Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun"— Presentationens avskrift:

1 Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun
Jag får inte glömma att stänga av mobilen

2 Hur gjorde vi?

3 Uppstart Steg 1 Öka kunskapen om syv och om målen för skolan och omvärlden.

4 Studie- och yrkesvägledning
SJÄLVKÄNNEDOM Intresse Egenskaper Värderingar Färdigheter Påverkansfaktorer Kontaktnät FATTA BESLUT Vidga perspektiv Kritiskt granska Värdera Strategier Mål MEDVETENHET OM ALTERNATIVEN Utbildning Yrke Framtid GENOMFÖRANDE Inlärningsstil Studieteknik Handlingsplan Vägledning Vägledningssamtal Gruppvägledning Klassrumsinformation Rekvisition av material. Studiebesök på gymnasieskolor Öppet hus Handledning och stöttning i att söka

5 LPO94 Alla som arbetar i skolan skall
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.

6 Projektgrupp Rektorsmöte 1 representant/skolenhet
Näringslivssekreterare Regelbundna möten

7 Inventera & Diskutera

8 Studiedag den 7 januari 2008 Vad gör vi idag? Vad kan vi utveckla?
Modell för planering Arbetsplan (Varför? Vad? Vem? När? Hur?) 8

9 Skolan & omvärlden Konkretisering av målen Arbetsliv Kultur
Föreningsliv Studie- och yrkesvalet Skolsamverkan Utvärdering

10 Arbetsliv

11 Indelning Förskola-år 3 År 4-6 År 7-9 (Gymnasiet)

12 Förskola - år 3 Leker yrken Skolan som arbetsplats Kända yrken
föräldrar, släkt och grannar pedagogansvar StegVis & Livsviktigt

13 År 4 - 6 En-två dagars PRAO Lokalt näringsliv Språkval
Att lära sig välja Genus perspektiv Livsviktigt Pedagog, SYV elevansvar

14 År 7 - 9 Synliggöra det osynliga arbetslivet Tre veckors PRAO
Gymnasieval Tema Boken om mig, Arbetsliv, Efter plugget, Pedagog, SYV ökat elevansvar Livsviktigt

15 2. Kultur Handlingsplan Samarbete med KPE ”Kulturgarantin”
Aktivitet Uppföljning Introduktion KPE planering Pedagog, KPE elevansvar Handlingsplan Samarbete med KPE ”Kulturgarantin” Från förskolan till år 9.

16 3. Föreningsliv Mål Skolan skall sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess föreningsliv. Handlingsplan Eleverna får prova på olika sporter/danser/aktiviteter/friluftsliv i skolan

17 4. Studie- och yrkesvalet
Mål Alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. Handlingsplan Elever och lärare diskuterar könsrollsfrågor t.ex. hur studie- och yrkesvalet påverkas beroende på om man är pojke eller flicka.

18 F-1 -2B Tema flickor & pojkar
Syfte: göra oss själva, barn och föräldrar medvetna om betydelsen av genus. diskutera hur vi pedagoger kan uppmuntra och stödja de barn som bryter traditionella könsroller. Mål: barn ska få välja aktiviteter efter intresse och inte efter vad som förväntas av dem beroende av kön. Göra oss själva och barnen medvetna om hur vi bemöter varandra utifrån vilket kön vi har. Vi arbetade med följande: Flickor och pojkars utseende Känslor Flickor och pojkars leksaker, lekar, barnprogram Flickor och pojkars val av utbildning/yrke Jag ska bli mamma eller sjuksyster. Om jag var pojke skulle jag vilja bli pilot. Maria 8 år

19 5. Skolsamverkan Egna mål Barnen ska ha en trygg övergång från en
verksamhet till en annan. Handlingsplan Eleverna får besöka skolan som de ska börja på och träffa lärare som arbetar där.

20 6. Utvärdering Kvalitativa intervjuer med elever, föräldrar och skolpersonal. Kvantitativ undersökning som visar i vilken utsträckning lärare arbetar med skola och omvärldsmålen. Följa upp erfarenheter från stadieövergångar för ev. förändringar.

21 Enkät + diskussion Personal: frågor från BRUK
Enkät till 9-orna Tycker du att det är viktigt att det finns en studie- och yrkesvägledare på din skola? Ja 96 % Nej 4 % För att det är inte alls många lärare som vet/kan det dära om gymnasieval och sånt.. Vilket som är bäst för en. Om man behöver prata med någon om vad man ska välja, om det står still i huvudet!

22 Näringslivsråd 22 januari
Arbetsförmedlingen Borrbyföretagarna Företagarna i Simrishamn Företagarna Albo/Österlen Simrishamns kommun Simrishamns Turistbyrå Skillinge Företagarförening Svensk Handel Österlen Sparbanken Syd Skola & Näringsliv Vi har mycket att lära av varandra! Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer.

23 Nyhetsbrev

24 Företagsbesök

25 Hur ska vi gå vidare?

26 IUP, mål och blogg på webben
Lärare Elev Skolledare SYV Föräldrar Elevhälsoteam

27 Föräldrabank Namn Telefonnr Verksamhet/arbete Epost
Jag kan tänka mig att: ¤ informera ¤ ta emot studiebesök Vänligen markera de årskurser som du kan tänka dig att informera för och/eller ta emot på studiebesök ¤ förskola ¤ år 1-3 ¤ år 4-6 ¤ år 7-9 ¤ gymnasiet

28 Stimulera entreprenörsanda & kreativitet

29 Frukostmöte 15/8

30 Lektionsbank & litteraturtips
Skolornas utbildningsnät filmer och elevuppgifter Litteraturtips Rut & Knut jobbar Modiga prinsessor & ömsinta killar Varg nosar och jagar Så tänds eldsjälar Att granska och förbättra kvalitet               

31 Kommande aktiviteter Förankra Ämneslagsmöten & Projektmöten Konferens
Lektionsbank Kompetensutveckling Utvärdera Utveckla

32 Sara Olsson Studie- och yrkesvägledare
Sara Olsson Studie- och yrkesvägledare


Ladda ner ppt "Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser