Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BraFöre. Det finns så mycket att berätta •1/8 2011 – 31/12 2013 •ESF finansierar •Budget 29,5 miljoner •Projektägare Region Gävleborg •Omfattar: Ljusdals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BraFöre. Det finns så mycket att berätta •1/8 2011 – 31/12 2013 •ESF finansierar •Budget 29,5 miljoner •Projektägare Region Gävleborg •Omfattar: Ljusdals."— Presentationens avskrift:

1 BraFöre

2 Det finns så mycket att berätta

3 •1/8 2011 – 31/12 2013 •ESF finansierar •Budget 29,5 miljoner •Projektägare Region Gävleborg •Omfattar: Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun, Gävle kommun + Älvkarleby kommun BraFöre

4 Företag i BraFöre TotaltAntal individer MänKvinnor% Kvinnor Norra31107989718217 % Mellersta2370353516824 % Sydvästra4998671826823 % Sydöstra4063648615024 % 1433 4041 48376822,6 %

5

6 Medarbetarskap, värdskap, ledarskap och försäljning •Vår verksamhet är oerhört kostsam om man ska ta in extern hjälp för att utbilda personalen. Därför är det viktigt med sådan här projekt där vi kan fokusera på de icke kravspecifika områdena utan utvecklingsområden. Oerhört viktigt. Fantastisk möjlighet att få vara med i ett sådant här projekt” •”Vi har närheten och värdskapet vi kan konkurrera med! Det är otroligt central att få utveckla värdskapet mer. Det finns en fälla med att fastna i de tekniska utbildningarna och bara har det som fokus. Risken finns att man glömmer att vårda sin personal och ge dem det fantastiska värdskapet” •..för många är branscher som upplevelsenäring den första arbetsgivare och då behöver man få en insyn i ansvaret att vara värd också. Det är en viktig kompetens. Det kanske inte är självklart för alla att tänka på. Det kräver ett personligt engagemang att jobba inom denna näring. ”

7 Lean eller ”ständiga förbättringar”. •Vi har tydligare roller och en förbättrad kontroll. Vi mår bättre av den förändring som skett och har fått ett utrymme för utveckling sedan vi införde denna process. Det är roligt att komma till jobbet! •Detta var precis vad vi behövde. Nu har vi fått utrymme för utveckling. •Vi var i ett läge där vi behövde en förändring. Att vi fick tillfälle till utbildningen via projektet har på sätt och vis varit vår räddning. Detta var precis det vi behövde, men vi hade inte kunnat genomföra detta om inte man från projektets håll gett oss möjligheten. Att först få det bekräftat genom kompetensinventeringen, vad man behövde utveckla och att sedan få möjligheten har varit oerhört bra och viktigt för oss och vår vision.

8 Att jobba med mjuka värden är det kompetensutveckling? •”Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar in. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och förändra ett sätt som man kanske haft i 20 år. Det är en hård och tuff resa. En personlig utveckling. Att få människor att ifrågasätta sina grundvärderingar. Det är hårt i den bemärkelsen. Att lära sig att förändra beteendet och ta till sig nya kunskaper man inte behövt innan. Företag behöver jobba med förändringsbeteenden för att nå nya resultat! Som ex. en elitidrottare som inte når de uppsatta målen förändrar då något för att nå sitt mål. Precis samma sak gäller ett ekonomiskt resultat. Om jag gjort det jag alltid har gjort kommer jag att få samma resultat.”

9 Kompetensutveckling hos företagen •Ni sitter på värdefull kunskap utifrån vad vi behöver för kompetens. Att få den utbildning vi verkligen behöver, vill ha och ska ha utifrån våra behov. Ni har nyckelroller som förmedlare i detta. Vi har inte den kunskapen eller den orken och skulle kanske inte satsa på kompetensutveckling om inte man fick hjälpen. Som företagare vet vi inte alltid vad vi behöver. Ni erbjuder lösningar.

10 Några lärdomar •Det finns ett förändrat synsätt •Soft skills är ekonomiska förändringsvärden. •Spetskompetenserna ger företagen tydligare processer. •Kompetensutveckling har skett inom områden som är affärsutvecklande- som man ej skulle prioriterat annars. •Man kan fokusera på långsiktiga utvecklingsarbeten.

11 Skett i projektet •12 699 utbildningar har kartlagts i 143 företag- inventeringar som företagen själva äger. •269 utbildningsaktiviteter har genomförts hittills via projektet •3400 personer deltagit i utbildningar kopplade till verksamheters utveckling. • Jämställdhet och Tillgänglighetsarbetet i projektet lett fram till en arbetsmodell.

12 Mobiliseringsfas 1/8 2011 - 31/1 2012 40 företag Ta fram företagens mål 3 – 5 år Kompetensanalys ur företagens perspektiv Kompetensinventering av individer i företagen Kompetensplanering Genomförandefas 1/2 2012 – 31/12 2013 Ytterligar 60 företag Utbildning enligt planerna (2012-06-19)

13 Mål Kompetensplanering i 100 företag 1 - 250 anställda Kompetensutveckling av ca 3 000 individer 30% kvinnor och 70% män

14 Syfte Integrera anställda individers kompetensutveckling med verksamheters utveckling för regional tillväxt.

15 BraFöre •Ger länets företagare modeller för kompetensplanering •Ger utveckling för anställda individer •Ger utveckling för företag •Bäddar för tillväxt i regionen

16 Utmaningar •Regionens arbetsliv står inför en rad utmaningar som under de kommande åren kräver tålmodiga och uthålliga insatser i form av samverkan med andra aktörer samt utveckling av nya metoder. •Kapital och kompetens liksom investeringar och ledarskap blir allt mer mobila och rör sig över nationsgränser och mellan världsdelar. Konkurrensen ökar och berör så gott som alla företag på alla nivåer.

17 Utmaningar •Tillväxten inom länets samlade arbetsliv utgör de ekonomiska förutsättningarna för bland annat utvecklingen av den fortsatta välfärdsproduktionen i Gävleborg. Därför behöver näringslivet tillsammans med den offentliga sektorn konkret samverka kring de förestående utmaningarna

18 Projektgrupp och Styrgrupp ProjektledareÅsa Axelson/ Gunilla Svensson ProjektekonomIda Forsgren Norra GävleborgCecilia Vestman Nygårds Mellersta GävleborgIvar Renngård SV GävleborgJohnny Sandgren SÖ GävleborgPeter Westby StyrgruppRepresentanter från noderna, AF, Länsstyrelsen, Mellansvenska Handelskammaren,Movexum, Region Gävleborg, (ESF)

19


Ladda ner ppt "BraFöre. Det finns så mycket att berätta •1/8 2011 – 31/12 2013 •ESF finansierar •Budget 29,5 miljoner •Projektägare Region Gävleborg •Omfattar: Ljusdals."

Liknande presentationer


Google-annonser