Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012. Bakgrund och syfte till organisationsförändringen • Nya förutsättningar; Skollag och Läroplan (Lgr11) • Eleverna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012. Bakgrund och syfte till organisationsförändringen • Nya förutsättningar; Skollag och Läroplan (Lgr11) • Eleverna."— Presentationens avskrift:

1 Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012

2 Bakgrund och syfte till organisationsförändringen • Nya förutsättningar; Skollag och Läroplan (Lgr11) • Eleverna får olika förutsättningar • Få elever söker åldersblandade klasser

3 Mål • Eleverna har goda resultat – de når kunskapskraven i kursplanerna, efter sina förutsättningar • En smidig och tydlig organisation • Alla arbetslag ska vara likvärdiga

4 Vi i ledningsgruppen har beslutat att organisera arbetslagen i åldershomogena klasser. Vi vill även organisera arbetslagen årskursvis.

5 Argument för åldershomogena klasser och årskursvisa arbetslag: • Nya skollagens stärkta skrivningar kring måluppfyllelse och bedömningar innebär att lärare behöver öka bedömaröverensstämmelsen. • Krav på systematisk kunskapsuppföljning. • Undervisning utifrån behörighet – 2015 • Effektivisering • Tillvarata kompetenser • Tillfälliga nivågrupperingar underlättas • Fler frågor som rör samma åldersgrupp (gemensamma föräldramöten) • Ämnesövergripande samplanering (Lgr11) • Delningstimmar möjliggörs för fler klasser

6 Antal klasser i olika årskurser åk 4 åk 5 åk 6 F123456789 Ht 2012 4444333333 Ht 2013 3444433333 Ht 2014 3344443333 Ht 2015 3334444333

7 Nästa steg • Klassorganisationen • Vilka lärare undervisar i klassen (utifrån behörighet) • Klassrumsfördelning • Era synpunkter

8 Berörda klasser • F-1 C • 2-3 C • 4-5 C • FD • 1-3 D • 4-5 D • Fördelning? Till exempel: Slå ihop C+D, blanda alla klasser eller övriga förslag • Epsilon byter namn till D.

9 Klassernas storlek vid en sammanslagning Ett förslag: Sammanslagning av Gamma och Delta till C jämfört med elevantal i A och B, läsåret 2012-2013. • FC+FD 27 elever (1C) 26 (1A)26 (1B) • 1C+1D 23 elever (2C) 24 (2A)21 (2B) • 2C+2D 15 elever (3C)26 (3A)26 (3B) • 3C+3D 23 elever (4C)27 (4A) 25 (4B) • 4C+4D 18 elever (5C)25 (5A)23 (5B) • 5C+5D 27 elever (6C)28 (6A)27 (6B)

10 Tidsplan • Era synpunkter lämnas innan 24 februari • Klassorganisationen tas upp i LSG den 15 mars • Information om klasserna i slutet av mars


Ladda ner ppt "Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012. Bakgrund och syfte till organisationsförändringen • Nya förutsättningar; Skollag och Läroplan (Lgr11) • Eleverna."

Liknande presentationer


Google-annonser