Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer"— Presentationens avskrift:

1 Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer
Inom vårdval Kronoberg

2 Sjukskrivningskoordinatorer
Infördes 2008 Kompetens Uppdrag: Koordinera rehabiliteringsinsatser Vara Försäkringskassans naturliga samarbetspartner Delta i kompetensutveckling och hålla övrig personal på vårdcentral/klinik uppdaterade om sjukskrivningsprocessen Ta ut statistik, sammanställa och återrapportera till landstingets kansli

3 Utveckling Nätverksträffar - Fortbildning/kompetensutveckling - Information - Erfarenhetsutbyte - Utveckling Önskan om tydlighet, uppdragsbeskrivning Mer likartat arbetssätt för en jämlik vård

4 Rehabiliteringskoordinator
Tilläggsuppdrag hösten 2013 inom Vårdval Kronoberg. Uppdrag rehabiliteringskoordinator Aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Kontaktperson Aktualisera nya och pågående sjukskrivningsärenden Rehabiliteringsplan, plan för återgång i arbete. Tidig samverkan

5 Rehabiliteringskoordinator forts…
21 enheter anslöt sig T.o.m. 31/3 2015 Ekonomisk ersättning

6 Effekter av tilläggsuppdrag
Många enheter förtydligade uppdraget

7 Rehabkoordinator VC Centrum

8 Effekter av tilläggsuppdraget
Många enheter förtydligade uppdraget Många hade fortsatt svårt

9 Utveckling Forma en tydlig och strukturerad funktion
Rehabkoordinatorsutvecklare (RKU) Rapporterar till processledaren för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliterings-garantin.

10 RKU:s uppdrag Vara kontaktperson för koordinatorerna.
Kartlägga koordinatorernas olika arbetssätt. Breddimplementera ett likvärdigt och gemensamt arbetssätt. Identifiera kompetensförsörjningsbehov . Genomföra utbildningsinsatser för koordinatorerna Upprätta och initiera till nätverksträffar mellan koordinatorerna Vara kontaktperson till vårdenheternas chefer. Hålla uppgifter uppdaterade på hemsida. Vara kontaktyta gentemot Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Socialtjänst gällande frågor kring koordinatorsfunktionen.

11 På gång Kartläggningsfas Fokusgrupp KUR Nätverksträff
Upprätta riktlinjer och verktyg för att underlätta

12 Framöver Försäkringsmedicinsk utbildning Introduktionsutbildning
Mindre nätverk

13 Frågor?

14 Tack för visat intresse!
Hanna Axén Rehabkoordinatorsutvecklare


Ladda ner ppt "Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer"

Liknande presentationer


Google-annonser