Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är central för effektivitet och framgång 2. Organisationer och människor behöver varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är central för effektivitet och framgång 2. Organisationer och människor behöver varandra."— Presentationens avskrift:

1 HR perspektivet

2 3. Relationen mellan människor/organisation är central för effektivitet och framgång 2. Organisationer och människor behöver varandra Idéer Energi Talang Lön Möjligheter Karriär Grundläggande föreställningar i human resources teorier... 1. Organisationer finns för att tillfredsställa mänskliga behov

3 Två grundläggande aspekter i HR-perspektivet HR som teoretiskt/analytiskt perspektiv - motivation - människosyn - socioteknik - arbetstillfredsställelse HR som praktikområde - PA => HRM - ”industrial relations” - karriärhantering - kompetensutveckling

4 Maslows behovspyramid 5. självförverkligande 4. självförtroende 3. tillhörighet 2. trygghet 1. fysiska 1 2 3 4 5 Motivation

5 Hertzbergs tvåfaktorteori 2 FAKTORER Två olika faktorer som handlar om folks behov och krav på arbetet hygien faktorer motivatorer

6 Människosyn McGregors Teori X och Y … chefers grundsyn på sina anställda blir självuppfyllande profetior

7 Teori X… Människor är –Lata –Passiva –visar på svag ambition –Föredrar att bli ledda –Gillar inte förändring

8 Arbetare karaktäriseras av … extern locus of control Teori X…

9 Management genom Teori X… tvång kontroll hot bestraffning

10 Teori X… Låg produktivitet Antagonism Fackföreningar Sabotage

11 Människor är: –Motiverade –Aktiva och intresserade –Ambitiösa –Vill gärna ta uppdrag –Intresserad av förändringar Teori Y…

12 Arbetare karaktäriseras av … intern locus-of-control

13 Teori Y… Management genom: Öppna system Kommunikation Självstyrade team Kollegial kontroll

14 Teori Y… Management genom: Behov och uppgift hänger ihop Vettig feedback Investeringar i anställda Jämställdhet och jämlikhet

15 Sociotekniska synsättet Förgrundsfigur: Elliott Jacques Org består av fem olika sociala och tekniska system Joint optimization Skandinavisk socioteknik mer demokratisk och omstörtande Volvos Kalmar– och Uddevallafabriker. Fortfarande aktuellt men i modifierad form (inte längre en del av den svenska modellen

16 Arbetstillfredsställelse Personlighetsteori Interaktionsteori Situationsteori

17 Arbetstillfredsställelse: Situationsteri Job characteristics model - Uppgiftsvariation - Uppgiftsidentitet - Uppgiftsbetydelse - Autonomi - Feedback Psykologiska kontrakt

18 HR som praktik HR som praktikområde - PA => HRM - ”industrial relations” - karriärhantering - kompetensutveckling

19 1. Utveckla ett långsiktigt commitment Bygga in HR i företags och incitamentsstrukturer Skapa mått på nytta av HR aktiviteter Grundläggande HR strategier...

20 2. investera i människor 3. Engagera sig i människor 4. Frigöra människor i arbetet

21 … personlig … praktisk … lyfter fram grundläggande mänskliga behov och intressen Styrkan i HR perspektivet i praktiken

22 ….naivt … …. harmonisyn … inte realistiskt i en snabb föränderlig omgivning Begränsningar i HR-perspektivet

23 Att analysera efter HR Ställa frågor kring förändringsarbete Koppla ihop med genusfrågor, mångfald Belöningssystem Satsningar på kompetensutveckling Hur hanteras tråkiga frågor med uppsägning Karriärvägar, karriärstöd, mentorskap HR avdelningars makt i organisationer


Ladda ner ppt "HR perspektivet. 3. Relationen mellan människor/organisation är central för effektivitet och framgång 2. Organisationer och människor behöver varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser