Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla talar om det men vad innebär det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla talar om det men vad innebär det?"— Presentationens avskrift:

1 Alla talar om det men vad innebär det?
Demokrati… Alla talar om det men vad innebär det?

2 Demo krati Demos kratein

3 Demos – Folket Vilka är det?
450 fvt. – stadstaten Aten. Period av demos kratein. Stormöten där fria män samlade för att besluta saker 1700-talets upplysningsfilosofer Idéer om alla medborgares lika värde, maktdelning och mot monarkins envälde 1789, Franska och Amerikanska revolutionen 1800-talet folkrörelse Fackförenings-, frikyrko- och nykterhetsrörelserna. Forum för att lära sig praktisk demokrati: mötesregler, protokollskrivande, debatter, ekonomi och kontakt med myndigheter. Allmän folkskola 1921, första riksdagsvalet med allmän rösträtt för både män och kvinnor

4 Ett annat sätt att se det på…
M K Athen, 450 fvt (endast fria män). M K 1900-tal Sverige (män med viss inkomst) M K 1921 (första valet med ”Allmän rösträtt”) 2007 (vilka är utanför nu?)

5 Kratein FORM INNEHÅLL Allmän och lika rösträtt Fri opinionsbildning
Flerpartisystem Regelbundna val Valhemlighet Rättsäkerhet Majoritetsprincip Konstitution Direkt – indirekt Maktfördelning Representativitet Valsystem INNEHÅLL Minoritetsskydd Allas lika värde Jämställdhet ”Ekonomisk rättvisa” Mot anti-demokratiska krafter. Utomparlamentarism

6 Varför demokrati Ett demokratiskt styrelseskick garanterar bäst den personliga frihet och de mänskliga rättigheter. Demokratier startar inte krig (sällan). Demokrati motverkar inbördeskrig genom att erbjuda kanaler för att lösa politiska och rättsliga konflikter Demokratier bygger på allas lika värde och garanterar rättstaten. Demokrati är den än så länge bästa lösningen genom att de ger folket chanser att ångra eventuella misstag…


Ladda ner ppt "Alla talar om det men vad innebär det?"

Liknande presentationer


Google-annonser