Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas."— Presentationens avskrift:

1 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas av det, eller de, parti/er som vann valet. Riksdagens uppgifter: 1.Stifta lagar 2.Statsbudgeten – statens inkomster och utgifter 3.Granska regeringens arbete 1.Riksdagen beslutar om nya lagar och avskaffar de som blivit föråldrade. Dock inte grundlagarna som kräver 2 voteringar med riksdagsval mellan. •Regeringsformen •Succesionsordningen •Tryckfrihet och Yttrandefrihetsgrundlagen http://www.regeringen.se http://www.riksdagen.se/

2 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering 2.I september varje år presenteras en budgettproposition = ett förslag på hur Sveriges inkomster och utgifter ska se ut nästa år. 3.Riksdagen kontrollerar så regeringen följer våra lagar. KU = konstitutionsutskottet kontrollerar ministrarna. JO = justitieombudsmännen kontrollerar tjänstemän och myndigheter. RiksdagenRegeringskansliet - Rosenbad

3 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Arbetet i riksdagen Arbetsåret inleds med ett riksmöte för alla 349 ledamöterna. (September) Riksdagen utser en talman som leder mötena. Riksdagen sammanträder i Plenisalen.

4 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Organisation: Riksdagen är uppdelat i 16 utskott. Eftersom ingen kan sätta sig in i alla de tusentals ärenden som riksdagen har arbetar man med de frågor man specialiserat sig på. T ex. •Skolfrågor behandlas av utbildningsutskottet

5 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Vad tycker du är viktigt? Rangordna 1 – 5 där 1 är viktigast för dig. •Bra skolor •Inga köer till vården •Ett starkt försvar •Sänkta skatter •Mindre luftföroreningar •Billigare mat •Mindre arbetslöshet •Mindre ungdomsvåld •Kampen mot narkotika •Större jämställdhet

6 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering •Majoritetsregering Ett parti har mer än 50% stöd av folket. •Minoritetsgregering Ett parti har mindre än 50% stöd av folket. •Koalitionsregering Två, eller flera, partier har mer än 50% stöd av folket. •Samlingsregering Används endast vid krissituationer, ex krig. Alla partier tillsammans fokuserar på viktiga frågor. Olika typer av regeringar:

7 Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Kan du orden? 1.Person som sitter i riksdagen 2.Ordföranden i riksdagen 3.Rum där riksdagen sammanträder 4.Annat ord för att rösta 5.Riksdagen är uppdelad i olika (16st) sådana 6.Ett förslag från regeringen till riksdagen 7.Ett förslag från en eller flera riksdagsmän 8.Lagar som bestämmer hur Sverige ska styras 9.Förslag från regeringen om landets inkomster och utgifter 10.JO 11.KU

8 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Kungen då? Sverige är en monarki. Kungen eller drottningen är landets regent eller statschef. I Sverige har de samma makt som alla medborgare (en röst). Kungafamiljen är symboler för Sverige och gör ”reklam” för landet.

9 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Regeringen Uppgifter: 1.Förslag till riksdagen = proposition 2.Verkställa riksdagens beslut 3.Ansvar för vårt försvar 4.Utnämner högre tjänstemän Organisation: Regeringens arbete är uppdelat i departement. Man specialiserar sig på olika uppgifter (frågor). Ett statsråd är chef för ett departement. Ex. Finansministern, Anders Borg. är chef för finansdepartementet. Skolan ingår i utbildningsdepartementet. Chef är Jan Björklund. Hur Sverige styrs - Hemsida

10 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Förutom departementen har regeringen hjälp av centrala ämbetsverk. Ex: Skolverket, migrationsverket och vägverket. Chef för regeringen är Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt tal Budget= plan för inkomster och utgifter. Budgetproposition = förslag från regeringen ang. budgeten. Budgetmotion = förslag från riksdagsmän eller riksdagsgrupper. Statsbudgeten är viktig för alla eftersom landets ekonomi berör alla medborgarna. Riksdagen bestämmer ju t ex om skatt och bidrag. Budget 2010

11 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Från val till riksdag & regering Tre olika val 1.Kommunfullmäktige (vit) 2.Landstingsfullmäkrige (blå) 3.Riksdagen (gul) När är det val?Vart 4:de år, tredje söndagen i september. 2006, 2010, 2014… När får du rösta? Det fjärde och femte valet Kyrkofullmäktige (4:de år) och EU-val (5:te år)

12 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Så går det till att rösta: Innan valet pågår en valkampanj där partierna försöker vinna röster genom att synas på torg, i tidningar, valaffischer, debatter i TV och broschyrer. Förstagångsväljare är viktiga. Varför? Strax innan valet skickas valsedlar hem till de som får rösta. Vilka är det? •Svensk medborgare. •18 år. •Finnas med i röstlängden. •Invandrare som varit folkbokförda i Sverige 3 år. Från EU-land ok. Man får även ett röstkort med posten. Där står vilken valkrets man tillhör och var man ska rösta. Om man inte är hemma på valdagen kan man poströsta. Gamla och sjuka röstar genom en annan person, ombud.

13 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Politiska ideologier Ideologi = en åskådning, alltså en samling idéer om samhället. 1.Socialism 2.Liberalism 3.Konservatism Socialism betonar jämlikhet. För att alla ska ha det lika behövs en stark och kontrollerande stat. Staten ska alltså bestämma mer, gärna allt, för att nå rättvisa. Socialismen växte fram under 1800-talets arbetarsamhälle. Kännetecken, röd. Liberalism betonar frihet för alla individer och företag. Man menar att alla har rätt att tänka, tala och vara med och bestämma. Handel och industri ska inte styras av staten utan fri konkurrens ska råda. Konservatism betonar att man ska bevara. Man ska vårda det arv man fått av tidigare generation. Tradition, monarki, familj, kultur och religion är viktigt. Förändringar ska ske långsamt.

14 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Politiska partier Vänsterblocket – Socialism – ArbetarpartiernaHögerblocket – Liberalism – Borgarna ”De rödgröna””Allians för Sverige” Vänsterpartiet (vp) Socialdemokraterna (s) Miljöpartiet (mp) Centerpartiet (c) Folkpartiet (fp) Moderaterna (m) Kristdemokraterna (kd) Utan blocktillhörighet Sverigedemokraterna (sd) Piratpartiet (pp) Junilistan (j)

15 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Symboler och partiledare/språkrör Vänsterpartiet – Lars Ohly Socialdemokraterna – Mona Sahlin Miljöpartiet – Peter Eriksson, Maria Wetterstrand Centerpartiet – Maud Olofsson Folkpartiet – Jan Björklund Moderaterna – Fredrik Reinfeldt Kristdemokraterna – Göran Hägglund Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson

16 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Valkretsar och mandat Riksdagen består av 349 personer. För att makten ska fördelas över landet kommer dessa från olika delar av Sverige. Det finns 29 valkretsar. Varje valkrets har ett bestämt antal platser i riksdagen. Om ett parti får 22% av rösterna i valet får de 22% av platserna i riksdagen = 77 mandat. Detta heter med ett finare ord proportionellt valsystem. För att det inte ska bli för många små partier i riksdagen finns en gräns på 4%. Annars blir arbetet ineffektivt.

17 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Valet 2006 Allians för Sverige fick 178 mandat mot de rödgröna samarbetspartiernas 171 mandat. Sammanlagt var 6 892 009 personer valberättigade och av dessa röstade 81,99 procent. Hur se riksdagen ut efter valet 2010 resultat

18 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Folkomröstning I en folkomröstning tar folket ställning i en enda fråga. Resultatet är rådgivande. Riksdagen behöver alltså inte följa resultatet. Sverige har haft 5 folkomröstningar: •1922 om rusdrycker (nej) •1955 om vänstertrafik till högertrafik (nej) – ändrades 1967 ändå •1957 om allmän tilläggspension (ja) ATP •1980 om avskaffandet av kärnkraft (ja) •1994 om medlemskap i EU (ja) •2003 0m euro valutan (nej)

19 Så styrs Sverige - Riksdag & Regering Valet 2010 Vilka var vinnare och vilka partier är förlorare. Förklara!


Ladda ner ppt "Så styrs Sverige – Riksdag & Regering Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas."

Liknande presentationer


Google-annonser