Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimärkning i reklam Vad gäller och hur ska det se ut? Frukostmöte 2011-04-15 Nils Ahlén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimärkning i reklam Vad gäller och hur ska det se ut? Frukostmöte 2011-04-15 Nils Ahlén."— Presentationens avskrift:

1 Energimärkning i reklam Vad gäller och hur ska det se ut? Frukostmöte 2011-04-15 Nils Ahlén

2 Dagens lagkrav •I grunden ett EG-direktiv, om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser. •Implementerat genom förordning om märkning av hushållsapparater samt Lag om märkning av hushållsapparater.

3 Svenska föreskrifter •Energimyndigheten har föreskriftsrätt •Ugnar och ugnsdelen på spisar (spisar med två ugnar ska ha två märketiketter) •Torktumlare •Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare •Lampor (märkningen är tryckt på förpackningen) •Luftkonditioneringsapparater, däribland luft- luftvärmepumpar

4 Ny lagstiftning •Direktiv från 2010, om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser. •Ny energimärkningslag från juli 2011 •Energimyndigheten föreslås bli tillsynsmyndighet

5 Ny märkning ska användas på: •TV-apparater •Kylskåp, kyl-/svalskåp, kyl-/frysskåp, frysskåp frysboxar och vinkylar •Diskmaskiner •Tvättmaskiner

6 Skillnaden mellan gammalt och nytt •Regleringen gällande produktgrupper kommer som delegerade akter från EU. •Sverige behöver inte implementera utan EU- rätten gäller direkt här.

7 Gammal lagstiftning gäller •För de produktgrupper som inte fått nya delegerade akter gäller fortsatt Energimyndighetens föreskrifter. •Okej att börja använda ny märkning så fort den är beslutad, dock ej både gamla och nya samtidigt på en och samma produkt.

8 Den stora skillnaden! Energimärkningen kommer successivt att omfatta allt fler produktgrupper. För första gången kommer det att finnas energimärkta tv- apparater. Designen på energimärkningen förändras, skalan från grönt till rött behålls men texten på svenska ersätts med symboler vilket betyder att samma märketikett kan användas i alla EU-länder. Det tillkommer ytterligare tre energiklasser, som visar att produkten är effektivare än energiklass A. Dessa är A +, A ++ och A +++, där A +++ är effektivast.

9

10

11

12

13

14

15

16 Vad krävs? •Statens energimyndighets författningssamling STEMFS 2005:5. •Postorder, skriftliga erbjudanden, marknadsföring via internet eller andra elektroniska media och annan information som avses i 6§ skall innehålla följande information i nedan angivna ordning. •Tryckt i en stilgrad och ett typsnitt som gör den lätt att läsa.

17 Allt detta ska vara med •Energieffektivitetsklass •Energiförbrukning •Tvätteffektivitetsklass •Centrifugeringseffektivitetsklass •Maximal centrifugeringshastighet •Kapacitet •Vattenförbrukning •Typisk energiförbrukning per år (4 personer)

18 Annan reklam 5 § När en energirelaterad produkt bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp på ett sådant sätt att en eventuell slutanvändare inte kan se produkten utställd ska återförsäljaren eller den som i övrigt bjuder ut produkten tydligt lämna den information som anges på etiketten och i informationsbladet på det sätt som anges i den delegerade akten.

19 EU:s delegerarade akt 1061/2010 •Artikel 4 – återförsäljarnas ansvar •Återförsäljarna ska säkerställa att: •Tvättmaskiner för hushållsbruk som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören enligt bilaga IV.

20 Bilaga IV Information i följande ordning: •Kapacitet •Energieffektivitetsklass •Energiförbrukning •Vattenförbrukning •Centrifugeringseffektivitetsklass •Högsta centrifugeringshastighet •Buller •Om den kan byggas in •Annan info från informationsbladet •Teckensnitt och typsnitt på ett läsbart sätt

21 Kapacitet 5kg Energiklass A++ Energiförbrukning 522 Vattenförbrukning 1200 l Centrifugeringseff A Högsta centrif 800 Buller 74 dB Kan byggas in

22 Annan typ av reklam 7 § Den som på annat sätt än det som sägs i 4 och 5 §§ gör reklam för en särskild modell av en energirelaterad produkt och i reklamen lämnar energirelaterad information eller information om priset ska i reklamen också lämna en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass.

23 Tillsyn över vad? •Energimärkningsdirektivet – produkten ska uppfylla vad som framgår av energimärkningen. •Ekodesign – Produkten ska uppfylla vad som gäller enligt de enskilda produktgruppsförordningarna. •Däck!

24 Målet med tillsynen •Tillsynen syftar till att skydda arbetstagares, konsumenters och andras säkerhet och hälsa samt miljön. •Medborgarna har rätt till ett likvärdigt skydd på hela den gemensamma marknaden, oberoende av produktens ursprung. •Tillsynen syftar även till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag och därmed bidra till att eliminera illojal konkurrens.

25 Var bedriver vi tillsyn? •Tillsynsprovning •Kontroll i butik •Internet •Övrig reklam •Input från övriga MSA

26

27 Vad gör vi när vi hittar fel? •Vitesföreläggande • När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

28 Vad kräver vi? •Att produkten bringas i överensstämmelse med energideklarationen eller CE-märkningen •Att produkten dras tillbaka från marknade •Att energimärkningen visas på rätt sätt!

29 Framtiden •Utökning av ekodesign och märkning till energirelaterade produkter. •Energimyndigheten föreslås få tillsynsansvaret, alternativt ett samordnande ansvar.

30 Tack! nils.ahlen@energimyndigheten.se


Ladda ner ppt "Energimärkning i reklam Vad gäller och hur ska det se ut? Frukostmöte 2011-04-15 Nils Ahlén."

Liknande presentationer


Google-annonser