Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRIS En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från Landstinget,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRIS En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från Landstinget,"— Presentationens avskrift:

1

2 TRIS En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från 2014. Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Sammantaget medarbetare. Viktigaste beståndsdelen = TRIS-team med representanter från alla parter. Ca 40 TRIS-team i länet. Finns på länets samtliga vårdcentraler och vissa kliniker – psykiatri, medicin, reumatolog, ortopedi

3 Syfte Skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliterings-behovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Landstinget Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Socialtjänsten (Arbetsgivare/FHV) Individen

4 Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade insatser. Ca 2000 individer per år omfattas av samverkan enligt TRIS .

5 Organisation och styrning

6

7 Avgörande för att det ska fungera
Alla ingående parter är engagerade och tror på samverkan. Ordning och reda i teamen: skriftliga uppdragsbeskrivningar, rutiner, fasta mötestider etc. (Över)tydlighet avseende uppdrag, mandat, i alla delar av organisationen. Hålla i och fortsätta driva utvecklingsarbetet på alla nivåer.

8 Mer information


Ladda ner ppt "TRIS En struktur/organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Utvecklad sedan Fullt implementerad i ordinarie verksamhet från Landstinget,"

Liknande presentationer


Google-annonser