Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-08-27© CogWork, Antidopinginformation Swingweb, CogWork Mikael Åhnberg 2009-08-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-08-27© CogWork, Antidopinginformation Swingweb, CogWork Mikael Åhnberg 2009-08-27."— Presentationens avskrift:

1 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Antidopinginformation Swingweb, CogWork Mikael Åhnberg 2009-08-27

2 © CogWork, antidoping@swingweb.org Antidopinginformation  Detta material är ett utdrag från RF:s hemsida och sammanställt föra dansare inom DSF.  Vid tvetydigheter eller skillnader mot RF:s material är det alltid det som RF skrivit som gäller

3 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org VIKTIGT  Länkar och texter är det som gäller idag 2009- 08-27  Den aktiva ansvarar ALLTID själv för att vara uppdaterad på vad som gäller för tillfället  Om felaktigheter i detta material föreligger är det alltid RF:s information som gäller  Materialet är sammanställt av Mikael Åhnberg, antidoping@swingweb.org

4 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Info om doping  Doping är varje sätt att på konstgjord väg förbättra sina resultat  Doping är att ha fått i sig (medvetet eller ofrivilligt) dopingklassad substans  Doping är att inte testa sig vid kontroll  Doping är att inneha dopingklassade preparat  RF är anslutet till WADA  Det genomförs ca 3500-4000 kontroller per år och fälls ca 20 per år

5 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Info om doping (2)  Just nu är 42 aktiva i Sverige avstängda för dopingbrott  Ca 50% av de bestraffade är motionärer/elitmotionärer  Drygt 50% av alla dopingprover tas på träning  Ingen dansare i Sverige har bestraffats ännu, låt det förbli så!

6 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Vem berörs  Aktiva med licens  Ledare på tävling  Andra personer som på något sätt bistår idrottare i deras utövning, exempelvis tränare eller kursledare  Funktionärer på tävlingar

7 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Utövarens ansvar  Idrottsutövare är ansvarig för  att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta reglemente samt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade föreskrifter, och  att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som utövaren ska undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping.

8 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Ledares ansvar  Tävlingsfunktionär och ledare eller annan som biträder idrottsutövare är ansvariga för  att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta reglemente samt av RS utfärdade föreskrifter,  att medverka till att dopingkontroller kan genomföras, samt  att även i övrigt främja en dopingfri idrott.

9 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Dispenser  ALLTID när man måste använda dopingklassade läkemedel av medicinska skäl  Hög nivå, Tävlande som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande. Tävlande i grupp vuxen i klasserna A och internationell inom respektive gren.  Låg nivå, alla andra klasser

10 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Dispenser Hög nivå  För idrottsutövare på hög nivå gäller alltid individuell dispens  Dispens genom retroaktiv process gäller för särskilt angivna substanser enligt gällande dopinglista.  För övriga substanser skall individuell dispens sökas

11 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Dispenser Låg nivå  För idrottsutövare på låg nivå gäller alltid generell dispens.  Generell dispens kan endast avse idrottsutövare på låg nivå.  Dispensen omfattar samtliga förbjudna substanser och metoder.  De medicinska skälen för dispensen skall efter anmodan från DopK kunna styrkas av idrottsutövaren.

12 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Dispenser internationella tävlingar  Speciella krav gäller kontakta DSF antidopingansvarig innan internationell tävling om dispens behövs.

13 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Dispenser handläggningstider  Ordinär dispens, Skicka in senast 21 dgr innan. Dispens måste vara handlagd innan tävling  Generell dispens, gäller direkt om man har läkarintyg (max 3 år gammalt)

14 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Vistelserapportering  Gäller landslagsdansare, tag kontakt med DSF Föreskrifter

15 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Speciella regler  Insulin, HCG kräver ALLTID ordinär dispens  Astmamediciner (Beta2-stimulerare), speciella regler Astmamediciner  Röda listan Röda listan  WADAs lista WADAs lista  Vid tveksamheter/tvister gäller alltid WADAs lista på engelska

16 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Mera läsning  DSF antidoping DSF antidoping  RF antidoping RF antidoping  Reglementen  Blanketter  Dopinglistor  Kostrekomendationer

17 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Mera info / kontakt  www.rf.se www.rf.se  Nyhetsbrev från RF om antidoping Nyhetsbrev  Gunilla Brunnström, DSF antidopingkontakt Gunilla Brunnström  Mikael Åhnberg, Swingweb, CogWork Mikael Åhnberg,

18 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Sammanfattning  DU är ansvarig för ALLT du stoppar/får i dig, tänk speciellt på så kallade kosttillskott  Vid behandling är DU ansvarig att meddela läkare att du lyder under dopingregler  Dispens krävs för all användning av dopingklassade läkemedel, speciella blanketter skall användas  DU som aktiv är ALLTID skyldig att vara uppdaterad på vilka substanser (läkemedel) som är otillåtna och vad som står i olika gällande reglementen

19 2009-08-27© CogWork, antidoping@swingweb.org Kunskapstest  Kunskapstest Kunskapstest


Ladda ner ppt "2009-08-27© CogWork, Antidopinginformation Swingweb, CogWork Mikael Åhnberg 2009-08-27."

Liknande presentationer


Google-annonser