Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Landstinget i Värmland Primärvårdens FoU-enhet Mats Arne, forskningsledare, med dr Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad Vårdcentralen Kronoparken, Karlstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Landstinget i Värmland Primärvårdens FoU-enhet Mats Arne, forskningsledare, med dr Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad Vårdcentralen Kronoparken, Karlstad."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Landstinget i Värmland Primärvårdens FoU-enhet Mats Arne, forskningsledare, med dr Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad Vårdcentralen Kronoparken, Karlstad HHR/Rehabiliteringsenheten CSK Lungmedicin och Allergologi, Uppsala universitet Kontakt: e-post: mats.arne@liv.se fax: 054-61 59 53 tfn: 054-61 68 43 (röstbrevlåda)mats.arne@liv.se

2 Primärvårdens FoU-enhet Psykiatrins FoU-enhet Div HHR FoU-enhet Div Medicin FoU-enhet Centrum för Klinisk Forskning - Forskningschef, FoU-samordnare, Statistiker - Div Diagnostik FoU-enhet Div Läns- specialiteter FoU-enhet Opererande specialiteter FoU-enhet Folktand- vårdens FoU-enhet

3 3 3 Primärvårdens FoU-enhet Projekttjänster Studierektorer VFU – verk- samhetsförlagd utbildning ST-forum ”Fortbildning” Utbildnings- vårdcentral

4 Spirometrikörkort Mats Arne 4 Referensmaterial för lungfunktionsundersökningar Studie av kvalitet på utförda spirometrier Disposition

5 KOL en svart sjukdom?

6 Utbildning för Spirometrikörkort Behövs det? Mats Arne 6 Vet vi hur spirometriundersökningar utförs vid våra enheter?

7 Vilken utbildning i spirometri har personalen? (år 1999-2000)

8 Vad finns i Värmland; KOL? 220 000 personer äldre än 18 år 25 000 personer som röker dagligen 15-20 000 personer med KOL Ett stort antal personer som besöker primärvården, där spirometri är en del i diagnostisering och insatser i form av tobaksavvänjning, fysisk aktivitet och fysisk träning / rehabilitering samt kanske läkemedel etc. kan behövas

9 Svårighetsgrader vid KOL Fördelning i svensk studie enligt Lindberg et al Resp Med 2006;100:264-72 KlassifikationFEV 1, % av referensvärde Andel Stadium 1≥80 %57 % Stadium 250-79 %37 % Stadium 330-49 % 5 % Stadium 4<30 % 1 % 94 % 6 % 6 %

10 mats.arne@medsci.uu.se Spirometridata i journaler Nydiagnosticerad KOL n=533 Arbete IV Arne M et al. Respir Med 2010;104:550-556

11 mats.arne@medsci.uu.se Spirometridata per landsting Primärvård Diagnos KOL

12 mats.arne@medsci.uu.se Spirometridata per landsting Sjukhusmottagningar Diagnos KOL

13 Spirometrikörkort Grundkoncept framtaget av Hans Hedenström, Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i samarbete med Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA) samt Astma- och allergisjuksköterskeföreningen (ASTA) Anpassat och kompletterat för LiV med 2 dagars utbildning (16 deltagare per tillfälle) och utbildningskompendium Mats Arne 13

14 Spirometrikörkort våren 2011 3 utbildningstillfällen Totalt 52 deltagare 32 sjuksköterskor 17 läkare 3 sjukgymnaster Totalt 77 anmälda till vårens utbildningar Mats Arne 14

15 Spirometrikörkort hösten 2011 4 utbildningstillfällen Anmälda: 32 sjuksköterskor 32 läkare 6 sjukgymnaster 3 BMA Mats Arne 15

