Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL och Socialdepartementets riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL och Socialdepartementets riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 SKL och Socialdepartementets riktlinjer
Ökad tillgänglighet. Barn och unga skall få kontakt med basverksamheterna samma dag som de tar kontakt. (BVC, SHV eller primärvård) 0 Om behov bedöms av läkarkontakt eller annan vårdpersonal för kvalificerad bedömning skall detta ske inom sju dagar. 7 Vid behov av specialistinsats för fördjupad utredning skall denna påbörjas inom en månad. 30 En förutsättning för god tillgänglighet till specialiserade insatser är att det finns vårdnivåer som kan hantera lindrigare psykisk ohälsa. Skolhälsovården/elevhälsan är en nyckelaktör i det förebyggande arbetet. Återkommande önskemål från alla aktörer är en ökad tydlighet i ansvarsfördelningen.

2 Hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla barn
Var ska bedömning, vård och behandling utföras inom området psykisk ohälsa för barn och unga 0 – 18 år? Bedömning och behandling? Nedstämdhet / depression Oro / ångest Uppmärksamhetssvårigheter Beteendeproblem/normbrytande beteende Kommunicerar annorlunda (AST) Ätproblematik Självskadebeteende Riskbruk / missbruk Trauma / utsatt levnadssituation Begynnande psykos / bipolär sjukdom Specialistlinjen Socialtjänsten BUP BUH Ungdomsmottagning Spädbarnsverksamhet BUMM Skolkurator Socionom FC Psykolog BVC Ungdomsmottagning Första linjen Föräldrastödgruppen Samordnarteam Skolläkare Psykolog Skolsköterska Fältsekreterare Specialpedagog Vårdcentral Fritidsledare Psykolog KHV Generella linjen Hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla barn 15 mars: Arbetet idag handlar om att sanktionera var behandlingskompetensen ska finnas – inte metoderna!!

3 Vägen från identifiering till stöd och behandling
Screening – identifiera barn med riskbeteende Utformning – av rutiner och förhållningssätt vid första kontakten Kartläggning – såväl psykisk hälsa som av risk och skyddsfaktorer i barnets omgivning Utredning – av misstänkt psykiatriskt tillstånd eller utvecklingsavvikelser Behandlingsinsatser – till en specifik målgrupp Individualiserade insatser – vid ex samsjuklighet eller komplicerade tillstånd Utvärdering av insats

4 Uppgifter: Barn 0 – 5 år, Barn 6 – 13 år, Barn 13 – 18 år
1. Var ska hjälpen finnas om barnet verkar nedstämt? 2. Var ska hjälpen finnas om barnet uppvisar oro? 3. Var ska hjälpen finnas om barnet har uppmärksamhetssvårigheter? 4. Var ska hjälpen finnas om barnet kommunicerar annorlunda? 5. Var ska hjälpen finnas om barnet har ätsvårigheter? 6. Var ska hjälpen finnas om barnet skadar sig själv? 7. Var ska hjälpen finnas om barnet har ett riskbruk? 8. Var ska hjälpen finnas om barnet varit utsatt för en traumatisk situation? 9. Var ska hjälpen finnas om barnet uppvisar ett udda och annorlunda beteende?

5 Barn 0 – 5 år Barn 6 – 12 år Barn 13 – 18 år Nedstämdhet Oro Uppmärksamhetssvårigheter Kommunicerar annorlunda Ätstörningar Skadar sig själv Riskbruk, mat, droger alkohol Traumatisk situation Udda annorlunda beteende, tankar

6 Föräldrastöd/behandling
Barnets föräldrar ska vara delaktiga i behandlingsprocessen. De behöver hjälp med att anpassa och möta sitt barn med ett nytt förhållningssätt och hjälpsamma metoder i hemmet och på fritiden. När barnet är under behandling ska föräldrarna vara vår främsta samarbetspartner I vilka situationer/ sammanhang fattas föräldrastödet i ert resonemang?


Ladda ner ppt "SKL och Socialdepartementets riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser