Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOSTAD FÖRST ÖREBRO • VERDANDI OCH RIA-DORKAS • 3 ÅR (2013-2015) • FYRA ANSTÄLLDA • Kommunalt bidrag 6,6 miljoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOSTAD FÖRST ÖREBRO • VERDANDI OCH RIA-DORKAS • 3 ÅR (2013-2015) • FYRA ANSTÄLLDA • Kommunalt bidrag 6,6 miljoner."— Presentationens avskrift:

1 BOSTAD FÖRST ÖREBRO • VERDANDI OCH RIA-DORKAS • 3 ÅR (2013-2015) • FYRA ANSTÄLLDA • Kommunalt bidrag 6,6 miljoner

2 AKTUELL STATISTIK • Antal sökande under 2013 Kvinnor 20 Män 35 • Antal boende 5 Kvinnor 3 (15, 8 och 19 års hemlöshet) Män 2 (23 och 15 års hemlöshet) Enligt socialstyrelsens mätning 2011 fanns då 68 hemlösa i grupp 1 i Örebro

3 SAMARBETSPARTNER • ÖREBRO KOMMUN • ÖREBRO LÄNS LANDSTING • ÖBO • 2 PRIVATA HYRESVÄRDAR • EKSAM • ANDRA FRIVILLIGHETSORGANISATIONER

4 MÅL MED BOSTAD FÖRST • Att totalt minska hemlösheten i Örebro Kommun. • Att satsa på att fler människor kan bo i eget boende med stöd, utifrån vad individen behöver, och det medför att hemlösheten i Örebro minskar. • Att människor som länge varit bostadslösa och har en vilja att komma tillbaka in i samhället, får detta med hjälp och stöd av Bostad först.

5 MÅL MED BOSTAD FÖRST • Frivillighet och brukarperspektiv. • Höja kompetens och sprida kunskap om verksamma metoder att bekämpa hemlöshet. ” Man vill bli bemött som människa,inte ett problem, ett objekt eller föremål”

6 MÅL PÅ INDIVIDNIVÅ • Kvarboende. • Förbättrad livskvalitet ex hälsa och egenmakt. • Ökad stabilitet ex minskat droganvändande, drogfrihet. • Ökad integration ex sysselsättning och/eller nätverk. • Minskat behov av stöd.

7 VEM KAN FÅ BOSTAD ? • Kvinnor och män i hemlöshet. • Den sökande skall vara skriven i Örebro Kommun under minst 3 år. • Urvalet görs genom intervjuer av personer som anmält sitt intresse. • ÖBO/privata hyresvärdar kommer även utföra en individuell bedömning av den sökande. • Inflyttningsprocessen.

8 VEM KAN FÅ BOSTAD? • För att ingå i projektet ska den sökande inte vara aktuell för en övergångsbostad, skuldsaneringslägenhet eller liknande. Tidigare godkänt boende kan exempelvis vara härbärge. • Ha kontakt med sin vägledare minst 1/vecka under 2 år. ” Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid.”

9 HYRESKONTRAKT • Den boende tecknar andrahandskontrakt med Verdandi. • Möjlighet till övertagande finns efter 9 månader. • Uppföljning sker varje månad • Om tidigare hyresskuld finns hos Öbo skall avbetalning påbörjats innan första handskontrakt blir aktuellt.

10 KAMRATSTÖD • Hos organisationerna finns redan uppbyggda kamratstödsverksamheter som kan erbjudas den boende. • Genom organisationernas verksamhet ges förutsättningar att skaffa sig nya kontakter, möjlighet till fritidsaktiviteter och social samvaro. Detta är ett mervärde som organisationerna ställer till projektets förfogande. • Det är inte tvång att delta i verksamheterna, det är utifrån vad personen själv har för önskemål.

11 www.bostadforstorebro.se Tack för att ni lyssnat Mail till Bostad Först: bostadforst@gmail.combostadforst@gmail.com Telefon till Bostad Först: 0725-87 98 14 Kontaktperson och Verksamhetsledare: Anna-Lena Lindqvist Telefon: 0725-86 99 25 Kontaktperson/ombudsman Verdandi Carina Dahl Telefon:0703-47 88 53


Ladda ner ppt "BOSTAD FÖRST ÖREBRO • VERDANDI OCH RIA-DORKAS • 3 ÅR (2013-2015) • FYRA ANSTÄLLDA • Kommunalt bidrag 6,6 miljoner."

Liknande presentationer


Google-annonser