Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR perspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR perspektivet."— Presentationens avskrift:

1 HR perspektivet

2 Grundläggande föreställningar i human resources teorier...
1. Organisationer finns för att tillfredsställa mänskliga behov 2. Organisationer och människor behöver varandra Lön Idéer Möjligheter Energi Karriär Talang 3. Relationen mellan människor/organisation är central för effektivitet och framgång

3 Två grundläggande aspekter i HR-perspektivet
HR som teoretiskt/analytiskt perspektiv - motivation - människosyn - socioteknik - arbetstillfredsställelse HR som praktikområde - PA => HRM - ”industrial relations” - karriärhantering - kompetensutveckling

4 Motivation 5 4 3 2 1 5. självförverkligande 4. självförtroende
Maslows behovspyramid 5. självförverkligande 5 4. självförtroende 4 3. tillhörighet 3 2. trygghet 2 1. fysiska 1

5 Hertzbergs tvåfaktorteori
hygien faktorer 2 FAKTORER motivatorer Två olika faktorer som handlar om folks behov och krav på arbetet

6 Människosyn McGregors Teori X och Y
… chefers grundsyn på sina anställda blir självuppfyllande profetior

7 Teori X… Människor är Lata Passiva visar på svag ambition
Föredrar att bli ledda Gillar inte förändring

8 Teori X… Arbetare karaktäriseras av … extern locus of control

9 Teori X… Management genom tvång kontroll hot bestraffning

10 Teori X… Låg produktivitet Antagonism Fackföreningar Sabotage

11 Teori Y… Människor är: Motiverade Aktiva och intresserade Ambitiösa
Vill gärna ta uppdrag Intresserad av förändringar

12 Teori Y… Arbetare karaktäriseras av … intern locus-of-control

13 Teori Y… Management genom: Öppna system Kommunikation
Självstyrade team Kollegial kontroll

14 Teori Y… Management genom: Behov och uppgift hänger ihop
Vettig feedback Investeringar i anställda Jämställdhet och jämlikhet

15 Sociotekniska synsättet
Förgrundsfigur: Elliott Jacques Org består av fem olika sociala och tekniska system Joint optimization Skandinavisk socioteknik mer demokratisk och omstörtande Volvos Kalmar– och Uddevallafabriker. Fortfarande aktuellt men i modifierad form (inte längre en del av den svenska modellen

16 Arbetstillfredsställelse
Personlighetsteori Interaktionsteori Situationsteori

17 Arbetstillfredsställelse: Situationsteri
Job characteristics model - Uppgiftsvariation - Uppgiftsidentitet - Uppgiftsbetydelse - Autonomi - Feedback Psykologiska kontrakt

18 HR som praktik HR som praktikområde - PA => HRM - ”industrial relations” - karriärhantering - kompetensutveckling

19 Grundläggande HR strategier...
1. Utveckla ett långsiktigt commitment Bygga in HR i företags och incitamentsstrukturer tactics: Skapa mått på nytta av HR aktiviteter

20 Grundläggande HR strategier...
2. investera i människor 3. Engagera sig i människor 4. Frigöra människor i arbetet

21 Styrkan i HR perspektivet i praktiken
… personlig … praktisk … lyfter fram grundläggande mänskliga behov och intressen

22 Begränsningar i HR-perspektivet
…. naivt …. harmonisyn … inte realistiskt i en snabb föränderlig omgivning

23 Att analysera efter HR Ställa frågor kring förändringsarbete
Koppla ihop med genusfrågor, mångfald Belöningssystem Satsningar på kompetensutveckling Hur hanteras tråkiga frågor med uppsägning Karriärvägar, karriärstöd, mentorskap HR avdelningars makt i organisationer


Ladda ner ppt "HR perspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser