Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Single European Railway Committee (SERAC)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Single European Railway Committee (SERAC)"— Presentationens avskrift:

1 Single European Railway Committee (SERAC)
Branschrådet Susanne Karlsson

2 Bakgrund Artikel 62 i direktiv 2012/34/EU (SERA-direktivet)
SERAC ersätter Developing European Railways Committee (DERC) Förordning (EU) nr 182/2011 med regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter Forum för frågor avseende reglering av marknaden 3-4 möten per år

3 SERA-direktivet Kommissionen ska/får anta sexton genomförandeakter
T.ex. ramavtal, krav på sökande och tillgång till tjänster. Kommissionen ges befogenhet att anta fyra delegerade akter Medlemsstaterna (SERAC) får information och röstar om förslagen till genomförandeakter

4 SERAC Nätverket för regleringsorganen (ENRRB)
Arbetsgruppen för Rail Market Monitoring (RMMS WG) Arbetsgruppen för godskorridorerna (RFC WG) Arbetsgrupper för att diskutera förslag till genomförandeakter.

5 Behandlade frågor i november 2013
Möte den 5-6 november 2013 Förslag till arbetssätt för SERAC (modus operandi) Information om tidplanen för kommande reglering Presentation av kommande reglering Krav på sökande av infrastrukturkapacitet (artikel 41.3) Ramavtal för infrastrukturkapacitet (artikel 42.8) Test av ekonomiskt jämvikt och huvudsakliga syftet med trafiken (artikel 11.4 och 10.4) Licens för järnvägsföretag (artikel 17.5) Ingen omröstning vid mötet

6 Behandlade frågor i november 2013
Övriga frågor RMMS, rapporteringskrav Notifiering av internationella överenskommelser Nästa möte den 5-6 februari 2014

7 Modus operandi Förslag till arbetssätt för SERAC (modus operandi)
Kommissionen presenterar (muntligen) kommande genomförandeakt för SERAC Om fem eller fler medlemsstater vill diskutera vidare ska arbetsgrupp tillkallas Experter SERAC-medlemmar Inget förslag till förordningstext Förslag till förordningstext Utkast till genomförandeakt skickas ut av Kommissionen inför möte med omröstning

8 Tidplanen för kommande reglering
Ingen omröstning som tidigare planerats angående genomförandeakterna om Licens för järnvägsföretag Skjuts upp till februari 2014 Ekonomisk jämvikt och huvudsakliga syftet Skjuts upp till februari 2014 Ingen presentation som tidigare planerats angående genomförandeakterna om RMMS (uppgifter för marknadsövervakning) Skjuts upp till februari 2014 Beräkning av banavgifter (direkta kostnader) Skjuts upp till juni 2014

9 Presentation av kommande reglering
Krav på sökande av infrastrukturkapacitet (artikel 41.3) Infrastrukturförvaltare får ställa krav på ekonomisk garanti av sökande (järnvägsföretag och övriga sökande) Nivån ska maximalt vara en månads banavgifter Tidigast 10 dagar innan kapaciteten tilldelas Ramavtal för infrastrukturkapacitet (artikel 42.8) Licens för järnvägsföretag (artikel 17.5)

10 Presentation av kommande reglering
Test av ekonomiskt jämvikt och huvudsakliga syftet med trafiken (artikel 11.4 och 10.4) Möjlighet att begränsa den kommersiella persontrafiken (internationella persontrafiken) med anledning av att den kan skada den offentliga stödda trafiken. Sammanslagning av frågorna i en genomförandeakt


Ladda ner ppt "Single European Railway Committee (SERAC)"

Liknande presentationer


Google-annonser