Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teoretiska perspektiv och verktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teoretiska perspektiv och verktyg"— Presentationens avskrift:

1 Teoretiska perspektiv och verktyg
Sociotekniskt perspektiv Systembaserad förändring Självstyrande grupper Individbaserat perspektiv Individbaserat förändring Arbetsrotation Arbetsberikning Arbetsutvidgning JCM A Wigren HV

2 Verktyg Teoretisk bakgrund Beroende /oberoende variabler
Hur har man hittills åtgärdat problemet/situationen? Teori om Arbetstillfredsställelse och prestation Job Characteristic Model!!! A Wigren HV

3 Oberoende och Beroende variabler på individ – grupp- och systemnivå
Oberoende Variabler Intelligens Personlighet Utbildningsnivå Job satisfaction Erfarenhet Motivation Förstärkande mönster Ledarstil Belöningsfördelning Urvalsmetoder Organisationsdesign Beroende variabler Frånvaro Personalomsättning Produktivitet Kvalitet Job satisfaction Organisatorisk hängivelse ( commitment) A Wigren HV

4 Psykologiskt tillstånd Anställdas behov av utveckling (styrka)
JCM-Modellen Resultat (personligt & arbete) Arbets-dimension Psykologiskt tillstånd Allmänt: Omväxling, uppgiftens identitet & uppgiftens betydelse avgör hur meningsfullt jobbet upplevs som. Om dessa tre finns = jobbet upplevs som viktigt, värdefullt, givande. Om autonomi finns = känner sig personligt ansvarig för resultat Om arbetet ger feedback = så vet man hur man presterar. I termer av motivation så säger modellen att: Interna belöningar erhålls när individen får kännedom om resultat vilka de är ansvariga för i arbeten som upplevs som meningsfullt. Ju mer ”närvarande” dessa tre psykologiskt tillstånd är, ju högre kommer motivation, prestation, arbetstillfredsställelse att vara, och ju lägre kommer individens benägenhet att lämna organisationen att vara. Sambandet mellan psykologiska tillstånd och resultat påverkas av styrkan hos de anställdas behov av utveckling. Vad betyder anställdas behov av utveckling? Behov av självförtroende självförverkligande. Människor med stort behov av utveckling har större sannolikhet att uppleva de psykologiska tillstånden. Social information process model (SIP) Anställda antar attityder och beteenden beroende på ”sociala antydningar” som man får genom andra som man har kontakt med , ex. familj, jobbare osv. Stämmer detta?? Varje jobb kan beskrivas genom fem dimensioner: Omväxling Den grad till vilket arbetet kräver olika aktiviteter så att den anställde kan använda olika färdigheter. Uppgiftens identitet Den grad till vilket arbetet kräver färdigställandet av en hel och identifierbar uppgift. Uppgiftens betydelse Den grad till vilket arbetet har en påverkan på andra människors liv eller arbeten. Autonomi Den grad till vilket arbetet ger frihet, oberoende, och handlingsfrihet i schemaläggning och utförande. (till en individ) Feedback Den grad till vilken den anställde får direkt och klar information om hur effektivt han/hon presterar. Omväxling uppgiftens identitet Uppgiftens betydelse Autonomi Feedback Hur meningsfullt jobbet upplevs som Upplevt ansvarstagande för resultat i arbetet Kännedom om resultaten från arbetet Hög intern arbets-motivation Arbetsprestation av hög kvalitet Hög tillfredställelse med arbetet Låg frånvaro och benägenhet att sluta Anställdas behov av utveckling (styrka)

5 Tips på tillvägagångssätt
Övergripande mål för verksamhet: vinstmaximering Beskriv aktuell situation? Lägre lönsamhet Lista bakomliggande orsaker till problem Sortera generellt bakomliggande orsaker Specifika för olika yrkesgrupper olika perspektiv Dvs vem definierar problemet? Olika perspektiv!! Reflektion ,Lösningar, Människosyn, Team? A Wigren HV

6 Andrum A Wigren HV


Ladda ner ppt "Teoretiska perspektiv och verktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser