Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR perspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR perspektivet."— Presentationens avskrift:

1 HR perspektivet

2 Grundläggande föreställningar i human resources teorier...
1. Organisationer finns för att tillfredsställa mänskliga behov 2. Organisationer och människor behöver varandra Lön Idéer Möjligheter Energi Karriär Talang 3. Relationen mellan människor/organisation är kritisk

3 Abraham Maslow (1954)... 5 4 3 2 1 5. självförverkligande
behovspyramiden 5. självförverkligande 5 4. självförtroende 4 3. tillhörighet 3 2. trygghet 2 1. fysiska 1

4 Chris Argyris (1957)... Antar att individ/organisation konflikt är inbyggd i traditionella principer för organisationsdesign och management Arbetsspecialisering definierar arbete så smalt som möjligt för att uppnå effektivitet … ...men outcome innebär att arbetet blir monotont och avpersonifierat

5 Problem med individ/org konflikt, olika forskningsresultat:
Folk drar sig tillbaka och engagerar sig inte Passivitet Bedrägeri, manipulation etc Makt kamper Skapar koalitioner för att bekämpa problem 6. Socialiserar sina barn med negativa bilder av arbete

6 Frederick Herzberg (1959)... hygien faktorer 2 FAKTORER motivatorer
Två olika faktorer som handlar om folks behov och krav på arbetet

7 Douglas McGregor (1960)... Teori X och Y
… chefers grundsyn på sina anställda blir självuppfyllande profetior

8 Teori X… Människor är Lata Passiva visar på svag ambition
Föredrar att bli ledda Gillar inte förändring

9 Teori X… Arbetare karaktäriseras av … extern locus of control

10 Teori X… Management genom tvång kontroll hot bestraffning

11 Teori X… Låg produktivitet Antagonism Fackföreningar Sabotage

12 Teori Y… Människor är: Motiverade Aktiva och intresserade Ambitiösa
Vill gärna ta uppdrag Intresserad av förändringar

13 Teori Y… Arbetare karaktäriseras av … intern locus-of-control

14 Teori Y… Management genom: Öppna system Kommunikation
Självstyrade team Kollegial kontroll

15 Teori Y… Management genom: Behov och uppgift hänger ihop
Vettig feedback Investeringar i anställda Jämställdhet och jämlikhet

16 Grundläggande HR strategier...
1. Utveckla ett långsiktigt commitment Bygga in HR i företags och incitamentsstrukturer tactics: Skapa mått på nytta av HR aktiviteter

17 Grundläggande HR strategier...
2. investera i människor 3. Engagera sig i människor 4. Frigöra människor i arbetet

18 Styrkan i HR perspektivet i praktiken
… personlig … praktisk … lyfter fram grundläggande mänskliga behov och intressen

19 Begränsningar i HR-perspektivet
…. naivt …. harmonisyn … inte realistiskt i en snabb föränderlig omgivning

20 Att analysera efter HR Ställa frågor kring förändringsarbete
Koppla ihop med genusfrågor, mångfald Belöningssystem Satsningar på kompetensutveckling Hur hanteras tråkiga frågor med uppsägning Karriärvägar, karriärstöd, mentorskap HR avdelningars makt i organisationer


Ladda ner ppt "HR perspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser