Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2012"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2012
Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

2 Måsöskolans fritidshem består av fyra hemvister, f-klass, åk 1, åk2 och åk 3
Övre – hemvist åk 1 och 3 tel: Nedre – hemvist åk tel: ( även vid öppning och stängning) Förskoleklass tel: Personal på fritids: Övre – Åk 1 Hägern och Tranan Maria, Annica, Monica J Övre – Åk 3 Havsörnen och Skraken Micke, Yvonne och Douglas Nedre – Åk 2 Falken, Lärkan och Ejdern Monika C, Josephine, Michaela och Eva Förskoleklass – Ripan, Doppingen och Lommen Emil, Alexandra och Laila Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

3 Utbildningens syfte Skollagen 14 kap. 2§
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

4 Barnet i fokus! # Vi på fritidshemmet vill ta vara på barnens egna nyfikenhet genom att stimulera dem till egna upptäckter och slutsatser. # Utifrån utvärderingar med barnen 1 gång/termin, planerar vi vår verksamhet # Vi erbjuder barnen en mångsidig och stimulerande verksamhet, som ska utveckla barnens förmågor och sociala kompetens. # Under läsåret erbjuder vi barnen olika aktiviteter. Vissa aktiviteter är kontinuerliga och finns alltid med i vår planering, medan en del aktiviteter erbjuds under en begränsad tid. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

5 Återkommande verksamhet!
# Verkstad, skapande verkstad där barnen får använda en mängd olika material för sitt skapande. # Skogen, att vistas i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. # Idrott, varierande fysiska aktiviteter. # Utevistelse, fria och styrda aktiviteter utomhus. # Bingo, matematisk utmaning med fina vinster. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

6 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

7 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012

8 Övrigt! http://haninge.se/sv/Specialwebbar/GRUNDSKOLA/Masoskolan
# Information hemsidan! # Märk kläder # ”Diverse skräp och skrot” # Mobiltelefoner # Övriga frågor

9 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012


Ladda ner ppt "Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser