Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energibranschens ryktesstrategi Milka Kortet, Finsk Energiindustri rf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energibranschens ryktesstrategi Milka Kortet, Finsk Energiindustri rf."— Presentationens avskrift:

1 Energibranschens ryktesstrategi Milka Kortet, Finsk Energiindustri rf

2 Positiva resultat i nulägesanalysen av branschens rykte •Energibranschen anses viktig och tekniskt välfungerande •Man litar på branschens tekniska kompetens •Leveranssäkerheten är på hög nivå •Branschen har nått offentlighet bättre än förut

3 www.energia.fi Negativa resultat i nulägesanalysen •Motsträvig •Konservativ, girig •Blockbildning •Dålig trovärdighet •Misstankar om dåligt fungerande konkurrens

4 Slutsatser av nulägesanalysen •Energibranschen har blivit synlig i media. Offentlighetsstrategin bör förändras i en mera proaktiv och diskuterande riktning. •Konflikten mellan energiindustrin och samhället har förstärkts. Dialogen mellan kunderna och övriga intressenter bör utvecklas. •Branschens dåliga rykte kan inte putsas upp enbart genom kommunikation. Förtroendet måste ökas genom praktiska åtgärder.

5 Strategiska mål för branschens rykte Energiindustriföretagen är • föregångare inom hållbar utveckling • utmärkta kundbetjänare • trovärdiga energieffektivitetsaktörer För att det här ska förverkligas krävs operativa förändringar och ett nytt slags kommunikation

6 2009 201020112012–2015 Förankring av visionen Förbättrad dialog med intressenter Gemensam kommunikations- strategi för branschen Roadshow bland folket Föregångare inom hållbar utveckling Fortlöpande kommunikation som fokuserar på hållbar utveckling Dialog med intressenter på basis av visionen Djärva pilotobjekt för tillämpning av innovationer Förnybara alternativ lyfts fram vid bolagens marknadsföring Round table -dialogserie Trendanalys för hållbar utveckling Spridning av god praxis Utveckling av en effektiv process för insamling och spridning av information i hela branschen Belöning av pionjärföretag – årets klimatgärning July 2, 2014 POHJOISRANTA©2009 I Confidential

7 2009201020112012–2015 Begriplig prissättning Yrkeskunnig och trevlig betjäning Utredning av nya e-tjänster Förbättrad kunddialog Konsumentenkät om prissättningen och testning av fakturornas begriplighet Enkelt att byta bolag Förnyande av kundundersökningar Utbildning för montörer: Ta kontroll över möten på fältet Anvisningar om utnyttjande av kundpaneler Utmärkt kundbetjänare Ny standard för nätinnehavarnas felservice Uppföljning av kundernas byte av bolag Initiativ till myndigheterna July 2, 2014 POHJOISRANTA©2009 I Confidential

8 2009 201020112012–2015 Hela branschen går in för energieffektivitet och satsar gemensamt på forskning och utveckling kring temat Trovärdig energieffektivitets- aktör Energieffektivitet spetsen i rådgivningen ET:s miljö-/elforskningspool börjar producera forskningsdata som underlag för utbildning och rådgivning Pilotprojekt om produktion av rådgivningstjänster tillsammans med kommunen och tjänsteleverantörerna Utbildning av energirådgivare Energieffektivitet ett centralt tema inom kundkommunikationen Gemensamt utvecklings- projekt: Från mätar- information till tjänst Energieffektivitets- avtal July 2, 2014 POHJOISRANTA©2009 I Confidential

9 ET:s och medlemsföretagens roller 1/2 •ET erbjuder genom ryktesprojektet en referensram för rykteshanteringen i hela branschen –erbjuder inom de olika delprojekten forum/hjälpmedel/verktyg som stöd för uppnåendet av målen beträffande ryktet och för utveckling av nuvarande praxis –utvärderar hur branschens rykte utvecklats –stödjer uppfyllelsen av målen beträffande ryktet genom kommunikation som rör hela branschen och genom samarbete med intressenter

10 ET:s och medlemsföretagens roller 2/2 •Medlemsföretagens roll är att –ansluta sig till de gemensamma målen beträffande ryktet och länka dem till t.ex. strategier, verksamhetsplaner, belöningssystem och utveckling av verksamheten –delta aktivt, lyfta fram god praxis och ge respons på ryktesprojektet. –utse kontaktpersoner för ryktet


Ladda ner ppt "Energibranschens ryktesstrategi Milka Kortet, Finsk Energiindustri rf."

Liknande presentationer


Google-annonser