Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Åtgärder, bruttolista  Byggnad och byggnadsskal  Värmesystem  Ventilationssystem 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Åtgärder, bruttolista  Byggnad och byggnadsskal  Värmesystem  Ventilationssystem "— Presentationens avskrift:

1 1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Åtgärder, bruttolista  Byggnad och byggnadsskal  Värmesystem  Ventilationssystem  El och belysning  Kylsystem  Tappvattensystem  Reglerstrategier  ”Mjuka” åtgärder  Synliggöra energin  Försörjningssystem  Individuell mätning  Informationsteknik

2 Kyotopyramiden Reducera värmeförluster Effektivisera elanvändningen Utnyttja solenergin Visa och kontrollera energianvändningen Välj energikälla Källa: Den Norske Stats Husbank i samarbete med SINTEF och Byggforsk

3 3 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult 3 Byggnad/byggnadsskal ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Tilläggsisolering, fasadXXXX Tilläggsisolering, bjälklag/vindXXXX Byte, komplettering av fönsterXXXX Åtgärda otätheter i byggnadsskaletXXXX Port- och dörrstängareXXXX Solavskärmning(X)X Termografisk analysXXXX

4 4 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Värmesystem ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Injustering, värmeXXXX TermostatventilerXXXX PumpstoppsautomatikXXXX Spillvattenvärmeväxlare(X)X Varmvattenberedare, sommartidXXXX Rökgasvärmeväxlare, rökgaskondens.XXXX Ökad verkningsgrad, värmeväxlareXXXX Dimensionskontrollera styrventilerXXXX SolenergiXXX(X) Effektiv snösmältning/markvärmeX

5 5 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Ventilationssystem ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Behovsanpassad driftXXX VärmeåtervinningXXXX Injustering, ventilationXXXX Filter med låga tryckfallXXXX

6 6 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult El och belysning ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor BelysningsautomatikXX(X)X Energieffektiva ljuskällorXXXX Eleffektiva motorerXX(X)X Varvtalsreglering, frekvensstyrningXXXX Individuellt styrda motorvärmare(X)XXX Energieffektiv snösmältning/takvärmeXXXX Energieffektiva vitvarorXXXX Energieffektiv torkrumsutrustningXX

7 7 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Kylsystem ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Energieffektiv kylproduktionXX FrikylaXX Värmeåtervinning, kylmaskinerXX

8 8 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Tappvattenssystem ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Vattensnåla armaturerXXXX Självstängande spolarmaturerX

9 9 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Övriga system ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Hissar, transportanordningarXXXX Tryckluftssystem(X)X

10 10 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Reglerstrategier ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor DriftoptimeringXXXX Nattsänkning/helgsänkningX(X) X NattkylaXX Reglering med referensgivareXXXX Prognosstyrd regleringXXXX

11 11 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult ”Mjuka åtgärder” ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor BesparingsincitamentXXXX

12 12 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Synliggör energin ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Kvalitetssäkra driftsstatistikenXXXX Kompetensutveckla driftspersonalenXXXX Organisera för driftoptimeringXXXX EnergiinventeringXXXX NattvandraXXXX

13 13 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Paradoxen En kompetent driftstekniker klarar sig utan avancerad teknik men en avancerad teknik klarar sig inte utan en kvalificerad driftstekniker! Gösta Borgström, K-Konsult

14 14 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Försörjningssystem ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor VärmepumparXXXX BiobränslenXXXX FjärrvärmeXXXX Fjärrkyla(X)X

15 15 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Individuell mätning ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Individuell mätning, varmvattenX (X)

16 16 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Informationsteknik ÅtgärdSkolaSjukhusBostadKontor Datoriserad styr o övervakningXXXX


Ladda ner ppt "1 2012 Folkuniversitetet_Energieffektivisering Lilliehorn Konsult Åtgärder, bruttolista  Byggnad och byggnadsskal  Värmesystem  Ventilationssystem "

Liknande presentationer


Google-annonser