Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bergsprängardagarna 2014 Liselotte Schmidt Shulin Nie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bergsprängardagarna 2014 Liselotte Schmidt Shulin Nie."— Presentationens avskrift:

1 Bergsprängardagarna 2014 Liselotte Schmidt Shulin Nie

2 Nya föreskrifter Bakgrund; •”Ny” lag SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor •Nytt direktiv om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU) – gäller fr o m 1/7-2015 •Nytt direktiv om explosiva varor för civilt bruk – fr o m 2016?? •”Gamla” föreskrifter

3 Nya föreskrifter Syfte/mål; •Anpassa/uppdatera/”modernisera” •Förenkla •Förtydliga •Strukturera

4 LBE + FBE Definition MSBFS 2010:4 Generellt SÄIFS 1986:2 Tillstånd Sprängkapslar SÄIFS 1989:16Explosiv för civilt bruk SÄIFS 1997:4Pyrotekniska artiklarMSBFS 2010:2 + SÄIFS 1992:2* *: SÄIFS 1992:2 upphävs 2013 Tillverkning SÄIFS 1998:4Förvaring MSBFS 2010:5Import o överföringSÄIFS 1997:5 + SRVFS 2005:1Ammunition SÄIFS 1997:5 Godkännand e Övriga Klassning av el SÄIFS 1988:2Förpackning o märkning SRVFS 2006:11Spårbarnet o registerhållning MSBFS 2010:3Försäljning av fyrverkerier SRVFS 2008:6Olycksrapportering SÄIFS 1994:5 Security Taggning SRVFSFS 2007:2

5 Nya förskrifter •Hantering •Produktkrav •Överföring, import och export

6 Användning och överföring av explosiva varor •Förvaring, användning…. (inte förvärv) •MSB har bemyndigande att föreskriva om de undantag från tillståndskrav som kan behövas. I 25 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE) får MSB bemyndigande att föreskriva om undantag från tillståndskravet i 16 § LBE. Bemyndigandet är brett och ger MSB förutsättningar att föreskriva om de undantag från tillståndskravet som kan vara nödvändiga, det gäller både tillstånd till hantering och överföring.

7 Övrigt •Ny EU-förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (nr 98/2013), - ska tillämpas fr o m 2/9- 2014 - Artikel 7. - MSB föreslås bli tillståndsmyndighet OBS! Privatpersoner - Artikel 9. - Rapportering av misstänkta transaktioner och av försvinnanden och stölder (bilaga I och II)

8 Påminnelse - spårbarhetsdirektivet Datum för ikraftträdandet: •2013-04-05 för tillverkare och importörer •2015-04-05 för övriga

9 MSB, ROS FÄ - ”Explosivgruppen” Shulin Nie Agneta Jansson Reza Abbassi Mikael Ekeberg Liselotte Schmidt Tony Carlsson Rolf Weinander Lorens van Dam Anna-Karin Engström (Security) Ingemar Malmström Enhetschef Ann-Sofie Eriksson Bitr. Enhetschef (”Kemistgruppen”) Tfn; 0771-240 240 (växel) E-post; namn.namn@msb.se Magnus Nygren


Ladda ner ppt "Bergsprängardagarna 2014 Liselotte Schmidt Shulin Nie."

Liknande presentationer


Google-annonser