Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

X x x x x x x O O O X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "X x x x x x x O O O X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri."— Presentationens avskrift:

1 x x x x x x x O O O X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri - personlighetsstörningar - psykoterapimottagning Ca: 283.000 inv. Antal anställda inom psykiatrin (vuxen + barn) ca. 600 personer Ä Ä=Äldrepsyk.team för hela området Område Psykiatriska specialiteters upptagningsområde x V V=Vårdplatser

2 Kortfattad beskrivning av äldrepsykiatriska teamet. Resurser: 3.5 ssk med specialistpsykiatrisk utbildning 1 ssk allmänsjuksköterska (PV) 20% läkare 20 % sekreterare Lokaler på Solhem, Borås Per-Anders Abrahamsson, Överläkare, Psykiatri klinik 1 SÄS Borås

3 Målgrupp för det SÄS baserade äldre- psykiatriska arbetet Arbetet vänder sig till nyinsjuknade äldre över 70 år som är i behov av specialistpsykiatriska insatser. Sedan hösten 2006 finns en sjuksköterska anställd av prim.vården i teamet, varför uppdraget är något utökat sedan dess. Äldre med redan känd psykisk ohälsa (som kräver specialistinsatser) har kontakt med de allmänpsykiatriska mottagningarna runt om i kommunerna och de specialiserade öppenvårds-mottagningarna i Borås. Många har förstås en välfungerande kontakt inom primärvården. Teamet arbetar inte med demensutredning utan detta sker i enlighet med framtaget demensvårdprogram. Dvs. till största delen inom primärvården.

4 Arbetssätt Arbetssättet är hembesöksbaserat och vi har inga traditionella mottagningslokaler vilket gör att bedömningar, konsultationer får ske i den äldres hem eller på vårdcentral etc. Teamet arbetar mobilt, konsultativt Anhörigkontakter Samverkan mellan vårdgivare; sjukhus- primärvård och socialtjänst Remiss eller jämförbar handling krävs PAL måste vara utsedd för varje patient

5 Äldrepsykiatri Psykisk ohälsa hos äldre är i stor utsträckning ett dolt vårdbehov. Delvis en attitydfråga (till äldre och åldrandet) men även en kunskapsfråga. Ofta presenterar äldre sin psykiska ohälsa i somatiska termer. T.ex. depression= värk, trötthet. Oro= yrsel. Ångest= huvudvärk Nedstämdhet, ångest och oro är vanliga tillstånd hos den äldre befolkningen. Man räknar med att 10-15 % av den äldre befolkningen vid en given tidpunkt är deprimerad. När det gäller äldre på särskilda boenden och sjukhus når siffran 30-40%.

6

7

8

9

10

11


Ladda ner ppt "X x x x x x x O O O X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser