bostäder 16

17 17 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Sveby Sveby = Standardisera och verifiera energiprestanda för nya byggnader 17 http://www.sveby.org/

18 18 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energiverifikat 09 Riktlinjer och rutiner för  Projektering  Byggande  Förvaltning/drift Underlag för  Ansvarsfördelning  Resursplanering 18

19 19 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult ”Körcykel” för hus  Standardiserade brukardata  Verifiering  ”Körcykel” och mätmetoder ~ bilindustrin  Enhetligt beräkningsmetod  Underlag för beskrivning och uppföljning av beställarkrav  Förtydligande av BBR  Undvika tvister 19

20 20 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult ENERGIEFFEKTIVISERING

21 21 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Systemkrav 21  Låg användning av primärenergiresurser  Lågt effektuttag (höglasttid)  Energieffektivt  Robust/hög redundans  Ekonomi  ”Driftbart” – enkelt att sköta

22 22 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Varaktighetsdiagrammet 22

23 23 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult

24 Kyotopyramiden

25 De tio budorden

26 26 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult De tio budorden 1.Ledningens roll och ansvar 2.Mål, strategi, taktik 3.Organisation, struktur 4.Motivation och engagemang 5.Operativ fastighetsdrift, metodik o rutiner 6.Information, styrsystem 7.Finansiering 8.Ny teknik 9.Kunskap, kompetens och resurser 10.Kommunikation och samverkan med brukarna

27 27 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Steg för steg Steg 1Drift- och skötselåtgärder Steg 2Injustering och enklare förbättringsåtgärder Steg 3Mer omfattande förbättringar och övergång till annan uppvärmningsform

28 28 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Steg 1  Sänkning av rumstemperatur  Sänkning av temperaturen i allmänna utrymmen  Stängning av värmecirkulationspumpar under sommarperioden  Tätning av droppande kranar  Ekonomisotning av pannor  Trimning av oljebrännare och pannor  Kontroll av effektbehov

29 29 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Steg 2  Injustering av värme  Eventuellt termostatventiler  Injustering ventilation  Tids- eller temperaturstyrning av fläktar  Installation av vattensnåla armaturer  Tätning av fönster, dörrar och fogar  Tilläggsisolering av lättåtkomliga vindsbjälklag

30 30 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Steg 3  Anslutning till fjärrvärme  Installation av värmepump  Installation av ventilationsvärmeväxlare  Tilläggsisolering av vindsbjälklag  Tilläggsisolering av ytterväggar  Byte eller komplettering till treglasfönster

31 31 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Varför LCC Investeringskalkylering - man måste ta hänsyn till  Livslängd  Kalkylränta  Drift och underhåll  Initial investering  Återkommande investeringar  Energiprisutveckling  Energibesparingar LCC, eller egentligen nuvärdesmodellen, kan!

32 32 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Fastighetsägarnas investeringskrav 6% kalkylränta, relativ årlig energiprisökning 2% Detta innebär ca 4% internränta r =20% r =15% r =10%r =25% r =8% r =4% r =12% r =6% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Årlig besparing Mkr/år Investering Mkr Internränta 20 års brukstid Internränta i praktiken

33 33 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult r =20% r =15% r =10%r =25% r =8% r =4% r =12% r =6% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Årlig besparing Mkr/år Investering Mkr ”Totalprojektmetoden”


Ladda ner ppt "1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Energieffektivisering  Energiförsörjning  Politiska mål  De 10 budorden (energi) "

Liknande presentationer


Google-annonser