Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen. Agenda •Bakgrund •Regeringsuppdrag •Mål med regeringsuppdraget •Vad är PEPPOL? •Tidplan •(Teknik)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen. Agenda •Bakgrund •Regeringsuppdrag •Mål med regeringsuppdraget •Vad är PEPPOL? •Tidplan •(Teknik)"— Presentationens avskrift:

1 NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen

2 Agenda •Bakgrund •Regeringsuppdrag •Mål med regeringsuppdraget •Vad är PEPPOL? •Tidplan •(Teknik)

3 Bakgrund •Den gränsöverskridande handeln är i dag mycket begränsad för offentlig sektor. •Regeringen strävar efter att öka denna andel och PEPPOL är ett medel för detta. •De lösningar som nu arbetas fram, exempelvis inom PEPPOL, tar de små och medelstora företagens behov och förutsättningar i utgångspunkt. •Lösningarna bör därför också kunna underlätta ökad användning av e-faktura på nationell nivå.

4 Regeringsuppdrag •Regeringsuppdrag till ESV att samordna det svenska deltagandet i PEPPOL (22 oktober 2009) •Samverka med Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner & Landsting genom SFTI

5 Mål med regeringsuppdraget •De långsiktiga effektmålen för det svenska deltagandet i PEPPOL är: –skapa förutsättningar för gränsöverskridande handel i Sverige –öka användningen av e-handel i den svenska offentliga sektorn •Detta uppnås genom tillämpning av lösningar som tas fram i PEPPOL parallellt med redan existerande lösningar i Sverige. •Knyta minst tre pilotorganisationer från den svenska offentliga sektorn till PEPPOLs arbetsgrupp för e-faktura (WP 5) –Alla är välkomna att anmäla intresse –Krav: ”Äkta” handel över gräns

6 Vad är PEPPOL? •PEPPOL är ett konsortium mellan medlemsstaterna inom EU/EES •PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On- Line •Bildades 2008 på initiativ av Europeiska kommissionen i syfte att stimulera gränsöverskridande handel •Norge/Difi leder arbetet •Just nu ingår: Finland, Danmark, Norge, Österrike, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien. •Sverige, Grekland, mfl är på väg in i konsortiet •Arbetet bedrivs i pilotform •Använda standarder framtagna i standardiseringsprojektet CENBII

7 Forts Vad är PEPPOL? •Pilotdelar –E-signaturer –E-Företagsinformation –E-kataloger –E-beställning –E-faktura (Sverige deltar) •Gemensamma delar (Sverige deltar) –Projektledning –Kommunikation –Arkitektur (infrastruktur för transport av meddelanden)

8 Forts Vad är PEPPOL? •PEPPOL består av –SML (Service Metadata Locator) som tillhandahålls av PEPPOL •En SML är ett register, ungefär som DNS, som pekar ut SMP (partsregister av accesspunkter) runt om i Europa –Dessa partsregister, SMP (Service Metadata Publisher), kan vara lokala eller nationella –Accesspunkter är registrerade i SML och har ett SMP avtal •Fördelar: –Är man ansluten till en accesspunkt kan man nå alla accesspunkter i PEPPOL –En accesspunkt behöver endast ett SMP-avtal •ESV ansvarar för att minst en accesspunkt etableras i Sverige

9 Tidplan Proof of concept Test Pilot Production Pilot End of PEPPOL Pilot project, Nov 2011 1 May 2010 (1:st pilot in test) 1 Nov 2010 (1:st pilot in production) 2009/10 Faställa projektplan Identifiera piloter

10 Ett dokument som ska till ID:731923449 Operatörern kontrollerar om routing är upplagd Överföring av dokument till ID:731923449, på Operatör 123 Ok! Koppling finns! ID:731923449 Dagens operatörsnät i Sverige

11 Ett dokument som ska till ID:731837732 Operatörern kontrollerar om routing är upplagd ID:731837732 Ingen träff! Inget samtrafiksavtal – ingen routing Dagens operatörsnät i Sverige

12 Peppols registertjänst - SML Nationellt eller lokalt Register - SMP Ett dokument som ska till ID:731923449 Var finns info om ID:731923449? I register ABC! Var är brevlådan för ID:731923449? Hos accesspunkt 123! Överföring av dokument till ID:731923449, på Accesspunkt 123 ID:731923449 PEPPOLs infrastruktur

13 Functional Requirements for WP 5 Pilots Access point Applicatio n Interface Applicatio n Interface Application Access point Validation Transformation START Interface Validation Transformation START Interface Following BII Profiles Following BII Profile Signature Verification Service Must trust sender’s certification authority Certification Authority issues signature 13 Pilot Implementation Planning Workshop PEPPOL Infrastructure (WP8)

14 Principles of PEPPOL Access points Service Providers 14 Pilot Implementation Planning Workshop

15 PEPPOL Topology 15 Pilot Implementation Planning Workshop


Ladda ner ppt "NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen. Agenda •Bakgrund •Regeringsuppdrag •Mål med regeringsuppdraget •Vad är PEPPOL? •Tidplan •(Teknik)"

Liknande presentationer


Google-annonser