Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag."— Presentationens avskrift:

1 Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag

2 Sveriges demokratisering: fyra faser  1809 års konstitution och 1800-talets reformer  Kampen om den allmänna rösträtten  Parlamentarismens seger  Demokratins konsolidering

3 Demokratins konstitution: några centrala frågor - Vem får rösta? - Monarki eller republik? - Parlamentarism eller maktdelning? - Centralisering eller decentralisering? - Enhetsstat eller federalism? - Valsystem: Proportionellt eller majoritetsvalsystem? - Konsekvens (?): Konfliktdemokrati eller konsensusdemokrati?

4 Sveriges styrelseskick: en exposé 1500-  1521-1721: Kungamakten och centralmakten stärker sin position, främst på adelns bekostnad  1721-1810: Adel och borgarklass stärker sin makt, främst på kungamaktens bekostnad  1809-1920: Folkstyrelsen stärker sin makt på bekostnad av kungamakt och aristokrati

5 1809 års konstitution: maktdelningsprincipen  Kompromiss mellan viljan att begränsa kungamakt och inte göra den för svag  Verkställande makt: kungen i samråd med statsråd  Lagstiftande makt: delas mellan kung och riksdag  Dömande makt: Högsta domstolen  Konstitutionsutskottet

6 1800-talet: Successiv förändring av styrelseskicket  Kungamakten tappar terräng, riksdagens position stärks successivt  1840 års departementalreform  1866: avskaffandet av ståndsriksdagen  Tullstriden: parlamentet stärker sin position

7 Rösträttsfrågan: spelplanen och argument  Läget i början av 1900-talet: Inkomstgraderad rösträtt och åldersgräns  Argument för allmän rösträtt: ◦ Mänsklig rättighet ◦ Uppfostran ◦ Försvarsargument  Argument emot: ◦ Inget ”property”, inget ansvar ◦ Rädsla för pöbelvälde

8 Rösträttsfrågan: en kompromissartad process  Högern och kungamakten vill undvika allmän rösträtt, i synnerhet inom ramen för ett majoritetsvalsystem  Vänstern (liberaler och socialdemokrater) vill införa allmän rösträtt, helst inom ramen för ett majoritetsvalssystem

9 Rösträttsfrågan: utfallet  Allmän rösträtt till riksdagen för män införs 1907-1909,  …men, på riksdagsnivå införs ett proportionellt valsystem  Utfallet delvis alltså en kompromiss

10 Rösträtten 18661907-091919-211945 Första kammaren Män (35 år) Indirekt val Gradering efter förmögenhet och inkomst Betald skatt Män (24 år) Gradering efter förmögenhet och inkomst Betald skatt Män och kvinnor (23 år) Betald skatt Män och kvinnor (21 år) Andra kammaren Män (21 år) Krav på taxerad inkomst eller fastighetsinnehav Betald skatt Män (24 år) Betalad skatt Män och kvinnor (23 år) Fattigvårdsstreck Män och kvinnor (21 år)

11 Parlamentarismens eller maktdelning?  Maktdelningsprincipen: verkställande, lagstiftande och dömande makt åtskilda  Parlamentarism: Regeringen beroende av parlamentets stöd eller acceptens  1809 års konstitution byggde på maktdelningsprincipen, men i praktiken stärktes parlamentarismen under 1800-talet  Gustav V tog dock strid mot parlamentarismen  Samtidigt hotades monarkins existens av vänsterpartierna krav på republik

12 Motstånd mot parlamentarismen  Staaf bildar regering 1911, och fattar beslut i försvarsfrågan i strid med kungens uppfattning  Pansarbåtsinsamlingen  Bondetåget och borggårdstalet där kungen tar strid i försvarsfrågan (1914)  Staafs regering avgår, ämbetsmannaregering tillträder

13 Parlamentarismens seger  Första världskriget: politisk och ekonomisk kris  Ryska revolutionen (1917), det tyska kejsardömets fall och inbördeskrig i Finland (1918)  Stor oro för upplopp och tom revolution ◦ Kungen accepterar den parlamentariska principen vid valet av liberalen Edén till statsminister 1917 ◦ Kvinnlig rösträtt införs 1919

14 Förklaringar till demokratiseringen  Strukturella förklaringar ◦ Socioekonomiska faktorer ◦ Internationell påverkan (diffusion, hot om revolution, krigsrisk) ◦ Socialt kapital  Aktörsinriktade förklaringar ◦ Vikten av starka folkrörelser ◦ Drivande entreprenörer (Staaf) ◦ Skickliga strategiska aktörer (Lindman och Branting)

15 Demokratin och det turbulenta 1920- och1930-talen  Det framväxande hotet mot demokratin : Fascism, nazism och kommunism  Börskrasch och depression  Oro på den svenska arbetsmarknaden: Ådalen 1931  Starka motsättningar mellan socialdemokrater och kommunister

16 Svensk demokrati under 1920-talet: ett turbulent landskap  1920-talet: minoritetsregeringarnas tid  Kosackvalet 1928: socialdemokraterna förlorar  I väntan på revolutionen?

17 Det politiska systemets stabilisering: krisuppgörelse och saltsjöbadsavtal  Krisuppgörelse mellan socialdemokraterna och bondeförbundet ◦ (s) får igenom en aktiv arbetsmarknads- och finanspolitik, men får acceptera en protektionistisk näringspolitik ◦ (bf) får igenom en protektionistisk näringspolitik, men får acceptera en aktiv arbetsmarknads- och finanspolitik  Saltsjöbadsavtalet ◦ LO och SAF kommer överens om spelregler för arbetsmarknaden ◦ Institutioner för att hantera konflikter ◦ Båda parter vill undvika statlig inblandning  Båda händelserna utgör tillsammans ett ”formativt moment” i utvecklingen av den ”svenska modellen”


Ladda ner ppt "Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag."

Liknande presentationer


Google-annonser