Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommerskollegiums arbete med handelshinder Ola Landström, Kommerskollegium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommerskollegiums arbete med handelshinder Ola Landström, Kommerskollegium."— Presentationens avskrift:

1 Kommerskollegiums arbete med handelshinder Ola Landström, Kommerskollegium

2 Vad är Solvit? •Initierades av Kommissionen 2002 •Ett SOLVIT-center i varje EU- och EES-land •Företag och privatpersoner kan anmäla gränsöverskridande problem •Hinderärenden handläggs inom viss tidsfrist •Kostnadsfritt för användarna!

3 När kan Solvit hjälpa till? •Gränsöverskridande problem…. •…orsakat av nationell myndighet •Felaktig tillämpning av EU-rätten •Inte föremål för domstolsprövning

4 Statistik kring Solvit •Ca 130 ärenden per år •149 ärenden 2010 •89/60 Sverige/EES •Majoriteten personärenden •Lösningsprocenten 90 % •Ca 10 ärenden mot Norge tom. Juli 2011 •3 mot Finland

5 Hur fungerar SOLVIT? Samarbetar för att hitta en möjlig lösning Lösning i enlighet med EU-rätten Problem Nationellt Solvit-center Land A Land B Företag eller privatperson Statlig myndighet Nationellt Solvit-center Samarbetar för att formulera problemet, och undersöka möjliga lösningar Samarbetar för att hitta en lösning som är i enlighet med EU- rätten Lösningen kommuniceras via klientens Solvit-center

6 Kollegiets arbete med handelshinder på den inre marknaden •Samarbete med myndigheter i Sverige och Utomlands •Informationsinsatser och utbildningar •PCP, Kontaktpunkten för tjänster

7 www.kommers.se www.solvit.eu


Ladda ner ppt "Kommerskollegiums arbete med handelshinder Ola Landström, Kommerskollegium."

Liknande presentationer


Google-annonser