Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen."— Presentationens avskrift:

1 NEA forum - PEPPOL Sören Pedersen

2 Agenda Bakgrund Regeringsuppdrag Mål med regeringsuppdraget
Vad är PEPPOL? Tidplan (Teknik)

3 Bakgrund Den gränsöverskridande handeln är i dag mycket begränsad för offentlig sektor. Regeringen strävar efter att öka denna andel och PEPPOL är ett medel för detta. De lösningar som nu arbetas fram, exempelvis inom PEPPOL, tar de små och medelstora företagens behov och förutsättningar i utgångspunkt. Lösningarna bör därför också kunna underlätta ökad användning av e-faktura på nationell nivå.

4 Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag till ESV att samordna det svenska deltagandet i PEPPOL (22 oktober 2009) Samverka med Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner & Landsting genom SFTI

5 Mål med regeringsuppdraget
De långsiktiga effektmålen för det svenska deltagandet i PEPPOL är: skapa förutsättningar för gränsöverskridande handel i Sverige öka användningen av e-handel i den svenska offentliga sektorn Detta uppnås genom tillämpning av lösningar som tas fram i PEPPOL parallellt med redan existerande lösningar i Sverige. Knyta minst tre pilotorganisationer från den svenska offentliga sektorn till PEPPOLs arbetsgrupp för e-faktura (WP 5) Alla är välkomna att anmäla intresse Krav: ”Äkta” handel över gräns

6 Vad är PEPPOL? PEPPOL är ett konsortium mellan medlemsstaterna inom EU/EES PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line Bildades 2008 på initiativ av Europeiska kommissionen i syfte att stimulera gränsöverskridande handel Norge/Difi leder arbetet Just nu ingår: Finland, Danmark, Norge, Österrike, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien. Sverige, Grekland, mfl är på väg in i konsortiet Arbetet bedrivs i pilotform Använda standarder framtagna i standardiseringsprojektet CENBII

7 Forts Vad är PEPPOL? Pilotdelar Gemensamma delar (Sverige deltar)
E-signaturer E-Företagsinformation E-kataloger E-beställning E-faktura (Sverige deltar) Gemensamma delar (Sverige deltar) Projektledning Kommunikation Arkitektur (infrastruktur för transport av meddelanden)

8 Forts Vad är PEPPOL? PEPPOL består av Fördelar:
SML (Service Metadata Locator) som tillhandahålls av PEPPOL En SML är ett register, ungefär som DNS, som pekar ut SMP (partsregister av accesspunkter) runt om i Europa Dessa partsregister, SMP (Service Metadata Publisher), kan vara lokala eller nationella Accesspunkter är registrerade i SML och har ett SMP avtal Fördelar: Är man ansluten till en accesspunkt kan man nå alla accesspunkter i PEPPOL En accesspunkt behöver endast ett SMP-avtal ESV ansvarar för att minst en accesspunkt etableras i Sverige 

9 Tidplan Proof of concept Test Pilot Production Pilot 2009/10
Faställa projektplan Identifiera piloter Proof of concept Test Pilot Production Pilot 2009/10 1 May 2010 (1:st pilot in test) 1 Nov 2010 (1:st pilot in production) End of PEPPOL Pilot project, Nov 2011

10 Dagens operatörsnät i Sverige
ID: Överföring av dokument till ID: , på Operatör 123 Ett dokument som ska till ID: Operatörern kontrollerar om routing är upplagd Ok! Koppling finns!

11 Dagens operatörsnät i Sverige
Ett dokument som ska till ID: Operatörern kontrollerar om routing är upplagd Ingen träff! Inget samtrafiksavtal – ingen routing ID:

12 PEPPOLs infrastruktur
I register ABC! Peppols registertjänst - SML Nationellt eller lokalt Register - SMP Var finns info om ID: ? Var är brevlådan för ID: ? Hos accesspunkt 123! ID: Överföring av dokument till ID: , på Accesspunkt 123 Ett dokument som ska till ID:

13 Functional Requirements for WP 5 Pilots
Application PEPPOL Infrastructure (WP8) Transformation Application Interface Validation START Interface Access point Following BII Profiles Certification Authority issues signature Application Signature Verification Service Transformation Access point START Interface Validation Application Interface Must trust sender’s certification authority Following BII Profile Pilot Implementation Planning Workshop 13

14 Pilot Implementation Planning Workshop
Principles of PEPPOL Access points Service Providers Pilot Implementation Planning Workshop 14

15 Pilot Implementation Planning Workshop
PEPPOL Topology Pilot Implementation Planning Workshop 15


Ladda ner ppt "NEA forum - PEPPOL 2009-11-09 Sören Pedersen."

Liknande presentationer


Google-annonser