Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är det på jobbet?. Deskriptiv studie med kvantitativ ansats •Telefonintervju efter strukturerat frågeformulär •Sociodemografisk data från journal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är det på jobbet?. Deskriptiv studie med kvantitativ ansats •Telefonintervju efter strukturerat frågeformulär •Sociodemografisk data från journal."— Presentationens avskrift:

1 Hur är det på jobbet?

2 Deskriptiv studie med kvantitativ ansats •Telefonintervju efter strukturerat frågeformulär •Sociodemografisk data från journal

3 Syftet med studien var att beskriva arbetssituationen för samtliga personer som deltagit i arbetsinriktad rehabilitering på AIR och fått lönearbete under åren 2001 - 2011

4 •Ålder: M=36 år (22-57 år) •Kontakt med psykiatri:M=12,5 år (2-34) •Stöd av anhöriga: 40 •Socialt nätverk utanför familj: 28

5 Diagnos •Schizofreni14 •Psykos UNS14 •Schizo-affektivt syndrom 6 •Vanföreställningssyndrom 7 • Försörjning •Sjukskrivning heltid17 •Tidsbegränsad sjukersättning*10 •Sjukersättning 5 •Försörjningsstöd 5 •Sjukskrivning deltid 4

6 Utbildningsnivå •Grundskola 5 •Gymnasium 24 •Högskola/Universitet 12

7 Arbetslivserfarenhet •Ingen 3 •mindre än 1 år 3 •1 – 5 år16 •6 – 10 år 9 •mer än 10 år 10 Tid sedan senaste anställning •0 – 2 år24 •3 – 5 år 6 •6 år och mer11

8 Resultat Situation för samtliga 41 personer vid intervjutillfället •31 personer lönearbetade • 5 inskrivna på AF • 3 sjukskrivna • 1 föräldraledig • 1 studerade

9 Matchning av individ och arbete •Utbildning, erfarenhet och intressen •Anpassad tjänstgöringsgrad •Bidragsanställning •Individuella anpassningar på arbetsplatsen

10 Tjänstgöringsgrad •100 % 13 • 75 %11 • 50 %11 • 25 % 6

11 Bidragsanställning 19 av 41 patienter

12 Individuell anpassning på arbetsplatsen •Anpassade uppgifter 13 •Anvisade handledare 7 •Psykosocial anpassning 4 •Möjlig avskildhet 1 •Hjälpmedel 0

13 Utbildning och bransch Branscher inom vilka patienterna arbetar •Administration8 •Vård/omsorg/pedagogik6 •Städ/fastighetsskötsel5 •Data/IT5 •Restaurang/kök4 •Teknik/naturvetenskap3 •Transport3 •Handel/försäljning2 •Lager/industri2 •Bygg/anläggning2 •Kultur/media/design1

14 Utbildning och bransch 26 av 41 personer har den utbildning som krävdes för arbetet

15 Rörlighet på arbetsmarknaden 32 personer har haft en och samma anställning sedan de fick arbete via AIR

16 Rörlighet på arbetsmarknaden Orsaker till att personer bytt till annat arbete eller slutat: •Arbetsbrist8 •Ny anställning2 •Uppsägning1 Ingen person uppgav att de slutat eller bytt arbete pga att de inte trivts på arbetet.

17 Rörlighet på arbetsmarknaden Sammantaget antal år personen arbetat, efter kontakt med AIR, oavsett antal anställningar •Mer än tio år 9 •Mer än 7 år 4 •Mer än 4 år 7 •Mer än 1 år 15 •Mindre än 1 år 6

18 Personens uppfattning om vad arbete har för betydelse •Bättre ekonomi28 •Kollegor/social samvaro21 •Ett meningsfullt innehåll på dagen20 •Rutiner och struktur i livet17 •Vara delaktig i samhället13 •Bättre självförtroende10 •Annat* 3 *ger trygghet, att utvecklas, dela med sig av erfarenheter Drygt 90 % av personerna uppger att de trivs på sitt arbete!

19 Det finns ett samband mellan att personer som varit borta från arbetsmarknaden mindre än 2 år arbetar 50 % eller mer (p<0.002)

20 Samband Diagnos – arbete? Arbetslivserfarenhet – arbete?

21 Samtal kring…. •Kartläggning – matchning? •Tala om sina svårigheter på arbetsplatsen - stigma? •Rörlighet på arbetsmarknaden? •Betydelse av omgivningens stöd? •Lönearbete – ideellt arbete - sysselsättning? •Framtiden?


Ladda ner ppt "Hur är det på jobbet?. Deskriptiv studie med kvantitativ ansats •Telefonintervju efter strukturerat frågeformulär •Sociodemografisk data från journal."

Liknande presentationer


Google-annonser