Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Task Force Assessment and Supervision ERA Europeiska Järnvägsbyrån Folke Bark Branschrådet 2014-01-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Task Force Assessment and Supervision ERA Europeiska Järnvägsbyrån Folke Bark Branschrådet 2014-01-14."— Presentationens avskrift:

1 Task Force Assessment and Supervision ERA Europeiska Järnvägsbyrån Folke Bark Branschrådet 2014-01-14

2 Syfte Specialgrupp/samarbetsgrupp för europeiska säkerhetsmyndigheter beträffande: Granskning och bedömning, samt tillsyn, av säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd med syfte att harmonisera tillämpningen inom EU och olika länder.

3 Bakgrund Specialgruppen är bildat som ett forum inom Europeiska järnvägsbyrån (ERA), för medlemsländernas säkerhetsmyndigheter, att diskutera och utbyta erfarenheter om frågeställningar från den dagliga tillämpningen av gemensamma säkerhetsmetoder (CSM) för: - bedömning av t.ex. tillståndsansökningar och säkerhetsstyrningssystem - bedrivande av tillsyn

4 Uppgifter Ge feedback på praktisk tillämpning och användning av bedömningskriterier Ge feedback på praktisk tillämpning och olika aspekter vid tillsyn, som t.ex. utveckling av beslutskriterier, tillsynsstrategier och tillsynsplaner Fungera som förändrings/kontroll forum och komma överrens om föreslagna förändringar till gemensamma säkerhetsmetoder

5 Uppgifter Utveckla och uppdatera praktiska vägledningar som ska användas av de olika ländernas säkerhetsmyndigheter vid tillämpning av de gemensamma säkerhetsmetoderna.

6 Tidplan o deltagare Gruppen har 3-4 möten per år (nästa möte juni 2014) Normalt deltar Folke Bark, väg- och järnvägsavdelningen.

7 Fortsatt arbete Gruppen går förmodligen ner på ”halvfart” i avvaktan på beslut om 4:e järnvägspaketet. Ny identisk grupp ska bildas direkt under RISC, för att se över vilka ändringar som måste göras i nuvarande regler inför bl.a. gemensamt europeiskt säkerhetsintyg. SE har anmält intresse att delta i denna nya grupp.


Ladda ner ppt "Task Force Assessment and Supervision ERA Europeiska Järnvägsbyrån Folke Bark Branschrådet 2014-01-14."

Liknande presentationer


Google-annonser