Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attityder till träning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attityder till träning"— Presentationens avskrift:

1 Attityder till träning
” Individuella idrotter ligger klart före när det gäller den mentala och sociala delen av träning” Det gäller framförallt medevetenhet, självkänndeom och kunskap och kompetens vad gäller träningslära

2 Attityder till träning
I lagidrotter är spelarna fortfarande alltför mentalt passiva i tränings och tävlingssituationen. Vilket leder till en sämre inlärning och sämre träningseffekt.

3 Vad kan detta bero på? små möjligheter att påverka
ingen ork eller lust träningen bedrivs kollektivt spelarna utmanas inte att tänka själva Var ligger ansvaret? Spelarnas ansvar? Ledarnas ansvar?

4 Vad vill vi? Hur vill vi att våra spelare ska agera på träning och match? Vad är målet/visionen? Hur kommer vi dit? Vilken filosofi har vi /du? Ledare/spelare `Äga sin träning och äga sitt spel? Hur kommervi dit

5 Medvetna spelare Kan en ökad medvetenhet hos spelarna höja engagemanget under själva träningen och i matcherna i att vi utnyttjar resurserna som finns hos varje individ?

6 Fler intressanta frågeställningar
Hur upplever spelarna respektive tränarna själv träningsprocessen? Hur skulle man vilja ha träningen? Hur uppfattar spelarna tränarens roll i träningsprocessen? För vem tränar spelaren? Vad är en bra träning? Kriterier Vad är framgång enligt spelarna/ledarna?

7 Frågeställningar. Forts.
Vilken filosofi ligger bakom upplägget av träningen? Vad menas med en ”slutna färdigheter”? Vad menas med en ”öppna färdigheter”? Kan en mer ”öppen träning” göra att spelarna engagerar sig mer? Öppenträning – där tarman hänsyn till spelarnas behov.

8 Träning ur ett helhetsperspektiv
Träningen är inte enbart ett ensidigt tekniskt, taktiskt, mentalt, fysiskt eller skadeförebyggande problem. Det är snarare ett ”socialt fenomen ” eftersom vi har att göra med människor

9 Träning ur ett helhetsperspektiv
Tränaren bör alltså se träningen som en helhet, där alla ingående faktorer samspelar. Se ”Träningstriaden” och Prestationstriangeln

10 Kommunikation Det är således helt nödvändigt med en gemensam målsättning och en öppen kommunikation mellan spelarna och ledarna På lägre nivåer är det ävenviktigt att föräldrarna ärmed

11 Kommunikation Kommunikation är utan tvivel den enskilt viktigaste enskilda faktorn, som avgör vad för slags relation en tränare/ledare upprättar med sina spelare

12 Självförtroende ” En känsla av ökat självförtroende kan endast frodas i en atmosfär där man uppfattar individuella skillnader, där misstag tolereras, där kommunikationen är öppen, och där reglerna är flexibla/tänjbara.”

13 Spelarnas motiv Med ett sådant förhållningssätt är det viktigt att utreda den enskilde spelarens verkliga motiv till att vilja ta en plats i laget.

14 Utveckling är målet För att förbättra/utveckla laget/spelaren krävs att man som ledare tar hänsyn till allt som ingår i en utvecklingsprocess. Fysiskt Tekniskt/ taktiskt Socialt Mentalt Pedagogiskt/didaktiskt/metodiskt Se talangdefinitionen Mentalt ex. att sträva efter att jobba mot mål, att förändra attitydwen, att utveckla en medvetenhet och se till att man har balans i tillvaron

15 Vad är en talang? Se talang definitionen

16 Olika ledarfilosofier
Ledare/tränare lägger tyngdpunkterna på olika delar av dessa områden, något som tydligt avspeglas i träningsupplägget, kommunikationsmönstret samt målsättningarna En alltför snäv komcentration av utbildningen på något eller några av dessa områden kan leda till en ensidig utveckling Ju högre upp i seriesystemet man kommer , dessto viktigare blir det med en specialisering på vissa områden.

17 Utveckling är målet! Om man lägger utvecklingsaspekten på träningen, så är det väsentligt att så tidigt som möjligt siktar på en medveten optimering av prestationen D.v.s. träningen måste fyllas med inslag som befrämjar utveckling av psyket, fysiken, tekniken och taktiken

18 Utveckling är målet Denna utveckling underlättas , om tränarna har en filosofi om vad träning eller utveckling innebär, samt en vilja att öppet kommunicera den med sina spelare

19 Vad menas med medvetenhet?
Att vara medveten innebär att komma in i ett tillstånd, där man uppfattar, reflekterar och reagerar, samt att man kan iaktta sina egna reaktioner Denna process innehåller ett oändligt antal delprocesser, som går ut på attfrigöra sig från det sociala trycket – vad ska andra tycka

