Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAFF Antidoping 131208. Presentation Peter RF Antidoping08-699 61 59 SBSF Antidoping CEB Antidoping CEB och IBAF Technical Commissioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAFF Antidoping 131208. Presentation Peter RF Antidoping08-699 61 59 SBSF Antidoping CEB Antidoping CEB och IBAF Technical Commissioner."— Presentationens avskrift:

1 SAFF Antidoping 131208

2 Presentation Peter Strömpeter.strom@rf.se RF Antidoping08-699 61 59 SBSF Antidoping CEB Antidoping CEB och IBAF Technical Commissioner Fotboll -> Baseboll -> Football

3 Vad vill ni prata om? Kosttillskott Dopingkontroll Dispens Andra funderingar? Regler Förebyggande arbete Statistik LARS

4 Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Antidopingreglemente (World Anti-Doping Code) Dopinglistan FöreskrifterDopingkontroll (International Standards) Dispens Vistelserapportering och personuppgifter Handläggning av dopingärende

5 Idrottens antidopingreglemente - förseelser - bruk av doping - vägran/smitning - vistelserapportering och ”bommar” - försvårande - innehav - smuggling och illegal hantering - medhjälp

6 Idrottsutövares ansvar 1 § Idrottens antidopingreglemente att känna till och följa RF:s regler mot doping - idrottens antidopingreglemente - föreskrifter utfärdade av RS (dopingkontroll, vistelserapportering, personuppgifter, dispens, handläggning) att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon skall undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping.

7 Eget ansvar 2 § Idrottens antidopingreglemente Idrottsutövaren är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en dopingförseelse.

8 Statistik - tester totalt 1981-2012

9 Statistik - tester per SF 2006-2012

10 Statistik - dopingfall totalt 1981-2012

11 Statistik - dopingfall 2001-2013 (SAFF)

12 Dispens Om du blir sjuk och måste ta ett dopingklassat läkemedel kan du söka dispens (TUE). 1.Är medicinen dopingklassad?Är medicinen dopingklassad? 2.Tillhör du hög eller låg tävlingsnivå?Tillhör du hög eller låg tävlingsnivå? 3.Behöver du söka dispens?Behöver du söka dispens? Kom ihåg ditt ansvar att informera medicinsk personal om att du är idrottsutövare.

13 Dispens Antal dispenser i amerikansk fotboll 2010 12 st 2011 3 st 2012 1 st 2013 7 st Giltighetstid normalt 3-4 år (astma och diabetes) och under behandlingstiden för tillfälliga sjukdomar. Internationella turneringar - vad säger IFAF?

14 Dispens RFs Dispenskommitté hanterar dispensansökningar. Kontakta oss för mer information: Charlotta Lindblom08-699 61 45 Towe Norén Karas08-699 61 46 Linn Gustafsson08-699 61 66

15 Vaccinera klubben mot doping Vaccinet är ingen hundraprocentig garanti för att inte drabbas av dopingfall, men det är ett bra verktyg i det förebyggande arbetet och det ger en beredskap om det värsta skulle hända. Vaccinationen är giltig i tre år. Vaccinera klubben mot doping.

16 Kosttillskott Det finns inget vetenskapligt stöd för att en frisk idrottsutövare behöver kosttillskott. Det finns inga garantier för att kosttillskott inte är ”spetsade” eller förorenade. Du kan inte lita på innehållsförteckningen. Alltför många idrottsutövare har redan fått sina karriärer spolierade pga kosttillskott som innehöll dopingklassade substanser. Riktig träning handlar inte om vad man tar utan om vad man ger.

17 Kosttillskott - undersökningar Malmö Stad: 21 av 85 granskade preparat var läkemedel. Av resterande var 78% felmärkta. Livsmedelsverket: 41 av 43 preparat felmärkta. 30 innehöll växter olämpliga för livsmedel, varav 28 med kända biverkningar. 8 produkter var läkemedel. Därutöver flera felaktiga hälsopåståenden.

