Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition inför nationellt prov SO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition inför nationellt prov SO"— Presentationens avskrift:

1 Repetition inför nationellt prov SO
Samhällskunskap Repetition inför nationellt prov SO

2 uPPLÄGG Ämnet samhällskunskap Demokrati – diktatur Demokrati
Mänskliga rättigheter, mobbing Barnkonventionen Politik, riksdag och regering Partier, höger - vänster Offentligt och privat Kommun, stat EU Så fungerar skatten Ekonomi Massmedier Källkritiskt tänkande Regler och lagar Brott och straff Familj och andra grupper Minoriteter i samhället Könsroller

3 Ämnet samhällskunskap
Kunskaper om samhället gör det lättare för oss att förstå och ta ansvar för våra handlingar i en värld med många regler. Ämnet samhällskunskap ska utveckla elevens kunskap om hur man som person blir påverkad av och själv kan påverka samhället. Målet är att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

4 Demokrati - diktatur I Sverige har vi demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma över hur landet ska styras. I Sverige måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år för att få vara med och bestämma. Demokrati bygger på respekt för alla människors åsikter. I Sverige fick alla vuxna medborgare rätt att rösta som de ville Vissa länder som t.ex. Nordkorea har diktatur. Det är motsatsen till demokrati. Det innebär att landet bara har en ledare som bestämmer allt i landet. Om man är emot diktatorn kan man hamna i fängelset eller bli dödad.

5 DEMOKRATI Direkt demokrati innebär att alla är med och röstar om något. Detta används vid t.ex. folkomröstningar när man ska bestämma i en speciell fråga. Det är även direkt demokrati vid klassråd för då får alla vara med och rösta och bestämma. Indirekt demokrati är det som finns i riksdagen. När vi röstar på ett parti vid valen vart fjärde år är det för att välja någon vi tycker som verkar klok nog att få vara våra företrädare och ta besluten åt oss. Det är även indirekt demokrati när klassrådet skickar en representant till elevrådet, den personen företräder då hela klassen och agerar som klassrådet önskar.

6 Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna säger att alla människor i hela världen är lika mycket värda och har rätt till ett liv i fred och frihet. FN (Förenta nationerna) har skapat dessa rättigheter. Sverige har skrivit in de mänskliga rättigheterna i grundlagarna vilket gör att de i princip är omöjliga att ändra på. Diskriminering innebär att någon blir illa behandlad enbart på grund av personliga egenskaper såsom ålder, kön eller hudfärg. Mobbing är när någon blir illa behandlad fysiskt eller psykiskt under en längre períod.

7 BARNKONVENTIONEN Barnkonventionen handlar om barns rättigheter.
Dessa ska gälla i alla länder men i verkligheten är det inte så i alla länder. I vissa fattiga länder får barn inte gå i skolan utan behöver arbeta. Det finns även många barn som svälter och inte har någonstans att bo trots att de enligt barnkonventionen ska ha rätt till mat och bostad. Det kan bero på olika anledningar, till exempel om det är krig i landet barnet bor. Organisationer som Rädda Barnen och Amnesty arbetar för att hjälpa barn och vuxna som inte får ta del av de mänskliga rättigheterna eller barnkonventionen.

8 Politik, riksdag och regering
När det är val vart fjärde år röstar man fram representanter till riksdagen, kommunen och landstingen. Politikerna i riksdagen bestämmer över hela landet. Alla partier ger ut partiprogram. Där kan man läsa vad partiet tycker om skolan, skatten, företag, sjukvård och andra viktiga samhällsfrågor. De som leder partiet kallas politiker. I riksdagen arbetar 349 politiker från olika partier. De arbetar där då de blivit ditröstade vid förra valet. Det eller de partier som fått flest röster vid valet får mest makt och bildar regering. I Sverige just nu bildar Alliansen regering och de leds av statsministern Fredrik Reinfeldt. Alliansen består av moderaterna, folkpartiet, centerpariet och kristdemokraterna.

9

10 riksdag Frågor som gäller hela Sverige avgörs i riksdagen. I riksdagen arbetar politiker som hamnat där genom att de tillhör ett parti som blivit röstat på vid ett riksdagsval. På så sätt menar man att riksdagen representerar det svenska folket. Riksdagen ansvarar för lagstiftning (skapa/ändra på lagar).

11 REGERING De partier som har majoritet i riksdagen har mest makt. De kan vinna fler omröstningar då de har fler politiker representerade i riksdagen. Då det finns (udda nummer) politiker i riksdagen är det alltid en sida som kan vinna. Regeringen lämnar förslag till riksdagen på vilka frågor som man vill prioritera.

12 Partier, höger - vänster
Partierna i Sverige brukar delas in i två sidor, eller block: höger (blå färg) och vänster (röd färg). Vänstern och högern har olika ideologier. Det betyder att deras grundläggande tankar om hur samhället ska fungera skiljer sig åt. Blå (regering just nu): moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Röd: socialdemokraterna, vänsterpartiet, Grön: miljöpartiet. Ingen färg: sverigedemokraterna

13 Offentligt och privat Den del av samhället som politikerna beslutar över kallas för offentlig sektor. Sektor är ett annat ord för del eller område. Exempel på vad som ingår i det offentliga: sjukhus, skolor, polis, järnväg, parker, bibliotek. För att dessa saker ska kunna finnas betalar alla som jobbar skatt. Det som är privat bestämmer medborgarna själva för. Det kan vara hur man bor eller vad man vill köpa.

