Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Transportstyrelsen! 2014-06-21 1. Trafik och väg:Jenny Norén 2014-06-21 2 Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Transportstyrelsen! 2014-06-21 1. Trafik och väg:Jenny Norén 2014-06-21 2 Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Transportstyrelsen!

2 Trafik och väg:Jenny Norén Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn:

3 Körschema för dagen 10,30Inledning och presentation 10.35Fordon: Lastvikter och bestämmelser 11.00Körkort: Nya direktiv och äldre bestämmelser 11.30Trafik och väg: Vägmärke för uppställning Högsta tillåtna hastighet pb LUNCH 13.00Behov av info-satstningar Diskussioner och frågestund, Hur går vi vidare och vem gör vad och när? 15.00Avslut och fika

4 Vår vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften!

5 Vårt gemensamma förhållningssätt Vi ska vara: engagerade begripliga pålitliga.

6 Regelsystemet Internationella konventioner via UNECE Europeiska direktiv och annan lagstiftning Nationellt: LagRiksdagen FörordningRegeringen FöreskrifterMyndigheten Handböcker,allmänna råd och rekommendationer

7 Fordon: Anders Gunneriusson Husvagnar: Typning: en vikt för varje variant. Ändring av totalvikt krävde förändring av teknisk konfiguration 2003 NTA med 3 olika varianter, utan ändring av TK. Förutsätt att den variant med lägsta totalvikt klarar: •90% av gasol •90% av färskvatten •10 Kg x fordonets längd •10 Kg x antal bäddplatser

8 Husbilar Lagen om definitioner 2001:559 Personbil klass II En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a. fast monterade sittplatser, b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d. bord. VVFS 2003:22 ändrad 2006:35 1 kap. Inledande bestämmelser 1 a § I fråga om personbil klass II får i stället för vad som sägs om personbil i 4–40 kap. bestämmelserna för lastbil med motsvarande totalvikt tillämpas

9 ”B-kortsregistrerad husbil” – vad är det? •EU-medlemskap 1995 •Körkortsdirektivet införs i Svensk körkortslag 1 juli1996 •Äldre körkort ger oförändrad behörighet •Övergångsregel: alltjämt rätt att föra fordon enligt de definitioner som fanns före 1 juli 1996 •Accepterad tolkning: personbil oavsett vikt och oavsett ”klass”

10 Personbil klass II •Kritik mot att helfordonsgodkända husbilar inte kan tas in till Sverige som personbilar •Handelshinder •Nytt fordonsslag 1 maj 2006 •Möjliggör rimligare beskattning •Påkallar följdändringar i fordons- & trafiklagstiftning •Tekniska krav •Vinterdäck •Vägmärken •Hastighet •Definition av camping •Förslag?

11 Personbil klass II •Inrättat för max 8 passagerare •Permanent försett med karosseri som är inrättat som bostadsutrymme •Sitt/sovplatser, utrustning för matlagning och lagring, bord, allt utom bordet permanent fastsatt i väggar, golv eller tak •Genomgång bostad – hytt (Bilprovningens tolkning) •Annat utrymme får inte minska karaktär av husbil (ej hästbuss/crossbuss med övernattningsmöjlighet)

12 Personbil klass II ”Modellhandboken” Kommissionens beslut om överensstämmelse mellan olika kategorier av körkort 2008/766/EG eur-lex.europa.eu Bo Göingberg, Vägtrafikavdelningen Telefon (vxl), (dir)

13 Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen Hans Mattsson Vägtrafikavdelningen, Trafikantenheten

14 Behörighet B och BE •högst kg inkl. släp alternativt högst kg med släp totalvikt högst 750 kg eller •totalvikt kg med släp totalvikt över 750 kg får användas •Kräver körprov (förslag) •Kod 96 •BE släpets totalvikt högst kg

15 Ikraftträdande Författningar klara senast den 19 januari 2011 Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari

16 Nytt vägmärke? Förslag från Caravan Club of Sweden

17 Nytt vägmärke? Nytt förslag från Caravan Club of Sweden som presenterades vid mötet 29/10-09 Tillfogat bildspelet i efterhand

18 Trafik och väg:Jenny Norén Högsta tillåtna hastighet för personbil klass II

19 Antal husbilar i olika viktklasser

20 Olycksstatistik Antal olyckor med husbil inblandade, fördelat på olycksgrad

21 Utredningen visar •80 % väger 3.5 ton eller mindre •Undantag från behörighetskrav för körkort före -96 •Ingen stor del i olycksstatistiken •Identiska fordon 3.5 ton eller 4.3 ton •Likställas med lastbil eller buss? Varför skiljer sig hastigheten åt? •Övervakning, hur ska det gå till? •Internationell/europeisk utblick?

22 Nya hastighetsgränser ”Många av dagens 90-vägar som saknar mitträcke och har dåliga sidoområden kommer att få sänkt hastighetsgräns. Det förväntas öka trafiksäkerheten väsentligt.” 1200 mil väg sänks den 10 nov 2009 från 90 – 80 km/tim se mera:

23 Transportstyrelsens förslag till möte 29/10-09 Personbil klass II med totalvikt över kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet

24 Vad utreder vi vidare? Personbil klass II med totalvikt över kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet. Eller: Ingen förändring alls Vår utredning ska vara klar innan året är slut!

25 Nya informationsinsatser Vad ska vi informera om? Hur ska vi informera? •Broschyrer •Webbsidor •Nätverk


Ladda ner ppt "Välkommen till Transportstyrelsen! 2014-06-21 1. Trafik och väg:Jenny Norén 2014-06-21 2 Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752."

Liknande presentationer


Google-annonser