Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Vem kan få aktivitetsersättning Mellan19 – 30 år. Ha en dokumenterad funktionsnedsättning och diagnos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Vem kan få aktivitetsersättning Mellan19 – 30 år. Ha en dokumenterad funktionsnedsättning och diagnos."— Presentationens avskrift:

1 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Vem kan få aktivitetsersättning Mellan19 – 30 år. Ha en dokumenterad funktionsnedsättning och diagnos Arbetsförmågan måste vara nedsatt under minst ett år med minst en fjärdedel. Nedsättningen gäller alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Klarar man en anställning med anställningsstöd Beviljas 1-3 år Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

2 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Hur går det till att söka? Ansökan aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga + läkarutlåtande Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång + intyg skola (särskola) Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång + intyg skola + läkarutlåtande (ordinarie skolgång) Fullmakter/Ombud – tänk på detta om du är handläggare… Samtalsdokumentation om social situation, hälsotillstånd och medicinska insatser sker av Försäkringskassan då alla handlingar kommit in

3 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Hur mycket får man i ersättning?? Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på arbetsförmågan. Vid förlängd skolgång är det alltid en hel aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen kan bestå av garantiersättning och inkomstbaserad ersättning.

4 Information 21 oktober 2014 Bostadstillägg Om man får aktivitetsersättning har kunden möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Är ett ekonomiskt bidrag till hyran med cirka 93 % av hyran upp till en hyra på 5 000 kr. (begränsningar finns). Bostadstillägget är skattefritt. Bostadstillägg kan sökas både av dig som bor i egen lägenhet, gruppbostad, hos dina föräldrar.

5 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Kalle är 19 år och har aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning 7788 kr - Skatt 1836 kr Brutto 5952 kr + Bostadstillägg (fullt) 4650 kr = Totalt10602 kr Kalle skall nu klara av att betala hyra på 5000 kr + alla övriga kostnader för att klara av att leva

6 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Under tiden med aktivitetsersättning Aktiviteternas syfte är att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan Aktiviteter bygger på frivillighet Hjälp med att planera, samordna, ekonomisk ersättning för aktivitetens kostnad samt resor Exempel är träning, simning, Kom Vux, Sär Vux, Folkhögskola, kurser på Studieförbund Begränsningar finns och varje plan för aktivitet är individuell. Exempelvis resor till daglig verksamhet eller kostnader inom annan aktörs ansvarsområde, kläder, skor, körkort

7 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Gemensamt Kartläggningsmöte!! Den försäkrade är motiverad och redo för förändring. Bör klara aktivitet på 5-10 timmar per vecka. Möte som genomförs med Arbetsförmedlingen. Efter mötet så jobbar Försäkringskassan-Arbetsförmedlingen tillsammans med förberedande och motiverande insatser samt arbetsträning ut mot arbete. Arbetssökandes förmågaArbetsmarknadens krav Arbetslivsinriktad Rehabilitering Sökandeinriktade insatser Arbetsgivarinriktade Arbetsplatsinriktade insatser

8 Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Vilande aktivitetsersättning En person som haft aktivitetsersättning mer än ett år kan ansöka om att få sin aktivitetsersättning vilande om det är så att personen kommer ut i arbete. Man kan ansöka om en fjärdedels, halv, tre fjärdedelar och helt vilande aktivitetsersättning under max två år. Vilandebelopp betalas ut under max två år. Rätten till bostadstillägg kvarstår.

9 Information 21 oktober 2014 Ej aktuell för insatser på Arbetsförmedlingen Behov av medicinska eller sociala insatser Behov av motiverande samtal genom Försäkringskassan Aktiviteter för att höja arbetsförmågan Förebyggande insatser för att höja funktionsförmågan ex Finsam Uppföljningsmöte var 3-6:e månad ---------------------------------------------------------------------------------------------- Stora svårigheter – kan inte tillgodogöra sig insatser exempel daglig verksamhet i basgrupp eller liknande (har ej arbetsförmåga i framtiden). Aktiviteter för att höja livskvaliten kan vara aktuellt. Uppföljningsmöte en gång per år alternativt vid ansökningstillfället

10 Information 21 oktober 2014

11

12 Samarbete med Kommun, Landsting, Arbetsförmedlingen Samarbete i mer ordnad form finns idag uppbyggt med Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommun Fasta mötestillfällen med LSS-, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassans handläggare. Vårdcentralen finns initierad liksom socialtjänsten. Varje instans kan då lyfta en person till ett nätverksmöte Samordnad planering för unga (allmänpsykiatrin) Försäkringskassan skall vara samordnande instans så att alla som har aktivitetsersättning - har en aktuell planering

13 Information 21 oktober 2014 Daglig verksamhet – möjlighet till anställning Personen har oftast ekonomiskt ersättning från Försäkringskassan. Kommunen tillsammans med berörd person tar kontakt med Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen. Gemensam kartläggning. Se över möjlighet på platsen där personen är – finns det motsvarande arbetsuppgifter på annan plats. Det är inte självklart bara för du har en daglig verksamhet att du har rätt till aktivitetsersättning. Uppföljning av personer med utflyttad daglig verksamhet bör ske 1 gång per år.

14 Information 21 oktober 2014 Förlängd skolgång Tidigare var huvuddelen inom särskola Idag är fördelningen så att fler går i ordinarie skolform Nätverksmöte mellan Skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vuxenhabiliteringen, Kommunen 2 gånger per år (särskola) Utökat samarbete med kommunala och privata skolor. Följa den försäkrade under sista året på skolan. Jobb mot arbete.

15 Information 21 oktober 2014 Intresserad av mer information Du hittar mer information om alla våra förmåner och blanketter på vår hemsida: www.forsakringskassan.se Camilla Trenck (Uppvidinge + Växjö) 010-11 83 892 Liljana Amidzovska (Tingsryd + Växjö) 010-11 83 827 Sara Hultmark (Lessebo + Växjö) 010-11 83 851 Maria Svensson (Alvesta + Växjö) 010-11 83 822 Eva Elmenmyr (Älmhult + Växjö) 010-11 83 865 Carina Källerholm (Markaryd + Ljungby) 010-11 83 829 Jessica Joabsson (Ljungby + Växjö) 010-11 83 910


Ladda ner ppt "Information 21 oktober 2014 Aktivitetsersättning Vem kan få aktivitetsersättning Mellan19 – 30 år. Ha en dokumenterad funktionsnedsättning och diagnos."

Liknande presentationer


Google-annonser