Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 1: Naturvetenskap s. 6-7

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 1: Naturvetenskap s. 6-7"— Presentationens avskrift:

1 Del 1: Naturvetenskap s. 6-7
Att beskriva världen Del 1: Naturvetenskap s. 6-7

2 Naturvetenskap – vad är det?
Naturvetenskap är den vetenskap som studerar de materiella delarna av världen, alltså hur världen är uppbyggd. Biologi: livets processer och utveckling. Fysik: naturens krafter och hur de kan beskrivas. Kemi: ämnenas sammansättning, egenskaper och förändring. Geologi: jordklotets byggnad och rörelser.

3 Den naturvetenskapliga metoden
Den naturvetenskapliga metoden (arbetssättet) handlar bland annat om att: göra mätningar, hitta spår och mönster i det man iakttar, påvisa samband mellan händelser, se efter hur saker hänger ihop (orsak och verkan) skapa teorier och modeller.

4 Är vetenskapen objektiv?
Objektiv betyder motsatsen till subjektiv, och med det menas ett ställningstagande som är helt opartiskt. Objektiv vetenskap ska alltså vara helt oberoende av forskarens egna föreställningar och åsikter. Forskaren har alltid ett syfte med sina studier och vare sig han/hon vill det eller inte så kommer forskarens syfte och föreställningar påverka vad forskningen visar. Naturvetenskaplig forskning ska dock försöka vara så objektiv det bara går!

5 Förnuft Som med allt annat så gäller det att se naturvetenskapen med sitt sunda förnuft. Ibland finns det forskare som medvetet försöker påverka resultatet åt ett visst håll. Det vi vet om världen just nu är inte heller nödvändigtvis sant. Vår världsbild har som vi vet förändrats markant med tiden och de föreställningar som vi tror är helt sanna idag, kanske om 50 eller 100 år visar sig vara felaktiga. Exempel kan vara att vi tidigare trodde att jorden var universums centrum och att mannens spermier innehöll ett färdigt litet barn som bara hade att växa till sin storlek i kvinnans livmoder.

6 Naturkunskap Naturkunskap är inte samma sak som naturvetenskap. Men… naturkunskapen vilar tungt på naturvetenskapen! Ämnet naturkunskap är inriktat på att skapa förståelse för hur saker hänger samman med varandra och på hur vi kan använda kunskaperna för att hantera vardagen. Kunskaper i naturkunskap är en rättighet som behövs för att kunna ta ställning och påverka många viktiga samhällsfrågor!

7 Centralt innehåll i kursen Naturkunskap 1a1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

8 Dina uppgifter Läs igenom texten på s 6-7 i häftet.
Läs igenom målen och betygskriterierna, samt innehållsförteckningen i en av naturkunskapsböckerna (finns kopierad längst bak i häftet). Beskriv kort hur du vill visa dina kunskaper i kursen. Exempel kan vara skriftliga prov, muntliga redovisningar, uppsatser, debattartiklar, mm. Koppla gärna dessa examineringsformer till olika områden som du ser i innehållsförteckningen.

9 Del 2

10 Kritiskt förhållningssätt
Alltid när man möter information om olika saker är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Ofta kan det vara nödvändigt att ta viss information med en nypa salt, för att det kanske helt enkelt inte stämmer. Ofta säger dessutom forskningen olika: ”Det är bra att dricka vin” ”Det är dåligt att dricka vin”. Var kritisk! (Behöver inte betyda negativ!)

11 Ovetenskap eller pseudovetenskap
Alternativa uppfattningar som inte är vetenskapliga, men som ibland framställs som att de är vetenskapliga! Ex. Astrologi

12 Äkta samband och skensamband
”Sov på golvet och lev längre!”


Ladda ner ppt "Del 1: Naturvetenskap s. 6-7"

Liknande presentationer


Google-annonser