Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MiFID 2 _______________ Kerstin Hermansson, VD Sara Mitelman, jurist Svenska Fondhandlareföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MiFID 2 _______________ Kerstin Hermansson, VD Sara Mitelman, jurist Svenska Fondhandlareföreningen."— Presentationens avskrift:

1 MiFID 2 _______________ Kerstin Hermansson, VD Sara Mitelman, jurist Svenska Fondhandlareföreningen

2 Agenda  MiFID 2 – bakgrund  Förhandlingsläget just nu  Två stora fokusfrågor  Nya regler – en översikt  FHFs arbete med MiFID 2 2

3 MiFID 2 - Bakgrund  2007 - MiFID  2011 – KOMs förslag till MiFID 2 (MiFID och MiFIR)  Varför en översyn så snart?  Finansiell kris (politik)  Ny teknologi (dark pools, HFT)  Fragmentering pga MiFID  Kvarvarande frågor (non-equity)  G 20 (OTC-derivat) 3

4 Förhandlingsläget 1.Kommissionen Förslag till direktiv eller förordning (nivå 1) 2. Europeiska Parlamentet (EP) ändringar 2. Rådet ändringar 3. Trilog = Förhandlingar mellan rådet, EP och KOM 4. Rättsakt på nivå 1 antas NB: detaljerade regler på nivå 2 av Esma/KOM

5 Två stora fokusfrågor Non equities: Säkerställa att regelverket fungerar också för mindre valutaområden där likviditeten är beroende av market makers  Genomlysningskrav före/efter handel; behovet av aggregerad publicering på penningmarknaden Equities: Det måste även fortsättningsvis finnas utrymme för professionella- och retail kunder att utföra affärer utanför marknadsplats  Handelsskyldighet för aktier, OTC-def och manuella affärer/waivers 5

6 Nya regler – en översikt Marknadsplatsfrågor och genomlysning  Ny handelsplats - Organised Trading Facility (OTF)  Krav på genomlysning före och efter handel (non-equities)  Handelsskyldighet för derivat och aktier - OTC definition?  Nya krav vid algoritm- och högfrekvenshandel samt direct market access (DMA).  Tillgång till clearing och handelsplatser på icke-diskriminerande villkor Rapportering m.m.  Data konsolidering  Transaktionsrapportering (short-selling,”personen/algoritm bakom investeringsbeslutet”) Investerarsskydd  Investerarskydd (inducements/oberoende rådgivning, execution-only, best x, kundklassificering, cross-selling, statement of suitability, telefoninspelning, identifierad målgrupp etc.)  Tillsynsåtgärder för produktingripande och positioner (”product ban”) Övrigt  Nya regler om tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME)  Tillhandahållande av tjänster av företag utanför EU (filialkrav om retail kunder)  Bolagsstyrning (antal uppdrag etc.) och sanktioner (administrativa sanktioner) 6

7 FHFs arbete med MiFID 2 Förhandlingsarbetet  Löpande input till Fidep och EU Parlamentariker i nivå 1 förhandlingarna  Nordiskt samarbete (NSA) i prioriterade frågor  Löpande information till medlemmarna (t.ex. compliance- och juristgrupp)  Nivå 1 klar årsskiftet 2013/14 ?  Konsultation från EMSA på nivå 2 jan/feb 2014 (eller tidigare?) Svenskt genomförande  MiFID 2 utredningen (2 sakkunniga); arbete i referensgrupper  Input till FI, remisser  Praktiskt genomförande (2014-2016?)  Utbildnings- och informationsinsatser  Arbetsgrupper för implementering/tolkningsfrågor  Översyn av FHFs interna regelverk 7


Ladda ner ppt "MiFID 2 _______________ Kerstin Hermansson, VD Sara Mitelman, jurist Svenska Fondhandlareföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser