Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)"— Presentationens avskrift:

1 1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)

2 2 Karl-Göran Marklund Rättsenheten Personuppgiftsombud (ska självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt) 010-56 378 59 0708-95 19 98

3 3 Register Bild

4 4 Personuppgiftslagen Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

5 5 Personuppgiftslagen l Digitalt l Individens skyddsbehov l PuL ställer krav på anmälan

6 6 PuL är en ramlag Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller i stället för PuL. (t.ex. arkivlagen, vapenlagen, polisdatalagen, förundersökningskungörelsen)

7 7 Grundbegrepp personuppgifter behandling av personuppgifter personuppgiftsansvarig - myndigheten

8 8 Personuppgift All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

9 9 NJB 460 K 12340-12 NK-mannen Anders Petterson 501119-0049 Sture Bergvall

10 10 Grundläggande krav Ändamålen angivna och berättigade ändamål inte behandla uppgifterna för något annat ändamål Uppgifterna inte fler uppgifter än nödvändigt

11 11 Känsliga uppgifter Uppgifter om ras eller etniskt ursprung hälsa och sexualliv

12 12 Säkerheten Överväganden för att bedöma nödvändig säkerhet: –tekniska möjligheter –vad det kostar –hur känsliga uppgifterna är En riskanalys är en bra början

13 13 Inblick i lagen Polisdatalagen

14 14 Polisdatalag SFS 2010:361 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 2 kap. Allmänna bestämmelser 3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter 4 kap. Register –DNA-profiler –Fingeravtrycks- eller signalementsregister –Penningtvättsregister

15 15 Lagens innebörd Lagen ger en ram inom vilken personuppgiftsbehandlingen måste ske. Lagen reglerar inte i detalj hur behandlingen ska gå till – det vill säga inte arbetssätt. Ger större möjligheter att behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet.

16 16 Polisdatalagens syfte Lagen syftar till att: möjliggöra personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet samt skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

17 17 All brottsbekämpande verksamhet som inte direkt kan knytas till en brottsutredning det vill säga, allmänna misstankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller allmänna misstankar om framtida brott. Förebygga, förhindra eller upptäcka brott

18 18 Härmed avses det arbete polisen bedriver under förundersökningen och annan utredning som bedrivs så snart handläggningen avser ett konkret brott. Handläggning av brottsanmälan Då grund att inleda förundersökning föreligger Spaning som bedrivs under förundersökning Utreda eller beivra brott

19 19 Känsliga personuppgifter Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, hälsa eller sexualliv om det inte är absolut nödvändigt uppgift enligt ovan får alltid behandlas i en anmälan uppgift som beskriver utseende ska utformas objektivt och med respekt för människovärdet (jfr FAP 473-1)

20 20 Behörighet Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

21 21 Vad får behandlas Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslighet och a) fängelse 1 år eller mer eller b) sker systematiskt Uppgifter som behövs för övervakningen av en person, och a) kan antas komma att begå brott, fängelse i två år eller mer, och b) är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra ett hot mot andras säkerhet.

22 22 Närpolisen Listor över brottsaktiva Bilder

23 23 S L U T


Ladda ner ppt "1 Personuppgiftslagen (PuL) och Polisdatalagen (PdL)"

Liknande presentationer


Google-annonser