Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Område Psykiatriska specialiteters upptagningsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Område Psykiatriska specialiteters upptagningsområde"— Presentationens avskrift:

1 Område Psykiatriska specialiteters upptagningsområde
Ca: inv. x x x X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning x x V O O O O O O Ä O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri - personlighetsstörningar - psykoterapimottagning x x x Ä=Äldrepsyk.team för hela området V=Vårdplatser Antal anställda inom psykiatrin (vuxen + barn) ca. 600 personer

2 Kortfattad beskrivning av äldrepsykiatriska teamet.
Resurser: 3.5 ssk med specialistpsykiatrisk utbildning 1 ssk allmänsjuksköterska (PV) 20% läkare 20 % sekreterare Lokaler på Solhem , Borås Per-Anders Abrahamsson, Överläkare, Psykiatri klinik 1 SÄS Borås

3 Målgrupp för det SÄS baserade äldre-psykiatriska arbetet
Arbetet vänder sig till nyinsjuknade äldre över 70 år som är i behov av specialistpsykiatriska insatser. Sedan hösten 2006 finns en sjuksköterska anställd av prim.vården i teamet, varför uppdraget är något utökat sedan dess. Äldre med redan känd psykisk ohälsa (som kräver specialistinsatser) har kontakt med de allmänpsykiatriska mottagningarna runt om i kommunerna och de specialiserade öppenvårds-mottagningarna i Borås. Många har förstås en välfungerande kontakt inom primärvården. Teamet arbetar inte med demensutredning utan detta sker i enlighet med framtaget demensvårdprogram. Dvs. till största delen inom primärvården.

4 Arbetssätt Arbetssättet är hembesöksbaserat och vi har inga traditionella mottagningslokaler vilket gör att bedömningar, konsultationer får ske i den äldres hem eller på vårdcentral etc. Teamet arbetar mobilt, konsultativt Anhörigkontakter Samverkan mellan vårdgivare; sjukhus-primärvård och socialtjänst Remiss eller jämförbar handling krävs PAL måste vara utsedd för varje patient

5 Äldrepsykiatri Psykisk ohälsa hos äldre är i stor utsträckning ett dolt vårdbehov. Delvis en attitydfråga (till äldre och åldrandet) men även en kunskapsfråga. Ofta presenterar äldre sin psykiska ohälsa i somatiska termer. T.ex. depression= värk, trötthet. Oro= yrsel. Ångest= huvudvärk Nedstämdhet, ångest och oro är vanliga tillstånd hos den äldre befolkningen. Man räknar med att % av den äldre befolkningen vid en given tidpunkt är deprimerad. När det gäller äldre på särskilda boenden och sjukhus når siffran 30-40%.

6

7

8

9

10

11


Ladda ner ppt "Område Psykiatriska specialiteters upptagningsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser