Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Dialogkonferens Örebro 2013-09-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Dialogkonferens Örebro 2013-09-03."— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Dialogkonferens Örebro 2013-09-03

2 Öppna jämförelser – funktionshinder LSS-området kommuner Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning LSS-området enhete enheter Kommunenkäter Enkäter till enheter Område Datakällor Publicering 2010, 2011, 2013 2012, 2013 Officiell statistik

3 Olika typer av jämförelser •Mellan åren 2012 och 2013 •Mellan områden, exempelvis mellan LSS och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning •Med riket, länet och andra kommuner •Med enheter inom er kommun

4 LSS-området, kommuner (1/3) •Helhetssyn och samordning –Intern samordning •aktuella rutiner för samordning –Extern samverkan •aktuella överenskommelser för samverkan –Individuell plan •Rutiner för att erbjuda individuell plan •Rutin för dokumentation av erbjudande om individuell plan

5 LSS-området, kommuner (2/3) •Tillgänglighet –Information om LSS i alternativa format •På kommunens webbplats •På t.ex. socialkontor •Trygghet och säkerhet –Uppföljning av beslut •bostad med särskild service resp. daglig verksamhet

6 LSS-området, kommuner (3/3) •Självbestämmande och integritet –Användande av brukarundersökningar (LSS) –Habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet (LSS) –Från daglig verksamhet till arbete (LSS) –Rutin för att pröva möjligheten till arbete (LSS) •Kunskapsbaserad verksamhet –Handläggares kompetens

7 LSS-området, enheter (1/2) •Aktuell genomförandeplan –delaktiga i utformningen •Gemensamma möten "boråd" på enheten •Förslagslåda eller motsvarande för synpunkter och önskemål •Särskilt utsedd stöd-/kontaktperson bland personalen •tillgång till –privat badrum och privat kök –gemensamt kök dygnet runt. Gäller bara gruppbostad. –gemensamt vardagsrum dygnet runt. Gäller bara gruppbostad.

8 LSS-området, enheter (2/2) •Gemensamt kök och/eller vardagsrum i anslutning till enheten. Gäller bara servicebostad. •Kompetensutvecklingsplaner för personalen •Samlad kompetensutvecklingsplan för enheten •Enhetens gemensamhetsutrymmen har inventerats ur ett tillgänglighetsperspektiv

9 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (1/3) •Helhetssyn och samordning –Intern samordning •aktuella rutiner för samordning –Extern samverkan •aktuella överenskommelser för samverkan –Individuell plan •Rutin för upprättande av individuell plan

10 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (2/3) •Tillgänglighet –Informationsplatser –Uppsökande verksamhet •Trygghet och säkerhet –Uppföljningssystem

11 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (3/3) •Självbestämmande och integritet –Former för brukarinflytande –Meningsfull sysselsättning –Från sysselsättning till arbete eller praktik –Stöd i vardagen •Kunskapsbaserad verksamhet –Behovsinventering –Handläggares kompetens

12 Övergång från sysselsättning till arbete Personer med psykisk funktionsnedsättning KommunFörekomst LekebergNej LaxåNej DegerforsNej HälleforsNej LjusnarsbergNej ÖrebroJa KumlaJa AskersundNej KarlskogaJa LindesbergJa Örebro län 40 procent Ja Riket39 procent Ja Beskrivning Förekomst av personer som i kommunen har gått från biståndsbedömd sysselsättningsinsats till arbete under perioden 21 november 2011- 21 november 2012? Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 87 procent Källa: Kommunundersökning psykisk funktionsnedsättning 2012

13 Övergång från daglig verksamhet (LSS) till arbete KommunFörekomst LekebergNej LaxåNej HallsbergNej DegerforsNej HälleforsNej ÖrebroNej KumlaJa AskersundNej KarlskogaNej LindesbergNej Örebro län 10 procent Ja Riket 42 procent Ja Beskrivning Har kommunen haft personer som gått från daglig verksamhet enligt LSS till arbete under perioden 21 november 2011- 21 november 2012? Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 93 procent Källa: Kommunundersökningen LSS 2012

14 Uppföljning av beslut – daglig verksamhet Kommun Andel uppföljda beslut Antal uppföljda / beslut Lekeberg0%0/28 Laxå0%0/18 Hallsberg13%4/30 Degerfors3%1/38 Hällefors100%32/32 Örebro0%0/487 Kumla13%10/78 Askersund0%0/36 Karlskoga34%38/112 Lindesberg2%2/98 Lekeberg0%0/28 Laxå0%0/18 Örebro län9% 87/1003 Riket31%8 395/27 227 Beskrivning Andel beslut av daglig verksamhet som följts upp inom ett år. Svarsfrekvens Örebro län: 83 procent Riket: 93 procent Källa: Kommunundersökningen LSS 2012

15 Kompetensutvecklingsplan för personal i daglig verksamhet Beskrivning Andel enheter där samtlig personal som varit anställd minst ett år har en individuell, aktuell och skriftlig kompetens- utvecklingsplan Svarsfrekvens Örebro län: 85 procent Riket: 85 procent Källa: Enhetsundersökningen LSS 2012 Andel enheter inom daglig verksamhet med kompetensutvecklingsplan för samtlig personal Procent

16 Slutsatser och åtgärdsplan Slutsatser och åtgärdsplan •Beskriv problemen, utifrån resultaten i öppna jämförelser och andra uppgifter •Sätt mål - vad vill ni uppnå i er kommun? •Vad kan ni göra för att uppnå målet eller målen? Beskriv gärna flera olika alternativ: –Vad innebär alternativen? –Vilka effekter förväntar ni er? Både positiva och negativa. –Vilka personer/samverkansparter berörs? –Hur och när ska uppföljning ske?

17 Kontaktuppgifter Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se 075-247 38 55 Matilda Hansson matilda.hansson@socialstyrelsen.se 075-247 31 79 www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning Dialogkonferens Örebro 2013-09-03."

Liknande presentationer


Google-annonser