Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillbaka till början… Ur ansökan: Huvudproblemet, som projektet ska bidra till att lösa, kan sammanfattas i att det inom organisationerna finns okunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillbaka till början… Ur ansökan: Huvudproblemet, som projektet ska bidra till att lösa, kan sammanfattas i att det inom organisationerna finns okunskap."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillbaka till början… Ur ansökan: Huvudproblemet, som projektet ska bidra till att lösa, kan sammanfattas i att det inom organisationerna finns okunskap och fördomar om minoriteter. Orsaker: Rädsla, okunskap och kunskapsbrist och omedvetenhet om kunskapsbehov Den homogena kulturen inom brandförsvaret Omgivningens föreställning och bemötande av väktare, myter blir självuppfyllande profetior. Brist på resurser (eftersom man inte ser det viktiga med att jobba med frågorna)

3 Projektets mål Huvudmål: Bevakningsbranschen och brandförsvaret har en yrkeskultur där människor med olika bakgrund och erfarenhet känner sig välkomna. Delmål: Alla kategorier anställda har förståelse för risker och begränsningnar med en homogen kultur och fördelarna med en öppen och inkluderande kultur. Alla kategorier anställda har genomgått utbildning och har relevant kunskap. Externa intressenter vet att organisationerna jobbar med dessa frågor.

4 Vad hände under vägen…? Robert Eriksson, SSBFKarl Sandberg, SBT På brandstationerna har kompetensen ökat. Samtalen, rent konkret, har förändrats, det är en annan samtalston, på många sätt. Men sen gäller det att gå från ord till handling. Om vi ska se på ledningen så har väldigt lite hänt. Vi har en helt annan kompetens idag, vi på HR-sidan känner oss tryggare, vi har en annan självbild. Rent konkret finns frågorna med i vår vardag.

5 Utvärderingar från utbildningstillfällen Motsvarade utbildningen som helhet dina förväntningar? 23% mycket bra, 50% bra Kommer du att kunna tillämpa kunskaperna du fick under kursen? 30% instämmer helt, 51 % instämmer delvis Har du fått bättre förståelse för begreppet mångfald? 34% instämmer helt, 45 % instämmer delvis Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? 86% svarar ja

6 Utvärderingar från utbildningstillfällen Organisation20102011SummaMåluppfyllelse SSBF23528251774% (700) SBT16540857388% (650) Summa totalt400690109081%

7 Viktiga faktorer för att hantera motstånd Uttalat stöd i den närmaste ledningen Information om utbildningen och dess plats i organisationen Två utbildare – en från den egna organisationen och en från ”expertorganisation” Ett pedagogiskt upplägg som inte väjer men öppnar för diskussion och reflektion

8 Från ord till handling – några råd på vägen… Gör en plan för implementering Var tydlig som ledning att ni vill det här och varför Att bredda mångfalden har ett signalvärde – använd det i kommunikationsstrategin för att förstärka varumärket Använd utbildarna och deras kompetens Sätt tydliga mål för mångfaldsarbetet

9


Ladda ner ppt "Tillbaka till början… Ur ansökan: Huvudproblemet, som projektet ska bidra till att lösa, kan sammanfattas i att det inom organisationerna finns okunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser