Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu."— Presentationens avskrift:

1 Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu
Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam

2 EU påverkar alla verksamhetsområden
Samhälls- byggnad Arbetsgivare Kommun/landsting region Service- producent Tillsyn

3 Bevakade frågor EG-lagstiftning ”Soft law” Mainstreamade frågor
Skola, utbildning Socialpolitik Forskning och utveckling eEurope Sysselsättning, arbetsmarknad Krishantering/Räddningstjänst Integration, asylfrågor Folkhälsa, åldrande befolkning Hälso- och sjukvård, etc. Inre marknaden Offentlig upphandling Konsumentfrågor Allmännyttiga tjänster Tjänstedirektivet Fri rörlighet för patienter Arbetskraftsmobilitet Arbetsgivarfrågor Jämställdhet Arbetstidsdirektivet Deltids- och visstidsdirektivet Anställningsskydd Arbetsmiljö, etc Miljö, energi och klimat Transporter (TEN) Vattenkvalitet Avfall, etc. Sammanhållningspolitik Regional utveckling Strukturfonder, etc. Fri rörlighet för varor Fri rörlighet för tjänster Fri rörlighet för personer Mainstreamade frågor Institutionella frågor Lokalt och regionalt självstyre Decentraliserat samarbete (vänorter, etc.)

4 Den öppna samordnings-metoden
Används för pensioner, sysselsättning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social integration, utbildning samt FoU Gemensamma mål Olika vägar Nationella handlingsplaner (NAPs) Kommissionen gör en utvärdering där länderna jämförs med varandra Rekommendationer

5 Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval)
Val av justerare Anmälningsärenden Valärenden Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008 Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet Uppsalas klimatarbete Eget val-systemet inom hemvården Busstaxa för hundägare Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik Uppsala kommun som en jämställd kommun Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen Kommunen bör bygga hus helt i trä Billigare bussbiljetter för barn och unga

6 Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval)
Ingen EU-påverkan Val av justerare Anmälningsärenden Valärenden Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun Busstaxa för hundägare Kommunen bör bygga hus helt i trä Billigare bussbiljetter för barn och unga Direkt/indirekt EU-påverkan Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008 Uppsalas klimatarbete Eget val-systemet inom hemvården Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik Uppsala kommun som en jämställd kommun Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen

7 Kommuner EU Landsting Regioner Europa- rådet
Internationellt arbete i Sveriges kommuner, landsting och regioner AER CPMR EURO- CITIES EURO- TOWNS etc. Region- kommittén CEEP CEMR UCLG Nätverk för enskilda sakfrågor etc. Kommuner Svenska Staten EU Landsting Regioner Europa- rådet Bilaterala kontakter Interregionalt samarbete Projekt etc. Vänorter Egna Brysselkontor CLRAE

8 EU:s institutioner och organ
27 % Kommissionen 1 27 23 % 785 % Europaparlamentet 19 Ministerrådet 1 344 ca 15 % 344 ca 20 % Regionkommittén 12 Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén 12 27 domare 8 generaladvokater 6 – 17% 27 4 – 15% Domstolen 1 Revisionsrätten 1

9 EU:s beslutsprocess

10 EU:s beslutsprocess Parlamentet & Rådet Förslag Kommissionen
Första läsning Parlamentet & Rådet Remiss Regionkommittén & Ekonomiska och Sociala Kommittén Reviderat förslag Kommissionen Andra läsning och beslut Parlamentet & Rådet

11 Inflytande över politiken
Sverige Regeringskansliet Riksdagen Sveriges Kommuner och Landsting styrelse beredningar SKL:s kansli Europeiska Unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Internationellt Europarådet CEMR/UCLG Nätverk/samarbeten Sveriges Kommuner och Landsting försöker påverka alla Sveriges, EU:s institutioner och andra internationella organ genom att lämna positionspapper och delta i arbetsgrupper på både politisk och tjänstemannanivå för att se till att beslutsfattare för en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige. Kommuner, landsting och regioner Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regeltolkning, öppen samordning, internationella avtal etc.

12 På gång i EU 2009 Sveriges ordförandeskap i EU
EU-budgeten och sammanhållningspolitiken Statsstöd EU:s östersjöstrategi Lissabonstrategins fortsättning Stockholmsprogrammet för migration och asyl Den lokala och regionala nivåns ställning i EU

13 Svenska delegationen i Regionkommittén
Kristina Alvendal Stockholm Uno Aldegren Region Skåne Ann Beskow Orsa Carl Fredrik Graf Halmstad Susanna Haby Göteborg Tore Hult Alingsås Lotta Håkansson Harju Järfälla Kent Johansson Västra Götaland Bernth Johnson Lt Blekinge Anders Knape Karlstad Kenth Lövgren Gävle Annelie Stark Västra Götaland Jens Nilsson Östersund Mona Lisa Norrman Jämtlands LLt Paul Lindquist Lidingö Agneta Lipkin Norrbottens LLt Ewa-Maj Karlsson Vindeln Ingela Nylund Watz Stockholms LLt Yoomi Renström Ovanåker IImar Reepalu Malmö Catarina Segersten Larsson Lt Värmland Carl Johan Sonesson Region Skåne Rolf Sällryd Lt Kronoberg Maria Wallhager Stockholms LLt


Ladda ner ppt "Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu."

Liknande presentationer


Google-annonser