Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun Jag får inte glömma att stänga av mobilen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun Jag får inte glömma att stänga av mobilen."— Presentationens avskrift:

1 Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun Jag får inte glömma att stänga av mobilen

2 Hur gjorde vi?

3 Uppstart Steg 1 Öka kunskapen om syv och om målen för skolan och omvärlden.

4 Studie- och yrkesvägledning SJÄLVKÄNNEDOM Intresse Egenskaper Värderingar Färdigheter Påverkansfaktorer Kontaktnät MEDVETENHET OM ALTERNATIVEN Utbildning Yrke Framtid FATTA BESLUT Vidga perspektiv Kritiskt granska Värdera Strategier Mål GENOMFÖRANDE Inlärningsstil Studieteknik Handlingsplan Vägledning Vägledningssamtal Gruppvägledning Klassrumsinformation Rekvisition av material. Studiebesök på gymnasieskolor Öppet hus Handledning och stöttning i att söka

5 LPO94 Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.

6 Projektgrupp Rektorsmöte 1 representant/skolenhet Näringslivssekreterare Regelbundna möten

7 Inventera & Diskutera

8 Studiedag den 7 januari 2008 Vad gör vi idag? Vad kan vi utveckla? Modell för planering Arbetsplan (Varför? Vad? Vem? När? Hur?)

9 Skolan & omvärlden Konkretisering av målen 1.Arbetsliv 2.Kultur 3.Föreningsliv 4.Studie- och yrkesvalet 5.Skolsamverkan 6.Utvärdering

10 1.Arbetsliv

11 Indelning Förskola-år 3 År 4-6 År 7-9 (Gymnasiet)

12 Förskola - år 3 StegVis & Livsviktigt Leker yrkenSkolan som arbetsplats Kända yrken föräldrar, släkt och grannar pedagogansvar

13 År 4 - 6 Pedagog, SYV elevansvar Livsviktigt En-två dagars PRAO Lokalt näringsliv Genus perspektiv Språkval Att lära sig välja

14 År 7 - 9 Tre veckors PRAO Synliggöra det osynliga arbetslivet Gymnasieval Pedagog, SYV ökat elevansvar Livsviktigt Tema Boken om mig, Arbetsliv, Efter plugget,

15 2. Kultur Handlingsplan Samarbete med KPE ”Kulturgarantin” Från förskolan till år 9. KPE planering Aktivitet Uppföljning Pedagog, KPE elevansvar Introduktion

16 3. Föreningsliv Mål Skolan skall sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess föreningsliv. Handlingsplan Eleverna får prova på olika sporter/danser/aktiviteter/friluftsliv i skolan

17 Mål Alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. Handlingsplan Elever och lärare diskuterar könsrollsfrågor t.ex. hur studie- och yrkesvalet påverkas beroende på om man är pojke eller flicka. 4. Studie- och yrkesvalet

18 F-1 -2B Tema flickor & pojkar Syfte: göra oss själva, barn och föräldrar medvetna om betydelsen av genus. diskutera hur vi pedagoger kan uppmuntra och stödja de barn som bryter traditionella könsroller. Mål: barn ska få välja aktiviteter efter intresse och inte efter vad som förväntas av dem beroende av kön. Göra oss själva och barnen medvetna om hur vi bemöter varandra utifrån vilket kön vi har. Vi arbetade med följande: Flickor och pojkars utseende Känslor Flickor och pojkars leksaker, lekar, barnprogram Flickor och pojkars val av utbildning/yrke Jag ska bli mamma eller sjuksyster. Om jag var pojke skulle jag vilja bli pilot. Maria 8 år

19 5. Skolsamverkan Egna mål Barnen ska ha en trygg övergång från en verksamhet till en annan. Handlingsplan Eleverna får besöka skolan som de ska börja på och träffa lärare som arbetar där.

20 6. Utvärdering Kvalitativa intervjuer med elever, föräldrar och skolpersonal. Kvantitativ undersökning som visar i vilken utsträckning lärare arbetar med skola och omvärldsmålen. Följa upp erfarenheter från stadieövergångar för ev. förändringar.

21 Enkät + diskussion Personal: frågor från BRUK www.skolutveckling.se/bruk Enkät till 9-orna Tycker du att det är viktigt att det finns en studie- och yrkesvägledare på din skola? Ja 96 % Nej 4 % För att det är inte alls många lärare som vet/kan det dära om gymnasieval och sånt.. Vilket som är bäst för en. Om man behöver prata med någon om vad man ska välja, om det står still i huvudet!

22 Näringslivsråd 22 januari Arbetsförmedlingen Borrbyföretagarna Företagarna i Simrishamn Företagarna Albo/Österlen Simrishamns kommun Simrishamns Turistbyrå Skillinge Företagarförening Svensk Handel Österlen Sparbanken Syd Vi har mycket att lära av varandra! Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer.

23 Nyhetsbrev

24 Företagsbesök

25 Hur ska vi gå vidare?

26 IUP, mål och blogg på webben Lärare Elev Föräldrar SYV Skolledare Elevhälsoteam

27 Föräldrabank Namn Telefonnr Verksamhet/arbete Epost Jag kan tänka mig att:  informera  ta emot studiebesök Vänligen markera de årskurser som du kan tänka dig att informera för och/eller ta emot på studiebesök  förskola  år 1-3  år 4-6  år 7-9  gymnasiet

28 Stimulera entreprenörsanda & kreativitet

29 Frukostmöte 15/8

30 Lektionsbank & litteraturtips Lektionsbank Skolornas utbildningsnät www.lektion.se www.yrmis.sewww.yrmis.se filmer och elevuppgifter Litteraturtips Rut & Knut jobbar Modiga prinsessor & ömsinta killar Varg nosar och jagar Så tänds eldsjälar Att granska och förbättra kvalitet

31 Kommande aktiviteter Konferens Utveckla Lektionsbank Förankra Kompetensutveckling Ämneslagsmöten & Projektmöten Utvärdera

32 Sara Olsson Studie- och yrkesvägledare sara.olsson@simrishamn.se Sara Olsson Studie- och yrkesvägledare sara.olsson@simrishamn.se


Ladda ner ppt "Att utveckla kvalitén på SYV i Simrishamns kommun Jag får inte glömma att stänga av mobilen."

Liknande presentationer


Google-annonser