Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer Inom vårdval Kronoberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer Inom vårdval Kronoberg."— Presentationens avskrift:

1 Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer Inom vårdval Kronoberg

2 Sjukskrivningskoordinatorer Infördes 2008 Kompetens Uppdrag:  Koordinera rehabiliteringsinsatser  Vara Försäkringskassans naturliga samarbetspartner  Delta i kompetensutveckling och hålla övrig personal på vårdcentral/klinik uppdaterade om sjukskrivningsprocessen  Ta ut statistik, sammanställa och återrapportera till landstingets kansli

3 Utveckling Nätverksträffar - Fortbildning/kompetensutveckling - Information - Erfarenhetsutbyte - Utveckling Önskan om tydlighet, uppdragsbeskrivning Mer likartat arbetssätt för en jämlik vård

4 Rehabiliteringskoordinator Tilläggsuppdrag hösten 2013 inom Vårdval Kronoberg. Uppdrag rehabiliteringskoordinator  Aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess  Kontaktperson  Aktualisera nya och pågående sjukskrivningsärenden  Rehabiliteringsplan, plan för återgång i arbete.  Tidig samverkan

5 Rehabiliteringskoordinator forts… 21 enheter anslöt sig T.o.m. 31/3 2015 Ekonomisk ersättning

6 Effekter av tilläggsuppdrag Många enheter förtydligade uppdraget

7 Rehabkoordinator VC Centrum

8 Effekter av tilläggsuppdraget Många enheter förtydligade uppdraget Många hade fortsatt svårt

9 Utveckling Forma en tydlig och strukturerad funktion Rehabkoordinatorsutvecklare (RKU) Rapporterar till processledaren för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliterings- garantin.

10 RKU:s uppdrag Vara kontaktperson för koordinatorerna. Kartlägga koordinatorernas olika arbetssätt. Breddimplementera ett likvärdigt och gemensamt arbetssätt. Identifiera kompetensförsörjningsbehov. Genomföra utbildningsinsatser för koordinatorerna Upprätta och initiera till nätverksträffar mellan koordinatorerna Vara kontaktperson till vårdenheternas chefer. Hålla uppgifter uppdaterade på hemsida. Vara kontaktyta gentemot Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Socialtjänst gällande frågor kring koordinatorsfunktionen.

11 På gång Kartläggningsfas Fokusgrupp KUR Nätverksträff Upprätta riktlinjer och verktyg för att underlätta

12 Framöver Försäkringsmedicinsk utbildning Introduktionsutbildning Mindre nätverk

13 Frågor?

14 Hanna Axén Rehabkoordinatorsutvecklare 0767-207 523 hanna.axen@ltkronoberg.se Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer Inom vårdval Kronoberg."

Liknande presentationer


Google-annonser