Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F ÖRÄLDRAMÖTE 2012-09-19. M ÅL FÖR ÅK 3 o Svenska o Matematik o Tema.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F ÖRÄLDRAMÖTE 2012-09-19. M ÅL FÖR ÅK 3 o Svenska o Matematik o Tema."— Presentationens avskrift:

1 F ÖRÄLDRAMÖTE 2012-09-19

2

3 M ÅL FÖR ÅK 3 o Svenska o Matematik o Tema

4 S VENSKA LÄSA TALA LYSSNA SAMTALA  Läsa med flyt och återberätta.  Kunna läsa faktatexter och diskutera om innehållet.  Läsa instruktioner, ge instruktioner och följa dessa.  Återberätta en händelse med röd tråd och ett målande språk.  Kunna ställa frågor, lyssna. Ge kommentarer och framföra egna åsikter.

5 S VENSKA SKRIVA Skriva olika texter med läslig handstil. Stava vanligt förkommande ord rätt. Kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter. Skriva enkla texter på datorn. Skriva berättande texter med beskrivande ord och tydlig inledning, handling och avslutning. Kunna använda stödord som hjälp när du skriver berättelser. Ge enkla omdömen om sina egna och andras texter. Kunna bearbeta sina texter utifrån tips du fått av andra. Samla fakta och redovisa den i en text. Kunna skriva en instruktion i rätt ordning.

6 M ATEMATIK TAL OCH RÄKNING Talområdet 0-1000 Taluppfattning Jämföra och storleksordna Udda - jämna Hälften – dubbelt Uppskatta och rimlighet Mönster och talföljder Likhetstecknet och dess betydelse Samband mellan addition och subtraktion Samband mellan addition och multiplikation Samband mellan multiplikation och division Huvudräkning på de fyra räknesätten Skriftliga räknemetoder addition och subtraktion Problemlösning – visa hur du tänker Dela upp helheter - bråk

7 G EOMETRI, MÄTNINGAR OCH STATISTIK Geometriska begrepp Geometriska mönster Lägesord Geometriska figurer från olika håll Rita och avbilda geometriska figurer Bygga geometriska figurer efter instruktioner Tabeller och diagram Sannolikhet Symmetri Väga med kilogram och gram - Jämföra vikt Liter och deciliter Klockan, timme, minut, sekund – analog och digitalt År, månad, vecka, dygn Mäta längder m, dm, cm, mm och äldre måttenheter Uppskatta och jämföra Förstoring och förminskning

8 T EMA Människans uppkomst Nordisk och antikens mytologi Istiden Sten, brons, järnåldern Upplands Väsby kommun Jordgloben Mänskliga rättigheter – flytta mellan länder Experiment tex friktion, balans, tyngdkraft, sinnen Material och ämnen Kropp och hälsa Djur och natur i vårt närområde

9 V ANDRINGEN I R UNSA D EN 25 SEPTEMBER Skjutsar till Runsa Folke3 st Grace3 st Ellen5 st Maja6 st Ava4 st Max 5 st Elsa3 st Är det någon som tänker följa med under vandringen?

10 A NSVAR I skolan Miljö Klassrum Matsal Hallen Idrottskläder Läxor Lappar Hemgång Hemma ???

11 U TVÄRDERING Vi läser och signerar Eleverna ska läsa sin utvärdering för er Föräldrar ska signera elevens utvärdering Inblick i elevens vecka och deras utveckling i skrift och tankar Veckomeddelande

12 N ATIONELLA PROV Under vårterminen Undvik ledighet!

13

14 A KTIVITETSGRUPPER Sommar HöstVinter Vår AntonLillSimonGrace Gustav PElsaAlexandraMaja OliverEllaFolkeAmar Gustav C EllenHenrikSofia NellieAdamMarcusMax AvaElizOlivia

15 L ÄXOR Veckomeddelande Läs- och skrivläxa Matematik Tor-tis, med föräldrastöd & signatur Läs tillsammans Behovs tid torsdagar 13:40-14:20

16 P ILEN ÅK 2

17 B LOGGEN

18 F RITIDS Hemgång Inget ringande, av fritidspersonalen, efter skoltid angående lek efter skoltid Luffarslöjd Värdesaker – nycklar och mobiler


Ladda ner ppt "F ÖRÄLDRAMÖTE 2012-09-19. M ÅL FÖR ÅK 3 o Svenska o Matematik o Tema."

Liknande presentationer


Google-annonser