Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam från BUP Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam från BUP Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam från BUP Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm Karin Pernebo & Marianne Gustafsson Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronobergs län

2 BUP:s konsultationsteam Projektform under 2 år Statliga medel Nationella psykiatrisamordnarens utredning ligger till grund Tillgänglighet, samverkan och kunskapsutveckling Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

3 Barn- och ungdomspsykiatriska konsultationsteamet i Kronobergs län Per Johansson, psykoterapeut, projektledare Anna Lekberg, psykolog Jan Liwenius, psykoterapeut Marianne Gustafsson, socionom Karin Pernebo, psykolog/psykoterapeut Sandor Eriksson, socionom Projektansvarig: Solveig Svensson, verksamhetschef Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

4 Nationella intentioner Tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa Förstärkt basverksamhet - skola, socialtjänst och primärvård Ökad kunskap om verksamma metoder Utökad samverkan mellan basverksamheter och BUP via konsultation, stöd och vägledning Första linjens barn – och ungdomspsykiatri Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

5 Lokala intentioner Vid ökad specialisering verka för utvidgad förankring i basverksamheterna – länka mellan specialist och generalist Möjliggöra ökad kommunikation mellan BUP och samverkanspartners: - Lära av varandra - Vårda och utveckla relationerna Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

6 Specialist - generalist SPECIALISM GENERALISM VÅRDPROCESSTEAM KONSULTATIONSTEAMET

7 Mål Öka kompetensen att hantera barn- och ungdomspsykiatrisk problematik så nära barnets vardagstillvaro som möjligt. Bidra till en utökad samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsa, elevvård, socialtjänst och primärvård. Samla erfarenheter av hur ett barn- och ungdomspsykiatriskt konsultationsteam kan verka i Kronobergs län. Bidra till att formulera hur en framtida första linjens barnpsykiatri kan organiseras i länet. Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

8 Målgrupp Skolans elevvård och elevhälsa Socialtjänstens individ- och familjeomsorg Landstingens primärvård Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

9 Arbetsdomän Konsultationer och utbildningsinsatser utifrån en integrativ teoretisk modell Bred psykoterapeutisk och barn- och ungdoms- psykiatrisk/psykologisk kompetens i teamet Olika terapeutiska teorier och metoder Utrednignsmetodik Diagnostik och bedömning Utvecklingspsykologi Salutogena faktorer Psykopatologi Tvärprofessionellt perspektiv Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

10 Projektets innehåll Konsultationer Utbildning Utvärdering Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

11 Filosofi/förhållningssätt Bygga relation Arbeta på uppdrag Sammanhangsmarkera Vaska efter styrkor, förmågor och resurser Samtalet som arena för förändring Reflektion som ”hävstång” till förändring Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

12 Konsultationerna Rådgivning, information, vägledning Remiss eller hänvisning vidare Fortsatta insatser inom egna organisationen + konsultationer Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

13 Konsultation Frågeställning Kontakt med teamet Gemensam träff/konsultation 1) Rådgivning 3) Remiss BUP 2) Fortsatt konsultation Fortsätter tillsammans Lämnar över Fortsätter på egen hand

14 Konsultationerna - form Plats Efter deras önskemål hos dem eller hos oss Tid Ingen väntetid Ca 1,5 timma per konsultation Deltagare Dom; ansvariga personer + direktkontakt, ej för många Vi; arbetar parvis, fasta par kommunvis Ansvar för samtalet Anonymt Vi dokumenterar ej kring barnet, ungdomen, blir ej ärende på BUP Ej pågående BUP-ärende Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

15 Konsultationerna - process Relation Frågan Fokus Dialog Nyfikenhet Reflektion Samverkan Utfall Summering/utvärdering Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

16 FOKUS DIALOG FRÅGA REFLEKTION SUMMERING/ UTVÄRDERING UTFALL

17 Medverkan av förälder/ungdom Konsultationer riktar sig till den professionelle Den professionelles fråga är i fokus Förälder/ungdom deltar om det kan bidra till dialogen kring den professionelles fråga Beslut om information till föräldrarna ligger hos våra samverkanspartner Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

18 Sammanställning hittills Länets alla kommuner varit aktuella 1 konsultation vanligast (84 %) Skola 68 % Socialtjänst 28 % Primärvård 2 % Ungdomsmottagning 2 % Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

19 Sammanställning (forts.) Ålder 2 – 18 år Pojkar 70 % Flickor 30 % Problematik: - ledsna barn 15 % - oroliga barn 25 % - bråkiga barn 45 % - barn som far illa 15 % Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

20 Positiv respons hittills bl a kring: Vi erbjuder dem att välja plats Tillgängligheten Tiden Att berörda samlas Professionell status Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

21 Positiv respons hittills bl a kring: Kunskap Konkreta råd och vägledning Oberoende part utifrån att tala med ger ökad frihet i tankeutbytet Reflektioner – lyssna Odramatiskt att möta oss Terapeutiskt förhållningssätt; matchning, allians, samarbete, nyfikenhet, ansvar för relationen och situationen Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

22 Utbildning Generella och riktade utbildningsinsatser i form av: - Föreläsningar - Seminarier utformade i samverkan Avslutande konferens 2010 Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

23 Utvärdering Görs av FOU enhet i samverkan med Växjö universitet Enkätundersökning med webbformulär, före- och eftermätning Fortlöpande dokumentation av konsultationer Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm

24 Hemsida www.ltkronoberg.sewww.ltkronoberg.se/bup klicka på ”konsultationsteamet” Där finns: Kontaktuppgifter, mobilnummer och mailadresser Projektplan Fortlöpande information under uppbyggnad Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm


Ladda ner ppt "Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam från BUP Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser