Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Transportstyrelsen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Transportstyrelsen!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Transportstyrelsen!

2 Trafik och väg: Jenny Norén
Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: E-post:

3 Körschema för dagen 10,30 Inledning och presentation Fordon: Lastvikter och bestämmelser Körkort: Nya direktiv och äldre bestämmelser Trafik och väg: Vägmärke för uppställning Högsta tillåtna hastighet pb LUNCH Behov av info-satstningar Diskussioner och frågestund, Hur går vi vidare och vem gör vad och när? Avslut och fika

4 Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften!
Vår vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! Vår vision Transportstyrelsens vision är en beskrivning av vad vi strävar efter och ska tydligt uttrycka vad som ska uppnås på lång sikt. Visionen ska öka möjligheterna att på ett sammanfattande sätt kommunicera vad Transportstyrelsen ska åstadkomma. Det viktigaste syftet är att alla som arbetar på Transportstyrelsen ska veta vart vi strävar i vårt dagliga arbete. Detta är vår vision: Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften!

5 Vårt gemensamma förhållningssätt
Vi ska vara: engagerade begripliga pålitliga. Den tredje delen i Transportstyrelsens värdegrund är ett gemensamt förhållningssätt. Det gemensamma förhållningssättet ska stötta oss i arbetet med att förverkliga verksamhetsidén och visionen. Förhållningssättet uttrycks med ord som speglar hur vi ska bete oss mot varandra och mot dem som vi är till för. Orden beskriver hur vi vill uppfattas av uppdragsgivare, samarbetspartner, medborgare och näringsliv. Det gemensamma förhållningssättet ska också hjälpa oss att ta beslut i situationer när formella regler och beslut inte räcker till. Med hjälp av ett gemensamt förhållningssätt kan vi även öka förtroendet hos både uppdragsgivare och dem vi är till för. Transportstyrelsens gemensamma förhållningssätt är att vi ska vara engagerade begripliga pålitliga.

6 Regelsystemet Internationella konventioner via UNECE
Europeiska direktiv och annan lagstiftning Nationellt: Lag Riksdagen Förordning Regeringen Föreskrifter Myndigheten Handböcker, allmänna råd och rekommendationer

7 Fordon: Anders Gunneriusson
Husvagnar: Typning: en vikt för varje variant. Ändring av totalvikt krävde förändring av teknisk konfiguration 2003 NTA med 3 olika varianter, utan ändring av TK. Förutsätt att den variant med lägsta totalvikt klarar: 90% av gasol 90% av färskvatten 10 Kg x fordonets längd 10 Kg x antal bäddplatser

8 Husbilar Lagen om definitioner 2001:559
Personbil klass II En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a. fast monterade sittplatser, b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d. bord. VVFS 2003:22 ändrad 2006:35 1 kap. Inledande bestämmelser 1 a § I fråga om personbil klass II får i stället för vad som sägs om personbil i 4–40 kap. bestämmelserna för lastbil med motsvarande totalvikt tillämpas.

9 ”B-kortsregistrerad husbil” – vad är det?
EU-medlemskap 1995 Körkortsdirektivet införs i Svensk körkortslag 1 juli1996 Äldre körkort ger oförändrad behörighet Övergångsregel: alltjämt rätt att föra fordon enligt de definitioner som fanns före 1 juli 1996 Accepterad tolkning: personbil oavsett vikt och oavsett ”klass”

10 Personbil klass II Kritik mot att helfordonsgodkända husbilar inte kan tas in till Sverige som personbilar Handelshinder Nytt fordonsslag 1 maj 2006 Möjliggör rimligare beskattning Påkallar följdändringar i fordons- & trafiklagstiftning Tekniska krav Vinterdäck Vägmärken Hastighet Definition av camping Förslag?

11 Personbil klass II Inrättat för max 8 passagerare
Permanent försett med karosseri som är inrättat som bostadsutrymme Sitt/sovplatser, utrustning för matlagning och lagring, bord, allt utom bordet permanent fastsatt i väggar, golv eller tak Genomgång bostad – hytt (Bilprovningens tolkning) Annat utrymme får inte minska karaktär av husbil (ej hästbuss/crossbuss med övernattningsmöjlighet)

12 Personbil klass II ”Modellhandboken” Kommissionens beslut om överensstämmelse mellan olika kategorier av körkort 2008/766/EG eur-lex.europa.eu Bo Göingberg, Vägtrafikavdelningen Telefon (vxl), (dir)

13 Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen
Hans Mattsson Vägtrafikavdelningen, Trafikantenheten

14 Behörighet B och BE högst kg inkl. släp alternativt högst kg med släp totalvikt högst 750 kg eller totalvikt kg med släp totalvikt över 750 kg får användas Kräver körprov (förslag) Kod 96 BE släpets totalvikt högst kg

15 Ikraftträdande Författningar klara senast den 19 januari 2011 Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari 2013

16 Nytt vägmärke? Förslag från Caravan Club of Sweden

17 Nytt vägmärke? Nytt förslag från Caravan Club of Sweden
som presenterades vid mötet 29/10-09 Tillfogat bildspelet i efterhand

18 Trafik och väg: Jenny Norén
Högsta tillåtna hastighet för personbil klass II B-körkort

19 Antal husbilar i olika viktklasser

20 Olycksstatistik År Död Svår skada Lindring skada Total 2003 13 2004 4
Antal olyckor med husbil inblandade, fördelat på olycksgrad År Död Svår skada Lindring skada Total 2003 13 2004 4 12 16 2005 5 9 14 2006 1 8 23 2007 21 3 11 Totalt 25 72 98

21 Utredningen visar 80 % väger 3.5 ton eller mindre
Undantag från behörighetskrav för körkort före -96 Ingen stor del i olycksstatistiken Identiska fordon 3.5 ton eller 4.3 ton Likställas med lastbil eller buss? Varför skiljer sig hastigheten åt? Övervakning, hur ska det gå till? Internationell/europeisk utblick?

22 Nya hastighetsgränser
”Många av dagens 90-vägar som saknar mitträcke och har dåliga sidoområden kommer att få sänkt hastighetsgräns. Det förväntas öka trafiksäkerheten väsentligt.” 1200 mil väg sänks den 10 nov 2009 från 90 – 80 km/tim se mera:

23 Transportstyrelsens förslag till möte 29/10-09
>3.5 ton Personbil klass II med totalvikt över kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet.

24 >7.5 ton Vad utreder vi vidare?
Personbil klass II med totalvikt över kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet. Eller: Ingen förändring alls Vår utredning ska vara klar innan året är slut!

25 Nya informationsinsatser
Vad ska vi informera om? Hur ska vi informera? Broschyrer Webbsidor Nätverk


Ladda ner ppt "Välkommen till Transportstyrelsen!"

Liknande presentationer


Google-annonser