Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Persontransporthjälpmedel”. Terrängkörningslagen Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Persontransporthjälpmedel”. Terrängkörningslagen Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen."— Presentationens avskrift:

1 ”Persontransporthjälpmedel”

2 Terrängkörningslagen Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Lagen riktar sig till alla som kör i terräng, även till den som avser att köra på egen mark TKL förbjuder generellt sett körning i terräng, på barmark samt viss körning i snötäckt terräng. Enligt TKL (1975:1313) ”Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jord- eller skogsbruk är förbjuden i hela landet”.

3 Myndighetskrav Golfbil (”terränghjuling” upp till 400 kg) är ett registreringspliktigt terrängskörningsfordon och får ej användas oregistrerad. Banarbetare får använda golfbil i sitt arbete. Länsstyrelsen kan lämna dispens från terrängkörningslagen, vilket ger funktionärer vid golftävling och rörelsehindrade rätt att använda golfbil. Dispensen söks regelmässigt av GGF/BDGF och HGDF. Golfbil skall vara trafikförsäkrad.

4 Myndighetskrav (forts) Golfbil skall kontrollbesiktigas var 12:e månad.

5 Uthyrning av golfbil För att hyra ut en golfbil krävs ett uthyrningstillstånd från Transportstyrelsen. För uthyrning krävs också godkänd utbildning. För att hyra ut en golfbil krävs ett uthyrningstillstånd från Transportstyrelsen. För uthyrning krävs också godkänd utbildning. B-körkort fordras för att köra golfbil. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning. Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr.

6 Uthyrning av golfbil (forts) Golfbil får hyras ut till person med rörelsehinder, styrkt med läkarintyg. Tillstånd att använda golfbil kan också utfärdas av den egna klubbens styrelse med läkarintyg som grund.

7 Uthyrning av golfmoped För att hyra ut en golfmoped krävs inget uthyrningstillstånd. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning. Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr. Trafikförsäkring är inte obligatorisk men rekommenderas.

8 Uthyrning av golfmoped (forts) Vid körning med golfmoped föreligger hjälmtvång. Lägsta åldersgräns för att få framföra golfmoped (mopedklass 2) är 15 år. Krav på förarbevis. Lägsta åldersgräns för att få framföra golfmoped (mopedklass 2) är 15 år. Krav på förarbevis.

9 Uthyrning av golfcykel För att hyra ut en golfcykel krävs inget uthyrningstillstånd. Maxhastigheten får inte överskrida 15 km/h. Får enbart ha en sits och sitsen ska anses anpassad till person med rörelsehinder. Uppfylla regler om produktsäkerhet och vara CE- märkt. Fordonet ska på ett enkelt sätt kunna framföras i gångtrafik. Maxhastigheten får inte överskrida 15 km/h. Får enbart ha en sits och sitsen ska anses anpassad till person med rörelsehinder. Uppfylla regler om produktsäkerhet och vara CE- märkt. Fordonet ska på ett enkelt sätt kunna framföras i gångtrafik.

10 Uthyrning av golfcykel (forts) Ingen åldersgräns för att få framföra golfcykel Inget krav på körkort eller förarbevis. Ingen åldersgräns för att få framföra golfcykel Inget krav på körkort eller förarbevis. Informera om lokala bestämmelser. Den som hyr bör intyga att det skett med sin namnteckning. Man bör upprätta ett uthyrningskontrakt med information om försäkringsskydd och parternas ansvar under uthyrningsperioden med den som hyr.

11 Regler vid tävling Spelare kan få ”åka med” på initiativ av tävlingsledningen eller domare. TL kan ge dispens om spelare skadar sig eller blir sjuk strax före tävlingsstart eller under tävlingen, om spelaren därigenom kan slutföra tävlingen. Tillstånd från den egna klubbens styrelse krävs för att få använda persontransporthjälpmedel. Enbart tävlande med tillstånd får följa med som passagerare. Bag får dock skjutsas.

12 Klubbens tillstånd att använda persontransport- hjälpmedel gäller vid handicaptävlingar på klubben samt slutna scratchtävlingar (t.ex. KM). Tillståndet gäller också vid handicaptävlingar på andra klubbar, där klubben så tillåter, samt scratchtävlingar öppna endast för ålders- kategorierna D60, H65 eller äldre (t.ex. RM, seniorklubbmatcher och GGFs seriespel för seniorer). Regler vid tävling (forts) Speciellt tillstånd att använda persontransport- hjälpmedel vid öppna scratchtävlingar eller SGFs seriespel, ges av SGFs förbundsläkare

13 Regler vid sällskapsspel ”Utan tillstånd är inte en sällskapsrunda handicap-grundande” enligt 6.1.4 Anm. 2 i Spel- och tävlings-handboken (SoT) 2008-2011. I Handicapregler 2008-2011 (4.7.2) saknas motsvarande skrivning. Enligt besked från SGF är texten olyckligt formulerad och man skall därför bortse från denna ”regel”. Det råder dessvärre olika uppfattningar om detta på SGF. ”Utan tillstånd är inte en sällskapsrunda handicap-grundande” enligt 6.1.4 Anm. 2 i Spel- och tävlings-handboken (SoT) 2008-2011. I Handicapregler 2008-2011 (4.7.2) saknas motsvarande skrivning. Enligt besked från SGF är texten olyckligt formulerad och man skall därför bortse från denna ”regel”. Det råder dessvärre olika uppfattningar om detta på SGF. OBS! SGF kan komma att ändra den skrivningen i kommande SoT och Handicapregler 2012-2015. OBS! SGF kan komma att ändra den skrivningen i kommande SoT och Handicapregler 2012-2015.

14 Allmänt Körning med privatägda fordon. Samma regler gäller för användning som för fordon för uthyrning. T.ex. intyg från klubb. Golfanläggningen har ett ansvar för att körning vid varje enskilt tillfälle sker enligt lokala bestämmelser och enligt SGFs rekommendationer – med Länsstyrelsens dispens som grund. Körning med privatägda fordon. Samma regler gäller för användning som för fordon för uthyrning. T.ex. intyg från klubb. Golfanläggningen har ett ansvar för att körning vid varje enskilt tillfälle sker enligt lokala bestämmelser och enligt SGFs rekommendationer – med Länsstyrelsens dispens som grund.

15 Allmänt Detta bildspel är en kortfattad information! Länk till skriften finns på SGFs hemsida: http://www.golf.se/Global/SGF/Klubb/Medlemskap/Fordon%20i% 20samband%20med%20golfspel%20100727.pdf http://www.golf.se/Global/SGF/Klubb/Medlemskap/Fordon%20i% 20samband%20med%20golfspel%20100727.pdf Länk till skriften finns på SGFs hemsida: http://www.golf.se/Global/SGF/Klubb/Medlemskap/Fordon%20i% 20samband%20med%20golfspel%20100727.pdf http://www.golf.se/Global/SGF/Klubb/Medlemskap/Fordon%20i% 20samband%20med%20golfspel%20100727.pdf Vi rekommenderar därför starkt att ni läser SGFs utmärkta skrift ”Fordon i samband med golfspel”


Ladda ner ppt "”Persontransporthjälpmedel”. Terrängkörningslagen Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen."

Liknande presentationer


Google-annonser