Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.. Att införliva en ny miljölagstiftning IED i Sverige MIS höstmöte 2013 2013-11-20 Göran Sjöblom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.. Att införliva en ny miljölagstiftning IED i Sverige MIS höstmöte 2013 2013-11-20 Göran Sjöblom."— Presentationens avskrift:

1 Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.

2 Att införliva en ny miljölagstiftning IED i Sverige MIS höstmöte 2013 2013-11-20 Göran Sjöblom

3 Disposition Revisorns roll vid nya regler om; • Tillsyn • Statusrapport och periodiska kontroller • Utsläppsgränsvärden

4  Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250)  Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)  Förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252)  Förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253)  Förordningen om anv. av organiska lösningsmedel (SFS 2013:254)  Förordningen om produktion av titandioxid (SFS 2013:255) Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

5 Vilka verksamheter omfattas? Enbart IED- anläggningar, men i förlängningen möjligt bli ett generellt krav Fd. IPPC-direktivet (2008/1/EG) Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

6 Vad är revisorns roll? • Verksamhetsutövarens kunskap angående IED:s påverkan • Reviderade verksamhetskoder • Beakta övergångsbestämmelserna Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

7 Tillsyn • 1 år för stora verksamheter, 3 år för små Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

8 Vad är revisorns roll? • Generellt bindande regler om BAT i NFS 2006:9 om miljörapport Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

9 Statusrapport och periodiska kontroller • Nolltolerans mot NYA föroreningar • Återställa till det skick som framgår av statusrapport Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

10 Statusrapport och periodiska kontroller • Kontroll av mark och vatten inom verksamhetsområdet Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

11 Vad är revisorns roll? • Kontroll av statusrapport för; - nya anläggningar: 7 januari 2013 - befintliga anläggningar: i samband med att tillståndet för första gången uppdateras efter 7 januari 2013 • Regelbunden kontroll -grundvatten: vart 5:e år - mark: vart 10:e år Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

12 Utsläppsgränsvärden Förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft från större förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) Förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) ersätter förordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:1060) och Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28) Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

13 Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

14 Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

15 Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)

16


Ladda ner ppt "Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.. Att införliva en ny miljölagstiftning IED i Sverige MIS höstmöte 2013 2013-11-20 Göran Sjöblom."

Liknande presentationer


Google-annonser