Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet

2 Uppsala Beáta B. Megyesi 2 Pilotprojekt Genomföra ett pilotprojekt under HT 2005 med gemensamma webbföreläsningar i språkteknologi av Göteborg, Lund och Uppsala universitet Mål: –Ta fram tekniska lösningar –Undersöka lärarnas intresse på resp. lärosäte –Genomföra en webbföreläsning per lärosäte –Utvärdera försöket

3 Uppsala Beáta B. Megyesi 3 Bakgrund Samarbete mellan de olika lärosäten för att ordna gemensamma kurser på distans (Bolognaarbetet) –på kandidatnivå med ett antal gemensamma webbföreläsningar –på masternivå: •genom GSLT •tillsammans med närliggande lärosäten •tillsammans med andra lärosäten med möjlighet till distanskurser •gemensamma kurser med närliggande lärosäten

4 Uppsala Beáta B. Megyesi 4 Krav på föreläsningarna 1. låg kostnad 2. befintliga lokaler kunde utnyttjas 3. behovet av teknisk personal så lite som möjligt 4. systemet ska fungera på Linux, Mac och Windows

5 Uppsala Beáta B. Megyesi 5 Val av kurs Föreläsningarna hölls på kursen “Introduktionskurs i språkteknologi” för studenter som läser första året –Introduktionsföreläsningar i ett visst ämne –Ej obligatoriskt moment på kursen –Ingår enbart indirekt i examinationen –Förbestämda datum

6 Uppsala Beáta B. Megyesi 6 Verktyg Marratech –Finns på alla tre lärosäten –Gratis klientvara –Datorsalarna kan utnyttjas –Behövs bara hörlurar för alla och en kamera till lärare –Billigt och plattformoberoende (Ansvariga: Robert Andersson GU, Anders Sjöström LU)

7 Uppsala Beáta B. Megyesi 7 3 föreläsningsmetoder –Föreläsaren filmas och studenter sitter vid var sin dator (Lund: Johan Frid om talteknologi) –Föreläsaren sittandes framför en dator med kamera i en sal med studenter som inte har tillgång till dator (Göteborg: Rebecca Jonsson om dialogsystem) –Föreläsaren föreläste utan studenter som spelades in i studio varefter studenterna på de olika lärosätena tittade på filmen och efter inspelningen var en gemensam frågestund i Marratech (Uppsala: Anna Sågvall Hein om maskinöversättninghttp://ariadne.lingfil.uu.se/media/)http://ariadne.lingfil.uu.se/media/

8 Uppsala Beáta B. Megyesi 8 Utvärdering I samband med varje webbföreläsning gjordes en utvärdering och en slututvärdering sist Frågor: –lärosäte, förkunskap, föreläsningens relevans, nivå, interaktion mellan föreläsare och studenter, tekniken, instruktioner för programvara, Marratech som verktyg

9 Uppsala Beáta B. Megyesi 9 Kommentarer –Relevanta föreläsningar på lagom nivå –Svajig teknik –Irrelevanta chatinlägg (främst första föreläsningen) –Studenterna föredrar interaktiva direktsända föreläsningar framför förinspelade föreläsningar

10 Uppsala Beáta B. Megyesi 10 Utvärdering, forts. –Fördelar med webbföreläsningarna: ökad tillgång till expertis, inblick i andra utbildningar, kan ses hemifrån, kan ses flera gånger –Nackdelar med webbföreläsningarna: tekniken kan svaja, lägre grad av interaktion –11 v 16 studenter kan tänka sig att läsa en hel kurs på distans

11 Uppsala Beáta B. Megyesi 11 Framtiden 1. Upprepning av höstens experiment 2. Inkludera en serie webbföreläsningar i en redan existerande kurs i talteknologi (KTH/Lund) 3. Ge en hel kurs på distans under VT 2007 (Statistiska algoritmer i språkteknologin, Uppsala)

12 Uppsala Beáta B. Megyesi 12 Länkar Utvärdering av talteknologi Utvärdering av dialogsystem Slutvärdering Maskinöversättning


Ladda ner ppt "Uppsala 2006-01-16 Beáta B. Megyesi 1 Webbföreläsningar i språkteknologi ett pilotprojekt Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi."

Liknande presentationer


Google-annonser