20 Vad är målet? Målet är att göra spelarna fria att kritiskt granska sig själva, sin träningssituation, sin omgivning och samhället i stort Se soc kompetens

21 Vad innebär en ökad medvetenhet
Att spelaren vill träna på grund av egen övertygelse Att vilja bli bättre – bli bäst Att man engagerar sig mer i träningen. (framförallt mentalt) Attman

22 Vad innebär en ökad medvetenhet
Att äldre spelare tar hand om yngre Att man får en inre stabilare motivation Att man slutar i mindre utsträckning Vi får mer utvecklade och bättre spelare över tid En inre motivation som skapas genom, samspel och dialog med tränare och lagkompisar. Man fattar att det är nödvändigt att träna för att bli bättre

23 Att vara medveten tränare
I ett helhetsperspektiv ingår att man ser idrotten som ett socialt fenomen och inte enbart fysiologiskt.

24 Medveten tränare Du måste som tränare insett att det är en mängd faktorer som påverkar dina spelare och därigenom deras beteende. De flesta av dessa har du nästan inget inflytande på

25 Medveten tränare. Faktorer som påverkar:
Föreningen/Klubben Skola/lärare Familj Andra ledare/klubbar Arbete Utbildning Tillgång/resurser Kultur/traditioner Väderlek Massmedia Förväntningar Behov Kompisar Sponsorer Publik

26 Medveten ledare Sätt spelarna i centrum.
Detta gör man genom att fråga och prata med spelarna, ta reda på varför de agerar och reagerar på ett visst sätt.

27 Medveten tränare Ge akt på dig själv
Du bör själv ta reda på varför du reagerar, agerar, tänker och känner på ett visst sätt. Använd energin på rätt sätt, se positivt på situationen och försök utveckla det som är bra och som fungerar. Ditt mål med ditt ledarskap bör vara att förstå dig själv

28 Medveten tränare Vilka egenskaper måste du tillägna dig, vilken inställning eller inriktning på jobbet/uppgiften bör du ha dör att fungera medvetet? Att förstå sig själv Att ha en positiv människosyn Att vara trygg Att kunna kommunicera

29 Den gode ledaren Empati och gilla människor Ta ansvar och ge ansvar
Respekt Tillit och ha äkta relationer. Tillit är något ömsesidigt Empati och gilla människor Kunna hantera problem och konflikter Genom att känna sig själv och våga bjuda på sig själv. Först då blir man bättre på att ta hand om och förstå och hantera andra människor. Tillit är alltid något ömsesidigt Känna sig själv, ha egen etik och bottna i sig själv

30 Medveten ledare Att förstå sig själv
Ledarens sätt att vara, hans relationer till spelarna har stor betydelse för hans/hennes förmåga och möjlighet att förmedla sina idéer. Att vara sig själv Att handla medvetet Att acceptera oss själva Att acceptera andra som de är Att förstå sin egen inställning

31 Medveten ledare ”Laganda”
Det är fortfarande stor risk för att vi överbetonar och tränar den tekniska, taktiska och den fysiska förmågan. Hur spelarna upplever, tänker och känner frågar vi inte efter. Vi vet att framgång är direkt relaterat till graden av lagsammanhållning

32 Medveten ledare ”Ledarutbyte”
För att öka förståelsen av oss själva och därigenom öka medvetenheten som ledare borde vi i högre grad utbyta erfarenheter ledare emellan. Hur tänker och känner vi? Ej enbart vad vi gör.

33 Medveten ledare ”Positiv människosyn”
Att vår syn på andra människor skiljer sig åt och att detta påverkar vårt sätt att bete oss i olika situationer, som att leda, instruera eller undervisa är en självklarhet

34 Medveten ledare ”Negativ människosyn”
Spelarna har en medfödd ovilja att träna Spelarna måste tvingas , styras och kontrolleras Spelarna föredrar att bli styrda, de vill inte ta ansvar och har ingen ambition

35 Medveten ledare ”Positiv människosyn”
Fysisk och mental ansträngning är lika naturligt som att spela Spelarna kan träna upp sin förmåga att jobba mot mål ”Pedagogisk uppgift” Spelarna lär sig ta och söka eget ansvar. ”Pedagogisk uppgift”

36 Medveten ledare ”Slutsats”
Att man som ledare accepterar den positiva människosynen som mer sann definition av den mänskliga naturen. Detta leder till att ledarskapet i hög grad blir en fråga om ”mellanmäskliga relationer” ”En spelarorienterad ledare är intresserad av sina spelares karaktär och moral”

37 Medveten ledare Effektiva ledare har en förmåga att kunna variera sin ledarskapsstil allt efter behov och vilka situationer han/hon verkar i, men du måste själv göra klart för dig vilka situationer som kräver det ena eller det andra Situationer – grupp/individ7 uppgift/resultat


Ladda ner ppt "Attityder till träning"

Liknande presentationer


Google-annonser