Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skola-Arbetsliv Programråd Presenterad av Rolf Lustig Studie- och yrkesvägledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skola-Arbetsliv Programråd Presenterad av Rolf Lustig Studie- och yrkesvägledare."— Presentationens avskrift:

1 Skola-Arbetsliv Programråd Presenterad av Rolf Lustig Studie- och yrkesvägledare

2 Programråd–HP Haparanda  Utveckla handelsprogrammet på Tornedalsskolan  Programråd/Utbildningsråd/Yrkesråd  Föreslå organisationsmodell Handels- och administrationsprogrammet

3 Programråd–HP Haparanda  Ledamöter och sammansättning - tre från branschen (2 handel och 1 ekonomi) - två från facklig organisation (LO och TCO/SACO) - skolledare - lärare - elev  Mandattid och arvode - mandattid 2005 – 2008 - motsvarande politikerarvode  Ordförande och sekreterare för programråd - ordförande, rektor för skolan - sekreterare, huvudlärare i programmet Förslag

4 Programråd-HP Haparanda  fungera som samverkansorgan mellan utbildning och näringsliv  förutse branchernas arbetskraftsbehov i området  lämna förslag till utvecklande av utbildningars innehåll  ta fram idéer på nya utbildningar till vuxna och ungdomar  dra linjer för praxis i prover på lärlingsutbildning och yrkeskunnande  främja lärlingsutbildning i annat land  * medverka vid framtagning av arbetsplatsförlagd utbildning  * föreslå lämpliga utbildningsplatser/arbetsplatser  * remissorgan för skolförvaltning, kommunala organ Uppdrag och uppgifter

5 Programråd-HP Haparanda  Delegation och samarbetsorgan mellan utbildningar och näringslivet i Kemi/Tornio och Haparanda området  Delegationen har till uppgift att biträda skolan i frågor rörande yrkesutbildningen inom handel-, administration-, data och beklädnadsutbildningar i gymnasieskolan.  Delegationens utsedda medlemmar för åren 2005 – 2008  Möten med motsvarande ”delegation” i Haparanda – tre ggr/år  Första mötet 18/10 2005  Ordförande för dessa möten utses bland företagare. Programråd Haparanda och Tornio/Kemi

6  Haparandas "yrkesprogramråd" utses formellt i slutet av november. Från Haparanda deltog Petri Sarkinen, Pontus Kallioniemi, John Waltari och undertecknad.  Tornios lärare på praktik 1-2 månader under läsåret.  Efterfrågas information om våra praktikformer.  Personlig försäljning för lite tid i bådas utbildningar. Dramapedagogik en väg.  Kunskaper i svenska ett mkt viktigt inslag i kurser i Tornio. Arbetslivets krav på språkkunskaper, särskilt svenska, framhölls mycket tydligt!  Byte av lärare mellan skolorna i jämförbara kurser.  Informera pressen om programrådet.  Särskilda kontakter om oppisopimus/lärlingsutbildning skall utbytas. Programråd-HP Haparanda Programråd Haparanda- och Tornio/Kemi - Beslut/inriktningar

7 -att berörda parter bedömer programrådets arbete som viktigt för den egna verksamheten. - att berörda parter bedömer programrådet som en av möjligheterna att utveckla utbildningen. - att berörda parter bedömer programrådet som ett av medlen för att skolan skall kunna följa utvecklingen inom branschen. - att berörda parter bedömer programrådet som ett av medlen för att skolan skall få tydliga indikationer för att genomföra en modern utbildning med rätt inriktningar och i rätt omfattning. - att det finns ett stöd från skolledning och från ledande personer inom branschen – att båda parter bedömer det som viktigt att skola och arbetsliv måste samverka för att genomföra utbildningen mot uppsatta mål. - att alla berörda anser att programrådet är ett av medlen för att genomföra handledarutbildning. - att berörda parter bedömer programrådet som en viktig faktor för att genomföra APU mot uppsatta mål och i full omfattning. - att det förekommer informella kontakter mellan programrådsledamöterna mellan dom officiella programrådsträffarna. Programråd-HP Haparanda Programråd Haparanda- och Tornio/Kemi -Framgångsfaktorer för programråd-yrkesråd sida 1(2)

8 - att det finns med ledamöter i rådet från både små och stora arbetsplatser och att ledamöterna kan fatta beslut vid sittande bord beroende på att de har beslutanderätt vid sin arbetsplats. - att skolan och branschen delar på ansvaret för mötesförberedelserna. - att frågorna som tas upp är centrala för utbildningen. - att programrådet är relativt ”smalt” (en eller två inriktningar) – alla ledamöterna känner delaktighet i alla frågor som kommer upp på agendan – lättare att få eleverna engagerade i programrådsarbetet. - att eleverna är med och för fram sina synpunkter på utbildningen - det gäller allt som har med elevernas vardag på skolan att göra. - att programrådet har en (i stort sett) fast dagordning där alla ledamotsgrupper har sin punkt. - att programrådsmötena genomförs med jämna tidsintervall, att det finns bra rutiner med tydlig och återkommande struktur och att det görs en ordentlig uppföljning av föregående protokoll. På det sättet skapas en kontinuitet i verksamheten. - att medverkan i- och kunskapen om programrådet sprids på flera ”händer” inom varje organisation – att det finns suppleanter som är väl insatta i programrådsarbetet och som träder in om någon av dom ordinarie ledamöterna har förhinder - att programrådsmötena hålls omväxlande både på skolan och på arbetsplatserna. Det visar att rådet är både skolans och branschens/företagens angelägenhet. Det ger också ledamöterna nyttig information om varandras arbetsplatser. Programråd-HP Haparanda Programråd Haparanda- och Tornio/Kemi – -Framgångsfaktorer för programråd-yrkesråd sida 2(2)


Ladda ner ppt "Skola-Arbetsliv Programråd Presenterad av Rolf Lustig Studie- och yrkesvägledare."

Liknande presentationer


Google-annonser