14 KOMMUN OCH STAT Tanken med att dela upp landet i kommuner är att vi lättare ska kunna påverka och förbättra samhället vi bor i. Folket i landets 290 kommuner får därför rösta fram sina egna lokala politiker. Politikerna bestämmer sedan över gemensamma frågor inom kommunens gränser. Små kommuner har färre kommunpolitiker än stora kommuner. De möten som de är med på kallas kommunfullmäktige. I både kommunfullmäktige och på riksdagsnivå är det majoriteten som avgör vid röstningar, det vill säga: det flest personer tycker vid en röstning är det som det blir.

15 EU Sverige och 26 andra europeiska länder samarbetar i en organisation som heter Europeiska Unionen (EU). EU arbetar med frågor som rör fred och säkerhet, miljö, handel mellan EU-länder, jordbruk samt att hindra brottslingar som rör sig mellan länderna. När något ska bestämmas i EU åker politiker från medlemsländernas regeringar till Belgiens huvudstad Bryssel. Där träffas de i EU:s ministerråd, som består av ministrar från alla EU:s länder. Innan de svenska ministrarna åker till rådet för att fatta beslut, så har de först frågat vad riksdagen tycker.

16 SÅ FUNGERAR SKATTEN Alla som tjänar pengar betalar in en del av sin lön i skatt. Skattepengarna används sedan till att betala för utbildning, sjukvård och annat som tillhör den offentliga sektorn. Ju mer pengar man tjänar, desto mer skatt betalar man.

17

18 EKONOMI Ekonomi handlar om hur vi använder våra pengar och andra resurser för att få mat, kläder och andra saker vi behöver. För att få koll på sina pengar kan man göra en budget I budgeten bestämmer man hur pengarna man har ska användas under till exempel en månad.

19 MASSMEDIER Tidningar, TV, radio och internet är exempel på massmedier. Massmedier används för att snabbt kunna nå ut med nyheter, reklam eller andra budskap till många människor på en och samma gång. Fakta- och informationsmaterial: ger kunskaper man kan lita på. Exempelvis skolböcker, uppslagsverk, meddelanden från kommunen, polisen osv. Nyheterna: berättar viktiga händelser i världen som vi behöver känna till.

20 massmedier Reklam: vill få oss att köpa produkter från ett visst företag. Reklamens uppgift är att påverka dig. Propaganda och politisk reklam: vill påverka hur du tycker i viktiga frågor och vill få dig att rösta just på det partiet eller politikern. Underhållning och kultur: kan användas både som nöje och för att vi ska lära oss något. Spännande filmer, roliga spel och intressanta teveprogram.

21 KÄLLKRITISKT TÄNKANDE
Bara för att vi har massor av information omkring oss, så betyder det inte att vi automatiskt lär oss mer, eller blir smartare. Det gäller att tänka kritiskt för att inte bli lurad av vissa budskap. - Kan jag lita på den som skrivit/sagt det? - Vilken är källan? (vem har sagt det/vart står det så?) - Vill avsändaren påverka dig eller informera dig?

22 REGLER OCH LAGAR Lagarna är samhällets viktigaste regler De gäller överallt och för alla människor Därför stiftas lagarna av riksdagen. Polis ser till att lagarna följs och att det är ordning i samhället. Om någon bryter mot en lag kan det krävas att den får ett straff. Då är det domstolen som ska avgöra vilket straff den ska få. Samhället är också fullt av regler som finns för att saker ska fungera praktiskt och säkert. Exempelvis ordningsregler i skolan eller regler hemma hos dig.

23 BROTT OCH STRAFF Alla brott och dess påföljder (straff) står i Sveriges lagbok under kapitlet brottsbalken. Om man är över 15 år är man straffmyndig. Polisen – griper en misstänkt brottsling. Låser in den i en tillfällig cell på häktet. Åklagaren – avgör om personen polisen gripit ska släppas fri igen eller om åtal ska väckas i en domstol. Domstolen – under en rättegång avgör domstolen om den misstänkte brottslingen ska släppas fri eller dömas. Under rättegången kallas den misstänkte för åtalad.

24 FAMILJ OCH ANDRA GRUPPER
För hundra år sedan var det vanligt med storfamiljer i Sverige, dvs en familj som bodde tillsammans och bestod av förutom mamman och pappan och barn även mormor, morfar, farmor och farfar. Idag är det mer vanligt med mindre familjer. Som barn och vuxen kan man tillhöra flera olika grupper förutom sin familj. Till exempel sin skolklass, någon idrottsförening eller olika grupper utifrån olika intressen.

25 MINORITETER I SAMHÄLLET
I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter. Dessa är romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för dessa grupper är att de befolkat Sverige under en lång tid samt att de tillhör grupper med en uttalad samhörighet. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige har dessa minoriteter rättigheter som säger att de ska få hjälp och stöd vid kontakter med myndigheter, stärkt möjlighet till inflytande samt stöd i att bevara språket. I många andra länder finns inte detta skydd för minoriteter så de tillhör ofta de fattigaste och lägst utbildade grupperna i samhället med högst arbetslöshet.

26 KÖNSROLLER I reklam och på många ställen i samhället anses killar och tjejer ha olika egenskaper just för att de tillhör det könet. Olika egenskaper anses vara mer positiva än andra för tjejer och killar.


Ladda ner ppt "Repetition inför nationellt prov SO"

Liknande presentationer


Google-annonser