Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgs-(college)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgs-(college)"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgs-(college)
Teknik(-college) Mellanåret Tjejer & Teknik Sommarjobb (HIT) Sommarpraktik (HIT) Sommarprojekt (Te) mm. i Glada Hudik Icke branschspecifik ssa Branschprao Yrkesorientering Programråd Lärarprao Vård- och omsorgs-(college) Killar i vården Utöver denna samverkan finns samverkan som ingår i utbildningen, t.ex. APL (ArbetsPlatsförlagtLärande) för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Studiebesök och dyl. anordnas också kontinuerligt.

2 TILLVÄXT - Målperspektiv
möjliggöra framtida utveckling av närings- och arbetsliv i kommunen SAMVERKAN mellan skola och arbetsliv ur arbetsgivares perspektiv privat/offentlig tillgodose morgondagens behov av kompetent arbetskraft en attraktiv skolmiljö lockar potentiell personal att flytta hit vara en samhällsaktör som bidrar till tillväxt och utveckling (arbetsliv och invånare) behov av forum för omvärldskontakt elevens / skolans perspektiv stora som små förbereda elever inför yrkes- och utbildningsval elever får kunskap om arbeten, utrustning etc. genom att de som har den deltar i undervisningen medarbetar(lärar)utveckling behov av forum för omvärldskontakter

3 Skolans mål är att varje elev
Ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Mål Skolans mål är att varje elev • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Läraren ska • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisatio­ner, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

4 TILLVÄXT - Målperspektiv
möjliggöra framtida utveckling av närings- och arbetsliv i kommunen SAMVERKAN mellan skola och arbetsliv ur arbetsgivares perspektiv privat/offentlig tillgodose morgondagens behov av kompetent arbetskraft en attraktiv skolmiljö lockar potentiell personal att flytta hit vara en samhällsaktör som bidrar till tillväxt och utveckling (arbetsliv och invånare) behov av forum för omvärldskontakt elevens / skolans perspektiv stora som små förbereda elever inför yrkes- och utbildningsval elever får kunskap om arbeten, utrustning etc. genom att de som har den deltar i undervisningen medarbetar(lärar)utveckling behov av forum för omvärldskontakter

5 Hej, jag kunde inte komma idag men vill skicka med några ord. Jag heter Torbjörn Jonsson och är VD för Delsbo Candle och ordförande i ”Kommun och näringsliv i samverkan” (KNS). I KNS har vi enats om att två mycket viktiga samverkansområden är infrastruktur och kompetensförsörjning. I detta finns många komponenter som samverkar för att långsiktigt trygga företagens utveckling. Naturligtvis är det viktigt att vi har duktiga och välinformerade lärare och skolledare liksom att eleverna får kunskaper inte bara i grundämnen utan också insikt i hur det är att arbeta i näringslivet. A och O för att motivera elever till skolarbete är att de ser nyttan av skolan och här kan vi bidra genom att ge dem en inblick i hur en spännande framtid kan se ut för var och en! Sist men inte minst - en väl fungerande skola är en stark attraktionskraft vid rekrytering av nyckelkompetens från andra orter! På Delsbo Candle samverkar vi med skolan genom att sitta i styrelsen för SLA, ta emot lärare på Lärarprao, ta emot tjejer på inspirationskursen Tjejer och teknik, diskutera gymnasieprogrammens innehåll i programråd, handleda elever från gymnasiet som genomför årliga projekt hos oss på företaget samt genom att ta emot elever på prao och studiebesök. Vi har även en nära samverkan med grundskolan i Delsbo. Lycka till med det spännande arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv för oavsett om ni redan jobbar så är det ett arbete under ständig utveckling!

6 TILLVÄXT - Målperspektiv
möjliggöra framtida utveckling av närings- och arbetsliv i kommunen SAMVERKAN mellan skola och arbetsliv ur arbetsgivares perspektiv privat/offentlig tillgodose morgondagens behov av kompetent arbetskraft en attraktiv skolmiljö lockar potentiell personal att flytta hit vara en samhällsaktör som bidrar till tillväxt och utveckling (arbetsliv och invånare) behov av forum för omvärldskontakt elevens / skolans perspektiv stora som små förbereda elever inför yrkes- och utbildningsval elever får kunskap om arbeten, utrustning etc. genom att de som har den deltar i undervisningen medarbetar(lärar)utveckling behov av forum för omvärldskontakter


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgs-(college)"

Liknande presentationer


Google-annonser