18 Dopingfall och kosttillskott 2013 Amerikansk fotbMetylhexanamin12 mån 2012 BoxningMetylhexamanin24 mån 2012 F&S FriidrottAndrostatriendion24 mån 2012 IshockeyOxilofrin24 mån 2012 StyrkelyftMetylhexanamin12 mån 2011 Amerikansk fotbMetylhexanamin12 mån 2011 Budo & KampspMetylhexanamin12 mån 2011 F&S FriidrottAndrostatriendion24 mån 2011 RugbyMetylhexanamin24 mån 2010 BoxningAndrostatriendion, Metylhex,Oxilofrin 24 mån 2011 Budo & KampspMetylhexanamin 6 mån 2010 Budo & KampspOxilofrin 6 mån 2010 TaekwondoMetylhexanamin24 mån 2009 Akademiska Metyltestosteron 24 mån 2007 TyngdlyftningAndrostriendion12 mån 2007 Motorcykel Nandrolon 24 mån 2006 Volleyboll Nandrolon 24 mån 2006 Simning Androstriendion 24 mån

19 Produkter i dopingutredningar Jack3d2013 metylhexanamin Anabolic Beast2012metylhexanamin Jack3d2012metylhexanamin Jacked XX2012metylhexanamin Neurocore2012metylhexanamin Oxy Elite Pro2012metylhexanamin Novedex XT 2011 androstatriendion Crack, Jack3d 2011 metylhexanamin Black Burn 2011 metylhexanamin Hyperdrive 3.0+ 2011oxilofrin Djungle Warfare 2009 metyltestosteron Vyo Tech Viraloid 2009 androstendion, androstadiendion

20

21 Kosttillskott Kom ihåg Maughans visdomsord om kosttillskott: If it works, it’s probably banned. If it’s not banned, then it probably doesn’t work. If it looks too good to be true, it probably is.

22 Dopingkontroll Du kan bli testad var som helst och när som helst, både på träning och tävling – och till och med när du egentligen inte har tid. Vem? ALLA idrottsutövare När? ALLTID träning / tävling / annat tillfälle Var? ÖVERALLT Sverige / utomlands Känn till dina rättigheter och dina skyldigheter.

23 Dopingkontroll

24 Dopingkontroll - uppträdande Dåligt humör efter förlorad match. Tränare/idrottare vill vara ifred och inte släppa in DKF i rum. Lag/idrottaren ska resa med flyg, tåg eller väntande buss. Skyldighet: -Att följa dopingkontrollfunktionärs anvisningar -Att hålla sig under funktionärs uppsikt från kallelse till avslut

25 Dopingkontroll - uppträdande Den som förolämpar funktionär eller visar ohörsamhet mot funktionärs anvisningar kan bestraffas. Den som försvårar, eller försöker försvåra genomförandet av en dopingkontroll eller på något sätt försöker förhindra dopingkontroll- funktionärernas arbete kan bestraffas.

26 Föreningsbeställd kontroll En RF-ansluten förening kan beställa egna kontroller. 2 500 kr per test (analys och material) 2 000 kr för dopingkontrollfunktionärer (1-4 test) 450 kr frakt Se webbsidan för mer information och blankett.webbsidan

27 Vistelserapportering Lag i Superserien rapporterar kollektivt via LARS. Minst två tillfällen i veckan. Minst två timmar per tillfälle. 52 veckor om året (inkl träningsfria perioder). Förbundet rapporterar landslagsläger till rapport@rf.se.

28 Vistelserapportering Tre delförseelser under 18 månader utgör ett brott mot dopingreglerna. Exempel på delförseelser: Försenad, utebliven eller bristfällig rapport Bomkontroll - att inte vara på angiven plats

29 Eget ansvar Du är ansvarig för att se till att förbjudna preparat inte kommer in i din kropp. Det är inte nödvändigt att uppsåt kan styrkas för att du ska bli fälld för brott mot dopingreglerna. Ett positivt analyssvar är det enda som krävs. Tänk positivt. Testa negativt.

30 Mer information RF Antidoping www.rf.se/antidoping www.rf.se/antidoping WADA www.wada-ama.org www.wada-ama.org SAFF …äh, den adressen kan ni ju redan IFAF …fast där hittade jag inget om antidoping


Ladda ner ppt "SAFF Antidoping 131208. Presentation Peter RF Antidoping08-699 61 59 SBSF Antidoping CEB Antidoping CEB och IBAF Technical Commissioner."

Liknande presentationer


Google-annonser