16 Mats Arne 16

17 Spirometrikörkort hösten 2011 Inbjudan Du är mycket välkommen till en utbildning med fokus på utförande och tolkning av spirometriundersökningar. Utbildningen omfattar två dagar. Hösten 2011 är fyra utbildningstillfällen inplanerade. Målgrupp Personal som utför och/eller tolkar spirometriundersökningar i verksamheter inom Landstinget i Värmland (LiV) eller verksamheter som har vårdavtal med LiV. Det är önskvärt att team (flera yrkeskategorier) från respektive enhet går utbildningen tillsammans. Mats Arne 17

18 Syfte Syftet är att personal som kommer i kontakt med spirometri (både ”utförare” och ”tolkare”) ska ha en gemensam grund att utgå från för att tillsammans kunna kvalitetsutveckla och värdera spirometriundersökningar. Innehåll Utbildningen är fokuserad på praktisk lungfysiologi, utrustning med programvara, utförande och tolkning av undersökningen som grund för tolkning av resultat. En viktig del är att deltagarna ska kunna uppleva hur det är att själv göra ”blåsningar” och även kunna ”coacha” patienten till korrekt utförande. Det ger också möjligheter till att värdera olika felkällor. Mats Arne 18

19 Medverkande Handledare och resurspersoner (se program): Anders Sjögren, Lungmedicin (AS), Annica Englund, Lungmedicin (AE), Bitte Nolstedt, MTV (BN), Christina Broqvist, Vc Kil (CB), Ingvor Berg, Vc Kil (IB), Ingvor Nytomt, Barn och Ungdomsmedicin (IN), Lotta Zackrisson, Fysiologiska kliniken (LZ), Mats Arne, Primärvårdens FoU-enhet (MA), Sophie Haaga / Nils-Göran Ahlin, Fysiologiska kliniken (SH / NA), Taivo Kipper, Lungmedicin (TK). Mats Arne 19

20 Spirometri i Värmland Vilken kompetens finns? Vilka behöver kompetensen? Behövs utbildning? Finns andra utbildningar? Vilka utför spirometriundersökningar på enheten? Behov av utbildning – även inom astma/KOL? Mats Arne 20 Enkät?

21 Spirometrikörkort Mats Arne 21 Referensmaterial för lungfunktionsundersökningar Studie av kvalitet på utförda spirometrier

22 © mats.arne@liv.se 22 Spirometri i primärvård Spirometri KOL-diagnos Kvalitet Diagnos? Utbildning Spirometri- körkort Kvalitet Diagnos? ?

23 Spirometri i primärvård Nuläge; tillgång till data 24 enheter 187 operatörer 27 551 undersökningar 15 247 patienter © mats.arne@liv.se 23 Kvalitet Diagnos? Utbildning Spirometri- körkort Kvalitet Diagnos?

24 Spirometrikörkort Mats Arne 24 Referensmaterial för lungfunktionsundersökningar Studie av kvalitet på utförda spirometrier

25 Referensmaterial för lungfunktionsundersökningar Referensmaterial för vuxna bör enligt nationella vårdprogrammet för KOL vara svenskt referensmaterial (Hedenström 1986). Den pågående uppgraderingen av spirometriprogrammet Medikro i primärvården till version 2.2 ger möjlighet att välja Hedenströms referensmaterial. Mats Arne 25

26 Referensmaterial för lungfunktionsundersökningar Spirometrigruppen beslutade att en övergång till svenskt referensmaterial (Hedenström 1986) för vuxna ska göras med ett förslag på startdatum för gemensam övergång för Landstinget i Värmland till 2012-01-01. För barn rekommenderas referensmaterialet ”Zapletal” Mats Arne 26

27 Referensmaterial © mats.arne@liv.se 27 1.1 2012 Hans Hedenström ?

28 Kontaktpersoner astma/KOL för fysisk träning etc. Mats Arne 28

29 TACK! Mats Arne 29


Ladda ner ppt "1 1 Landstinget i Värmland Primärvårdens FoU-enhet Mats Arne, forskningsledare, med dr Primärvårdens FoU-enhet, Karlstad Vårdcentralen Kronoparken, Karlstad."

Liknande presentationer


Google-annonser