Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är kritisk 2. Organisationer och människor behöver varandra Idéer Energi Talang Lön Möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är kritisk 2. Organisationer och människor behöver varandra Idéer Energi Talang Lön Möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 HR perspektivet

2 3. Relationen mellan människor/organisation är kritisk 2. Organisationer och människor behöver varandra Idéer Energi Talang Lön Möjligheter Karriär Grundläggande föreställningar i human resources teorier... 1. Organisationer finns för att tillfredsställa mänskliga behov

3 behovspyramiden 5. självförverkligande 4. självförtroende 3. tillhörighet 2. trygghet 1. fysiska 1 2 3 4 5 Abraham Maslow (1954)...

4 Chris Argyris (1957)... Antar att individ/organisation konflikt är inbyggd i traditionella principer för organisationsdesign och management Arbetsspecialisering definierar arbete så smalt som möjligt för att uppnå effektivitet …...men outcome innebär att arbetet blir monotont och avpersonifierat

5 Problem med individ/org konflikt, olika forskningsresultat: 1.Folk drar sig tillbaka och engagerar sig inte 2.Passivitet 3.Bedrägeri, manipulation etc 4.Makt kamper 5.Skapar koalitioner för att bekämpa problem 6.Socialiserar sina barn med negativa bilder av arbete

6 Frederick Herzberg (1959)... 2 FAKTORER Två olika faktorer som handlar om folks behov och krav på arbetet hygien faktorer motivatorer

7 Douglas McGregor (1960)... Teori X och Y … chefers grundsyn på sina anställda blir självuppfyllande profetior

8 Teori X… Människor är –Lata –Passiva –visar på svag ambition –Föredrar att bli ledda –Gillar inte förändring

9 Arbetare karaktäriseras av … extern locus of control Teori X…

10 Management genom Teori X… tvång kontroll hot bestraffning

11 Teori X… Låg produktivitet Antagonism Fackföreningar Sabotage

12 Människor är: –Motiverade –Aktiva och intresserade –Ambitiösa –Vill gärna ta uppdrag –Intresserad av förändringar Teori Y…

13 Arbetare karaktäriseras av … intern locus-of-control

14 Teori Y… Management genom: Öppna system Kommunikation Självstyrade team Kollegial kontroll

15 Teori Y… Management genom: Behov och uppgift hänger ihop Vettig feedback Investeringar i anställda Jämställdhet och jämlikhet

16 1. Utveckla ett långsiktigt commitment Bygga in HR i företags och incitamentsstrukturer Skapa mått på nytta av HR aktiviteter Grundläggande HR strategier...

17 2. investera i människor 3. Engagera sig i människor 4. Frigöra människor i arbetet

18 … personlig … praktisk … lyfter fram grundläggande mänskliga behov och intressen Styrkan i HR perspektivet i praktiken

19 ….naivt … …. harmonisyn … inte realistiskt i en snabb föränderlig omgivning Begränsningar i HR-perspektivet

20 Att analysera efter HR Ställa frågor kring förändringsarbete Koppla ihop med genusfrågor, mångfald Belöningssystem Satsningar på kompetensutveckling Hur hanteras tråkiga frågor med uppsägning Karriärvägar, karriärstöd, mentorskap HR avdelningars makt i organisationer


Ladda ner ppt "HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är kritisk 2. Organisationer och människor behöver varandra Idéer Energi Talang Lön Möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser